• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Kongre Kapsamı4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, bilim insanlarının uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması "21. Yüzyılda Bütüncül FMGT Eğitimi" olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde bütüncül çalışmalara öncelikli verilecek olup, belirlenen kapsam şu şekildedir: