• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Çağrılı Konuşmacılar 
Prof. Dr. Lauri Malmi
Professor at Aalto University, Finland

Speech Title: Perspectives on automated assessment in computing education

His research interests encompass among others: Computing education research, especially program and algorithm visualization and automatic assessment in introductory programming, educational technology. 
 

Prof. Dr. Ingo Eilks

FRSC. Professor (Full) at Universität Bremen, Germany

Speech Title: Science education and education for sustainable development (ESD)

His research interests encompass among others: Participatory Action Research in Science Education, Teaching and Learning the Particulate Nature of Matter, Cooperative Learning, Education for Sustainable Development, Socio-critical and Problem-oriented Science Education, Teachers' Beliefs, Science Teachers' PCK, and Innovations in Higher Chemistry Education. He is also the Joint Co-Editor International Journal of Physics and Chemistry Education and Joint Founding Editor of Action Research and Innovation in Science Education.
 

 

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Atatürk University, Turkiye

Speech Title: Covid Döneminde Teknolojinin Fen Öğretimine Katkıları
 

Atatürk Üniversitesinde çalışan Mustafa SÖZBİLİR’in çalışma konuları arasında; öğretmen eğitimi, öğretim programı değerlendirme, öğrencilerin fen ve kimya öğrenmeleri ve öğretimi, üniversite öğrencilerinin termodinamik kavramları anlamaları, fen/kimya eğitiminde araştırma eğilimleri çalışmaları, görme engelli öğrencilere fen/kimya öğretimi üzerine çalışmalar yer almaktadır. Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve bilimsel bir sivil toplum kuruluşu olan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - www.iupac.org) ta 2008-2015 yılları arasında Kimya Eğitimi Komitesi (Committee on Chemistry Education) yürütme kurulu üyeliği ve 2016-2017 döneminde ise ilgili komitenin başkanlığını yapmıştır. Halen aynı komitede 2018 yılından bu yana ülke temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
 


 
 

Dr. Alperen Zekeriya KARATAŞ
TUBITAK SOBAG Grup Koordinatörü

Sunum Başlığı: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma Projesi Destekleri ve Proje Yazımında Püf Noktalar
 
1988 yılında Manisa'da doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku programında yaptı. Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri programında devam etmektedir. 2011 yılında TÜBİTAK’ta ARDEB bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubunda (SOBAG) Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Uzman olarak geçirdiği 11 yıllık süre zarfında akademik Ar-Ge projelerinin başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev aldı ve yeni destek programlarının geliştirilmesi, süreç iyileştirici mekanizmaların tasarlanması, ERA-NET gibi çok ortaklı uluslararası proje desteklerinde ulusal irtibat sağlama, proje yazma eğitimleri ve bilgilendirme sunumları gibi pek çok çalışma içerisinde yer aldı. Bu görevlerin yanı sıra sosyal ve beşeri bilimler alanında etki odaklı çalışmalar ile özel olarak ilgilendi. 9 Ağustos 2022 tarihinden bu yana SOBAG Grup Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
 
 
 

Prof. Dr. Akın Burak ETEMOĞLU
Bursa Uludağ University, Turkiye

Speech Title: Teknofest'e Nasıl Hazırlanılır? Bursa Uludağ Üniversitesi Modeli

1972’de İstanbul’da doğan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu 1994’te Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla 1996 ve 2003 yıllarında aldı. 2013 yılında Profesör unvanını alan Dr.Etemoğlu halen Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olup, eşzamanlı ısı-kütle transferi uygulamaları, ısıl sistem optimizasyonu, konvansiyonel enerji sistemleri, atık ısı geri kazanımı, jeotermal enerji ve ekserji konularında çalışmalar yürütmektedir.  

 
 

Araş. Gör. Mert Ali ÖZEL
Bursa Uludağ University, Turkiye

Speech Title: Teknofest'e Nasıl Hazırlanılır? Bursa Uludağ Üniversitesi Modeli

1995’de Bursa’da doğan Araş.Gör. Mert Ali ÖZEL, 2017 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora tez aşamasında olan Araş. Gör. Mert Ali ÖZEL, 2018 yılından beri Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Matematik modelleme, rotor dinamiği, hidrojen enerjisi yazılım sistemleri konularında çalışmaktadır. Aynı zamanda, 2021 yılında ULUTEK Teknopark Bölgesi’nde kurulan Oxodes Teknoloji isimli firmanın akademisyen kurucu ortağı olarak çalışmaktadır.