• Türkçe
  • English

FMGTEK 2020 - Çalıştaylar
FMGTEK 2020'ye kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız için çalıştaylara katılım ücretsizdir.
2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.
 
Çalıştay 1: Gölgelerden Kuarklara: Renkli Bir STEAM Atölyesi
 

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitimi Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalında Profesördür.  Lisans Eğitimini 1994 Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 1994 -1997 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve  1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Eğitimi alanında ilk Yüksek Lisans derecesini almıştır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bursu ile  2000 yılında  Paris Diderot (Paris7) Üniversitesi’nden Fizik ve Kimya Teknik ve Bilimleri Öğretimi alanında ikinci Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2004 yılında ise Strasbourg I (Université Louis Pasteur) Üniversitesi’nden Eğitim Bilimleri (Fen Eğitimi) alanında doktora derecesini almıştır. Muğla Üniversitesi’nde 2005-2010 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve Öğretim  Üyesi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları kavramsal fizik öğretimi ve araştırma-sorgulama temelli bilimsel etkinlik geliştirme üzerinedir. 
 

Dr. Öğr. Üyesi Burak KARABEY

Lisans Eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde almıştır. Aynı üniversitede,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı’nda “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölüm’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2010-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı olarak yer almış ve çok sayıda öğretmen eğitimi gerçekleştirmiştir.
 
   
 
 
Çalıştay 2: Girişimcilik Öğretimi için Örnek bir Uygulama: Hızlı Prototipleme Etkinliği
 
Prof. Dr. Sedat UÇAR

Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda beş yıl fizik ve fen bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 2002 yılında yüksek lisans eğitimini University of Missouride, 2007 yılında ise doktora eğitimini Ohio State University’de tamamlamıştır.  Araştırma alanları, sorgulamaya dayalı fen öğretim, astronomi öğretimi ve girişimcilik öğretimidir.  2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.


 
Çalıştay 3: Fen Eğitiminde Eğitsel Robotik Uygulamaları
 

Doç. Dr. Miraç AYDIN

1981 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Programından mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktorasını fen eğitimi alanında Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğreti üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı, eğitim teknolojilerinin fen sınıflarına entegrasyonu, proje tabanlı fen öğretimi, eğitsel robotik uygulamaları ve bilgisayar destekli nitel veri analizi gibi alanlarda çalışmalar sürdürmektedir.
 
 
   
 

Çalıştay 4: Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayı
 
Doç. Dr. Sevil Akaygün
 
Doç. Dr. Sevil Akaygün, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi öğretim üyesidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından aldıktan sonra 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans (2000), Kuzey Kolorado Üniversitesi’nden kimya alanında yüksek lisans (2008) ve kimya eğitimi alanında doktora (2009) derecelerini almıştır. 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi, STEM/ FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmekte ve hizmet-içi eğitimler vermektedir.
 

Çalıştay 5: Girişimcilik Eğitimi için Uygun Kuram, Yaklaşım, Yöntem, Teknik ve Modeller
 

Doç. Dr. İsa DEVECİ

Araştırmacı lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 2011 yılında tamamladı. Doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında başlamış olup, Uludağ Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak 2016 yılında tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Araştırmacı doktora eğitimi sırasında fen eğitiminde girişimcilik konusunda araştırmalar yürütmek üzere TÜBİTAK destekli olarak yaklaşık bir yıl süreyle Finlandiya Turku Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi, 2018 yılından itibaren Doçent ünvanı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmektedir. Araştırma konu alanları: Fen öğretimi, fen bilimleri eğitiminde girişimlik, girişimci proje, yaşam becerileri, E-STEM eğitimi, tasarım odaklı eğitim
 
 
Çalıştay 6: Örneklerle Derslerde Etkili STEM Uygulamaları
 

Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZKURT ALTAN

2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve 2010 yılında tamamlamıştır. Ardından Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmasını 2014 yılında tamamlamıştır. Halen Sinop Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca uzmanlık alanı STEM/FeTeMM Eğitimi, öğretmen eğitimi, 21. yüzyıl becerileri, mühendislik tasarım temelli fen eğitimidir. Bu konularda çeşitli projeler yürütmüş, çok sayıda projeye destek sağlamış ve akademik dergilerde makaleler yayınlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Engin KARAHAN

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Minnesota Üniversitesi’nde “Fen Eğitimi” ve “Öğrenim Teknolojileri” alanlarında, doktora eğitimini ise 2015 yılında aynı üniversitede “STEM eğitimi” alanında tamamladı. 2009-2015 yılları arasında Minnesota Üniversitesi STEM Eğitimi Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yaptı ve National Science Foundation (NSF) ve National Aeronautics and Space Administration (NASA) destekli STEM eğitimi odaklı projelerde yer aldı. 2015 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan ve halen bu görevine devam etmekte olan Engin KARAHAN’ın  STEM eğitimi, sosyobilimsel konular, öğrenim teknolojileri ve öğretmen/öğrenci failliği konularında çeşitli araştırma  ve yayınları bulunmaktadır.
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HACIOĞLU
 
Lisans eğitimini 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’ndan mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2017 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı’nda “Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Temelli Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi” başlıklı tezi ile doktora derecesini almıştır. 2013-2018 yılları arasında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından beri Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başta STEM eğitimi, disiplinler arası öğrenme ve 21. yy. becerileri olmak üzere fen eğitimi konularında araştırmalar yürütmekte ve hizmet içi eğitimler gerçekleştirmektedir.
 
 
 
 
Çalıştay 7: ROLLER-COASTER
 

Fen Bilimleri Öğretmeni Canan SELÇUK

Lisans eğitimimi 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladım. 1999-2020 yılları boyunca çeşitli özel eğitim kurumlarında Fen Bilimleri öğretmenliği yaptım. Halen Bursa’da Türkiye’nin tek kooperatif okulu olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart Ortaokulu’nda görev yapmaktayım. 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde STEM eğitimi aldım. Kurumumda öğrencilerime fen bilimleri eğitimi yanında STEM eğitimi de vermekteyim.
 

Fen Bilimleri Öğretmeni Elif SAY

2015 Yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 2016 yılında Bahçeşehir  Üniversitesi Bursa Kampüsünde İşletme üzerine tezsiz yüksek lisans yaptım. Bursa’da Çek Özel 3 Mart Eğitim Kurumlarında ortaokul kadrosunda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Halen aynı kurumda görevime devam etmekteyim. STEM eğitimini 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinden aldım, okulumuzda uygulamaktayım.
   
 
 
 
Çalıştay 8: Ölçülü Puding
 

Matematik Öğretmeni F. Zeynep DEMİRSÖZ

2002 Yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldum. 2002 -2009 yılları arasında Bursa Özel Tan Okulları’nda ortaokul ve lise kadrosunda matematik öğretmeni olarak görev yaptım. 2010 Yılından itibaren Bursa Çek Özel 3 Mart Eğitim Kurumlarında ortaokul kadrosunda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2017 Yılında STEM eğitimi aldım ve okulumuzda STEM derslerine girmekteyim.
 

Matematik Öğretmeni Şerife İZİN

2005 Yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldum ve aynı üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptım. Bursa’da çeşitli okullarda matematik öğretmeni olarak görev yaptım. 2013 yılında Bursa Çek Özel 3 Mart Eğitim Kurumlarında ortaokul kadrosunda matematik öğretmeni olarak görev yapmaya başladım. Halen aynı kurumda görevime devam etmekteyim. STEM eğitimini 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinden aldım, okulumuzda uygulamaktayım.
 
   
 
 
Çalıştay 9: Deride Pil Etkisi- STEM Etkinliği
 

Cem ÖZKAN

1967 Trabzon doğumlu. 1988 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bugüne kadar özel sektörde çeşitli mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Eğitimle ilgili ilk olarak  1995-1999 yılları arasında UÜ. Eğitim Fak. İş Eğitimi Bölümde 4 yıl proje dersi öğr. görevlisi (95-99) çalıştı. Bu dönemde Türkiye’de düzenlenen ilk bilim şenliği katılımcılığı (birim üretimi, görevli ve izleyici sıfatları ile) ile birlikte İstanbul Deneme Bilim Merkezinde sergilenmiş beş adet gösteri birimi üretimini öğrencileri ile birlikte gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması politikalarına paralel olarak, bilim öğretmenliği konusunda eğitim almak için halen UÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapmaktadır. Sonrası için STEM eğitimi alanında projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.
 


Çalıştay 10: Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi (ESTFÖ): Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları
 

Dr. Öğr. Üyesi Zeki BAYRAM

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde Kimya Öğretmenliği (Almanca) bölümünde tamamladı. 1996-1998 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde (Gümüşhane ve Ankara) kimya öğretmenliği yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bursu ile  2001 yılında  Fransa’da Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi’nden Kimya Eğitimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 yılında ise Paris’te Ecole Normale Supérieure’den Kimya Eğitimi alanında doktora derecesini almıştır. Araştırma alanları; fen öğretimi, kimya öğretimi, soruşturmaya dayalı fen öğretimidir. Ayıca okullarda öğretmenlere hizmet içi eğitimler vermektedir.
 
 
Çalıştay 11: Eğitimde Bilişsel ve Sosyal Süreçlerle STEM Yaklaşımı: "Problemini Arayan Karpit" Atölyesi
 
 

Öğretmen Senem BADEMCİ

2006 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünü bitirmiş, 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılına kadar çeşitli özel eğitim kurumlarında Fizik Öğretmeni olarak çalışmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Bahçeşehir Üniversitesi, BAUSTEM tarafından yürütülen STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi (Integrated Teaching Project) kapsamında STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programını tamamlayarak STEM Lider Öğretmen ünvanını almaya hak kazanmıştır.
2018 Haziran ayı itibariyle Uğur Okulları STEM & erkenSTEM Bölüm Başkanı olarak Türkiye çapında Uğur Okullarının K12 düzeyindeki öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik tüm STEM çalışmalarını planlama ve koordine etmekle görevlidir. Üniversite ve İl & İlçe MEM işbirlikleriyle öğretmen adayları ve öğretmenlere yönelik STEM & erkenSTEM atölyeleri düzenlemektedir.
 
 
 
 
Çalıştay 12: Eğitsel Matematik Oyunu Tasarımı ve Oyun Örnekleri
 
 

Matematik Öğretmeni Nurşen KAYA
 
Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümü lisans mezunudur. Özel Bursa Mektebim Okullarında matematik öğretmenliği yapmaktadır. Oyunla matematik eğitimi üzerine birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi FGMTEK’19 da “Matematik Eğitiminde Bölünebilme Kurallarını Oyun İçinde Öğrenme” konulu sözlü sunumuyla,  Kanguru Matematik Sempozyumu’19 da “Oyunla Matematik Eğitimi” konulu sözlü sunumuyla , UTEK’20 de, “Oyunla Matematik Eğitimi” konulu çalıştayıyla,  6.Matematik Zirvesinde “Oyunla Matematik Eğitimi” konulu atölye ve sözlü sunumuyla katılım göstermiştir. YarışMat Matematik Kutu oyunun tasarımcısı ve marka sahibidir.