• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Çalıştaylar 
Çalıştay 1: Ortaokul öğrencilerine yönelik örnek STEM etkinlikleri ve uygulamaları
 
Doç. Dr. Miraç AYDIN
 
1981 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Programından mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktorasını fen eğitimi alanında Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğreti üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı, eğitim teknolojilerinin fen sınıflarına entegrasyonu, proje tabanlı fen öğretimi, eğitsel robotik uygulamaları ve bilgisayar destekli nitel veri analizi gibi alanlarda çalışmalar sürdürmektedir.
 
Çalıştay 2: Çift odaklı matematik öğretimi: Matematik okuryazarlığı uygulamaları
 
Prof. Dr. Murat ALTUN
 
1952 yılında Artvin (Şavşat)’de doğan Prof. Dr. Murat Altun evli ve üç çocuk babasıdır. 1970 yılında Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’ne girmiş ve 1973 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’nde lisans tamamla programına katılarak lisansını tamamlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Uygulamalı Matematik dalında yüksek lisans yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde 1995 yılında Prof. Dr. Yaşar Baykul danışmanlığında doktora derecesi almıştır. Çalışmakta bulunduğu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 1997 yılında yardımcı doçent, 2001 yılında matematik eğitimi alanında doçent, 2007 yılında profesör unvanı almıştır.  İki dönem fakülte dekanlığı yapmıştır. Murat Altun’un üniversitelerde ve ilköğretim seviyesinde ders kitabı olarak okutulan kitapları vardır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KOZAKLI ÜLGER
 
2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nden 2015 yılında Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden 2021 yılında ise doktora derecesini almıştır. 2014 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevini Dr. Öğr. Üyesi olarak sürdürmektedir. Temel çalışma alanları matematik okuryazarlığı, matematiksel yeterlikler, matematik eğitiminde problem çözme ve kurma, teknoloji destekli matematik eğitimi, hizmet içi öğretmenlerin mesleki gelişimi yer almaktadır.
 
Çalıştay 3: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu
 
 
Prof. Dr. Uygar KANLI
 
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim dalından 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Aksaray ili Bağlıkaya Ortaokuluna Fen Bilgisi/Fizik öğretmeni olarak atandı. 1999 yılında araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi’ne geçiş yaptı ve 2001 yılında yüksek lisans çalışmasını, 2007 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 2010 yılında Georgia State Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2012 Yılında MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliğinde içerik geliştirme sürecinde proje yürütücüsü olarak 44 fizik gösteri deneyi içeriğini Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) için hazırlanmasına katkı sağladı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi”ni 2014 yılında kurdu. 2021 yılında aynı bilim merkezinin yenileme, güncelleme ve geliştirme sürecinde yer aldı. 2015 yılında ilk kez çağrıya açılan Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programları kapsamında “Ankara Bilim Şenliği-AnkaBilŞen” etkinliğini gerçekleştirdi. Okul-Bilim Merkezi işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programı kapsamında desteklenen ve 2018 yılında tamamlanan BİLMER projesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Fizik ve Astronomi Öğretimi, okul dışı öğrenme ortamları ve bilim iletişimi konularında kitap, makale ve bildirileri bulunan Kanlı; MEB, TÜBA
ve TÜBİTAK tarafından desteklenen pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı, uzman, danışman ve eğitmen olarak görev yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine etmektedir.

 
 
Çalıştay 4: STEM+PLAY: Oyunlarla STEM öğretimi
 
 
Doç. Dr. Nalan KURU
 
İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde tamamladı. İngiltere’de Canterbury Christ Church Üniversitesi  Aile ve Çocuk Araştırmaları Enstitüsü’nde ( Research Centre For Children Families and Communites) post doktora  çalışmasını tamamladı.  Bu süreçte Emotion Coaching İngiltere enstitüsünden uluslara arası uygulayıcı eğitmenliği   unvanı aldı.  Erken çocukluk eğitimi, aile-öğretmen-çocuk iletişimi, okul öncesi dönemde sosyal duygusal öğrenme, duygu düzenleme, okul öncesi eğitimde program, okul öncesi dönemde emotion coaching uygulamaları konularında  çalışan araştırmacı halen  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde  öğretim üyesi olarak  görev yapmaktadır.

 
 
Dr. Öğrencisi Gül YILMAZ
 
2012 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği’nden mezun oldu. Aynı yıl Yalova’da bulunan bir devlet okulunda çalışmaya başladı. 2017 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Okul öncesinde fen ve STEM eğitimi konularında çalışmaları bulunan araştırmacı, aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir.

 
Çalıştay 5: STEM öğretmen enstitüleri eğitim modeli kapsamında STEM ders planı süreci ve hazırlaması
 
 
Doç. Dr. Bekir YILDIRIM
 
Yazar 1986 Sivas doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2005 - 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, yüksek lisans eğitimini 2009-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği programında ve doktora eğitimini 2013 - 2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği programında tamamlamıştır. STEM Eğitimi üzerine birçok çalışmaları olan bir yazardır. Muş Alparslan Üniversitesi STEM Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü ile STEM Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programı anabilim dalı başkanı olarak görevlerini yürütmektedir.