• Türkçe
  • English

FMGTEK 2021 - Çalıştaylar
FMGTEK 2021'ye kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız için çalıştaylara katılım ücretsizdir.
3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.


 
Çalıştay 1: Bilim Eğitiminde Evrensel Tasarım
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Prof. Dr. Mustafa  SÖZBİLİR
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği’nde tamamlayan Sözbilir, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001 yılında ise İngiltere York Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışan Sözbilir, ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersleri yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında; Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu, kavram öğrenimi, yaşam temelli öğretim, probleme dayalı öğretim, öğreti programı çalışmaları, içerik analizi çalışmaları ve özel eğitim çalışmaları gibi konular yer almaktadır.

Doç. Dr. M. Şahin BÜLBÜL
 
Lisans eğitimini Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde (2002) Yüksek Lisans eğitimini ise “CMS Deneyinde Kullanılan Hf Detektörlerinin Enerji Çözünürlüğü ve Lineerliği” isimli teziyle aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı (2004). Yüksek lisans eğitimi süresince kadrolu olarak sınıf ve fizik öğretmenlikleri yapmıştır (2002- 2004). Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (OÖFMAE) Bölümü, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora eğitimine ise 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamış olup kaynaştırmalı sınıflarda görme engelli öğrencilerin fizik öğrenebilmesi konusunda doktora tezini tamamlamıştır (2012).