• Türkçe
  • English

FMGTEK 2020 - Çalıştaylar
FMGTEK 2020'ye kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız için çalıştaylara katılım ücretsizdir.
2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.
 
Çalıştay 1: Gölgelerden Kuarklara: Renkli Bir STEAM Atölyesi
 

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitimi Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalında Profesördür.  Lisans Eğitimini 1994 Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 1994 -1997 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve  1997 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Eğitimi alanında ilk Yüksek Lisans derecesini almıştır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bursu ile  2000 yılında  Paris Diderot (Paris7) Üniversitesi’nden Fizik ve Kimya Teknik ve Bilimleri Öğretimi alanında ikinci Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2004 yılında ise Strasbourg I (Université Louis Pasteur) Üniversitesi’nden Eğitim Bilimleri (Fen Eğitimi) alanında doktora derecesini almıştır. Muğla Üniversitesi’nde 2005-2010 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve Öğretim  Üyesi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları kavramsal fizik öğretimi ve araştırma-sorgulama temelli bilimsel etkinlik geliştirme üzerinedir. 
 

Dr. Öğr. Üyesi Burak KARABEY

Lisans Eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde almıştır. Aynı üniversitede,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı’nda “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölüm’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2010-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı olarak yer almış ve çok sayıda öğretmen eğitimi gerçekleştirmiştir.
 
   
 
 
Çalıştay 2: Girişimcilik Öğretimi için Örnek bir Uygulama: Hızlı Prototipleme Etkinliği
 
Prof. Dr. Sedat UÇAR

Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda beş yıl fizik ve fen bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 2002 yılında yüksek lisans eğitimini University of Missouride, 2007 yılında ise doktora eğitimini Ohio State University’de tamamlamıştır.  Araştırma alanları, sorgulamaya dayalı fen öğretim, astronomi öğretimi ve girişimcilik öğretimidir.  2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.


 
Çalıştay 3: STEM Şef Atölyesi
 

Dr. Öğr Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU

2005 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansını, 2012 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalında doktora programını tamamlamıştır. 2010 yılında Prof. Dr. Mariler. Piler ALEXANDRE JİMENEZ ile fen eğitiminde argümantasyon uygulamaları konusunda birlikte çalışmıştır. 2012 yılında ESERA Yaz Okuluna kabul edilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlığının Geliştirilmesine Yönelik Olarak Argümantasyon ile Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımı adlı doktora tezini 2012 yılında tamamlayan Dr. FETTAHLIOĞLU’nun Argümantasyon, STEM Eğitimi, çevre okuryazarlığı, öğretmen eğitimi konularında hakemli dergilerde yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, BAP tarafından desteklenen çeşitli projeleri ve farklı kurumlarda gerçekleştirdiği öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik seminer çalışmaları bulunmaktadır.
 
Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE

Lisans Eğitimini, 2004 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında, Yüksek Lisans eğitimini, 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde, Doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında tamamlamıştır. 2017 yılından beri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları, fen eğitimi, çevre eğitimi, aktif öğrenme, bilimsel düşünme becerileridir. Avrupa Birliği, TUBİTAK, Merkezi Finans İhale Birimi, KOSGEB ve BAP tarafından desteklenen farklı birçok projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer almıştır. Öğrenme Becerileri Geliştirme Akademisi kurucusu, Etkin Öğrenme Derneği Başkanı ve International Journal of Active Learning dergisinin editörüdür.
   
 


Çalıştay 4: Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayı
 
Doç. Dr. Sevil Akaygün
 
Doç. Dr. Sevil Akaygün, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi öğretim üyesidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından aldıktan sonra 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans (2000), Kuzey Kolorado Üniversitesi’nden kimya alanında yüksek lisans (2008) ve kimya eğitimi alanında doktora (2009) derecelerini almıştır. 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi, STEM/ FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmekte ve hizmet-içi eğitimler vermektedir.
 
Çalıştay 5: Girişimcilik Eğitimi için Uygun Kuram, Yaklaşım, Yöntem, Teknik ve Modeller
 

Doç. Dr. İsa DEVECİ

Araştırmacı lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 2011 yılında tamamladı. Doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında başlamış olup, Uludağ Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak 2016 yılında tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Araştırmacı doktora eğitimi sırasında fen eğitiminde girişimcilik konusunda araştırmalar yürütmek üzere TÜBİTAK destekli olarak yaklaşık bir yıl süreyle Finlandiya Turku Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi, 2018 yılından itibaren Doçent ünvanı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmektedir. Araştırma konu alanları: Fen öğretimi, fen bilimleri eğitiminde girişimlik, girişimci proje, yaşam becerileri, E-STEM eğitimi, tasarım odaklı eğitim