• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Panel 
Panel 1: 21. Yüzyılda Fen ve Matematik Eğitimi
 
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Moderatör)

1978 yılında girdiği Fatih Eğitim Fakültesi  Matematik Eğitimi Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Vatani görevini  komando asteğmen olarak yaptıktan sonra 1985 yılında KTÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.  YÖK bursu ile lisansüstü eğitim için yurtdışına gitti.  1990 yılında Kanada’nın New Brunswick Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında University of London, Institute of Education’da doktorasını (PhD in Mathematics Education) tamamladı. 1996 yılında Türkiye’nin ilk matematik eğitimi doçenti ve 2004 yılında da profesörü oldu. 1995 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde başlayan öğretim üyeliği süresince birçok idari görevde bulundu ve 47 doktora çalışmasına danışmanlık yaptı. Ayrıca, 2010-2013 yılları arasında aynı fakültenin dekanı oldu. Birçok ulusal ve uluslararası indekste taranan Turkish Journal of Mathematics Education Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Matematik eğitimi kurucu başkanı ve onursal başkanı olan Adnan Baki, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Ali Paşa AYAS

Prof. Dr. Alipaşa Ayas lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden almış, yüksek lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve University of New Brunswick’de tamamlamıştır Doktora derecesini University of Southampton’dan alan Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini yürütmekte olan Alipaşa Ayas, Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlatmış halen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL

1979 yılının Ocak ayında İzmirde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliğinden 1999 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinde 2001 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında yüksek lisans ve 2006 yılında doktora derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi alanından aldı. 2012 yılında Üniversiteler Arası Kurulda doçent ünvanını aldı. 2017 yılında profesörlüğünü alan Bukova Güzel’in ilgi ve çalışma alanları arasında, öğretmen eğitimi, matematik eğitimi teorileri ve özellikle matematiksel modelleme ön plana çıkmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapmakta olan Bukova Güzel evli ve bir çocuk annesidir.
Doç. Dr. Ömer Faruk ÖZDEMİR

Lisans derecesini 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Fizik bölümünden aldı. 1996-1998 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999-2004 yılları arasında Ohio Eyalet Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 2005yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fizik eğitimine yönelik öğretim programları ve ders materyallerinin geliştirilmesi, Bilim Merkezleri Eğitim Atölyelerinde Uygulanacak Eğitim Programlarının geliştirilmesi, Özel Yeteneklilere Yönelik Öğretim Programlarının geliştirilmesi gibi MEB ve TÜBİTAK projelerinde yer almıştır. Özel olarak fizik eğitiminde “öğretim yöntemleri” “kavramsal değişim”, “modelleme” ve “düşünce deneyleri” ilgi alanlarıdır.
 
Panel 2: Yenilikçi Teknolojiler ve Eğitim
 

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR  (Moderatör)
 
Dr. Akpınar, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (TR, Hacettepe Üniversitesi, 1987) alanındaki lisans öğrenimi sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimini (UK, Leeds University, 1991; 1994) Bilgisayar Tabanlı Öğrenme alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansta bilgisayar tabanlı fen öğrenimi, doktoradaysa bilgisayar tabanlı matematik öğrenimi üzerinde çalışmıştır; Başlıca araştırma alanları arasında etkileşimli öğrenme ortamları, çoklu ortam ve oyun temelli öğrenme, öğrenme nesneleri, öğretim tasarımı ve öğrenme yönetim sistemleri bulunmaktadır; çalışmalarını çok sayıda makale, konferans bildirisi, kitap yazarlığı ve kitap bölümlerinde raporlaştırmıştır; Üniversite-sanayi ve üniversite-kamu kurumları işbirliği kapsamındaki projelerde araştırmacı, danışman ve hakem olarak görevler almıştır; Ulusal ve uluslar arası projeler yürütmüştür; Kendisi, 1995 yılından bu yana Boğaziçi Ünivesitesi’nde çalışmakta olup, üniversitenin değişik yönetim kademelerinde de görevler almıştır.
Ayrıntılı özgeçmiş: https://cet.boun.edu.tr/people/yavuz-akpinar
 
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. MEB’de Bilgisayar Öğretmeni olarak ve bilişim firmalarında teknik eleman olarak bir müddet çalışmıştır. 2003 yılında ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını ve aynı bölümde 2006 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında ABD’nin Purdue Üniversitesi Öğretim Teknolojileri bölümünde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2007-2021 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Yüksel Göktaş halen Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ Matematik Bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Çağıltay, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almış, 1988-1997 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Merkezinde Bilgisayar Ağları grup yöneticiliği görevinde bulunmuştur. 1990 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye Internet projesi’nde 1997 yılına kadar teknik grup yöneticiliği yapmıştır. 2002 yılında ABD’nin İndiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift dalda doktora alarak mezun olmuştur. Kürşat Çağıltay 2002-2022 yılları arasında ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev almıştır. 2022 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Türkiye’nin en büyük Açık Ders Portalı ocw.metu.edu.tr’yi ve kitlesel ders platformu Bilgeis.net’i ODTÜ’de kuran Prof.Dr. Kürşat Çağıltay’ın akademik araştırma konuları eğitim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşimi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, eğitsel nörobilim, sosyal enformatik, performans teknolojileri ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır.
 
 
Panel 3: FMGT Eğitiminde Uygulama Köprüleri Olarak Özel Okullar
 
 
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ  (Moderatör)

1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir

 

Can AKYOLLU
Balat Tan Koleji Genel Müdürü

A. Can Akyollu, 21 Ocan 1980 tarihinde eğitimci Ülkü ve Şükrü Akyollu çiftinin 2. Çocuğu olarak Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 1999 senesinde Drexel Universitesinde Yazılım Mühendisliği okumak üzere Amerikaya gitti. Lisans eğitiminin ardından 7 yıl süre ile Amerikan’nın önde gelen finans kuruluşlarında analist ve üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2011 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Uludağ Üniversite Eğitim Fakültesi’nde İngilizce öğretmenliği programını bitirdi ve Tan Eğitim Öğretim Kurumlarında sırasıyla yöneticililik, kordinatörlük ve okul kuruculuğu görevlerini üstlendi. 2020 senesinde Tan Okullarının Genel Müdürlüğünü üstlenen Can Akyollu, halen bu görevi ifa etmektedir. Türk Eğitim Vakfı, Nazım Hikmet Vakfı ve Darüşafaka Cemiyeti’nin eğitim ve kültür sanat çalışmalarında aktif rol alan Akyollu, 2021 yılından beri Türkiye Özel Okullar Derneğinin Lise çalışmalarından sorumlu yönetim kurulu üyesidir. Akyollu evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Celal ARSLAN
Arena Eğitim Kurumları Başkanı

1978 yılında Yozgat Akdağmadeni Uzakçay köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu Tokat Yeşilyurt Yunus Emre Ortaokulu’nda, liseyi Akdağmadeni Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında Uludağ Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 2003 yılından beri özel öğretim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışmaya başlayan Arslan, 2011 yılından itibaren Arena Eğitim Kurumları kurucusu olarak kariyerine devam etmektedir. Rehber Öğretmenlerin öğrencilerini hayatlarına değer katmak için çok önemli bir alan olduğunu düşünen Arslan mezun olan öğrencilerinin mesleğe adım atmasına destek olma konusunda her daim hassas davranıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
Nihat BİNGÖLBALİ
Bursa Sınav Eğitim Kurumları Genel Müdürü

1978 Muş doğumluyum, öğrenim hayatımı Bursada geçirdim, 2002 yılında ise Atatürk Üniversite Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldum. 2002 yılından beri Sınav Eğitim Kurumların da görev almaktayım. Öğretnmenlik, idarecilik, koordinatörlük ve şu anda ise kurumun genel müdürlüğünü yürütmekteyim. Genel müdürlüğüm kapsamında Bursa'daki Sınav okullarında yaklaşık 2 bin öğretmen ve 15 bin öğrencinin eğitim-öğretim ve idari işlerini yürütmekteyiz. Yüksek lisans tezini özel okullarda eğitim alanında yaşanan aksamalar üzerine yaptım. Şu an İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde insan kaynakları üzerine doktora eğitimine devam etmekteyim.