• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Congress ProgramSanal Salonlar: İznik (Online)   Heykel (Online)   Yeşil (Online)   Gölyazı (Online)  

18 May 2023 Thursday

09:30-10:10:

Open, Homage, National Anthem Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ

10:30-11:50:

1st Session

11:50-12:40:

Workshop: Çalıştay 2: Çift odaklı matematik öğretimi: Matematik okuryazarlığı uygulamaları (Prof. Dr. Murat Altun- Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger) Presentation Langugae: Turkish Hall: Teleferik

11:50-12:40:

Workshop: Çalıştay 4: STEM+PLAY: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunlarla STEM Öğretimi (Doç. Dr. Nalan Kuru- Dr. Öğrencisi Gül Yılmaz) Hall: Nilüfer

13:30-14:15:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Lauri Malmi: Perspectives on automated assessment in computing education Presentation Langugae: English Hall: Teleferik

14:30-16:00:

2nd Session

16:20-18:00:

Panel 2 - Yenilikçi Teknolojiler ve Eğitim (Prof. Dr. Yavuz Akpınar - Prof. Dr. Yüksel Göktaş - Prof. Dr. Kürşat Çağıltay) Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ


19 May 2023 Friday

09:00-10:20:

3rd Session

10:40-12:00:

4th Session

12:00-12:50:

Workshop: Çalıştay 1: Öğretmenler Eğitsel Robotik Uyguulamaları Ders Planlarına Nasıl Dahil Edebilirler? STEM-Educational Robotics Research Group (SER-RG) Tarafından Yürütülen Çalışmalardan İlk İzlenimler (Doç. Dr. Miraç Aydın) Presentation Langugae: Turkish Hall: Teleferik

12:00-12:50:

Workshop: Çalıştay 6: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması için Etkili Mentörlük (Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak - Doç. Dr. Sevil Akaygün - Doç. Dr. Armağan Ateşkan) Presentation Langugae: Turkish Hall: Nilüfer

13:30-14:45:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Ingo Eilks: Science education and education for sustainable development (ESD) - Prof. Dr. Mustafa Sözbilir: Covid Döneminde Teknolojinin Fen Öğretimine Katkıları Presentation Langugae: English Hall: Uludağ

15:00-16:20:

5th Session

16:30-18:30:

Panel 1 - 21. Yüzyılda Fen ve Matematik Eğitimi (Prof. Dr. Adnan Baki - Prof. Dr. Ali Paşa Ayas - Prof. Dr. Esra Bukova Güzel - Doç. Dr. Ömer Faruk Özdemir) Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ

18:30-19:30:

Açılış Kokteyli Presentation Langugae: Turkish


20 May 2023 Saturday

09:00-10:20:

6th Session

10:40-12:00:

7th Session

12:00-12:50:

Workshop: Çalıştay 3: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu (Prof. Dr. Uygar Kanlı) Hall: Nilüfer

12:00-12:50:

Workshop: Çalıştay 5: STEM öğretmen enstitüleri eğitim modeli kapsamında STEM ders planı süreci ve hazırlaması (Doç. Dr. Bekir Yıldırım) Hall: Teleferik

13:30-14:45:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Akın Burak ETEMOĞLU ve Araş. Gör. Mert Ali ÖZEL: Teknofest'e Nasıl Hazırlanılır? Bursa Uludağ Üniversitesi Modeli - Dr. Alperen Zekeriya KARATAŞ: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma Projesi Destekleri ve Proje Yazımında Püf Noktalar Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ

15:00-16:20:

8th Session

16:30-18:30:

Panel 3 - FMGT Eğitiminde Uygulama Köprüleri Olarak Özel Okullar (Prof. Dr. Salih Çepni - Can Akyollu - Celal Arslan - Nihat Bingölbali) Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ

18:30-19:00:

Closing and Evaluation Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ

1st Session Thursday 10:30-11:50
Uludağ
Mathematics Education
Chair Professor Ridvan Ezentaş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Özel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
59TurkishÖğretmen Canan ÇakirÖğretmen Canan Çakir
Evrensel Öğretim Tasarımı Çerçevesinde Cebir Öğretim Örneği / Algebra Teaching Example Of Universal Design For Learning
79TurkishLisansüstü Öğrencisi Gamze DevecioğluLisansüstü Öğrencisi Gamze Devecioğlu
Prof. Dr. Mahmut Selvi
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın 21.yüzyıl Becerileri Kapsamında Öğretmen Adayları Görüşlerine Göre Incelenmesi / Examining The Science Education Undergraduate Program According To The Opinions Of Pre-service Teachers Within The Scope Of 21st Century Skills.
273EnglishLisansüstü Öğrencisi Burcu Şanlı KarmazLisansüstü Öğrencisi Burcu Şanlı Karmaz
Lisansüstü Öğrencisi Betül Fatma Yıldırım
Arş. Gör. Melek Pesen
Lisansüstü Öğrencisi Merve Özgünlü
Dr. Vuslat Şeker
Doç. Dr. Serkan Özel
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Metindoğan
4-7 Yaş Arası Çocuklarda Yönetici Işlevler Ve Örüntü Oluşturma Becerileri Arasındaki Etkileşim: Yaş Etkileri Ve Bilişsel Ilişkiler / Unpacking The Interplay Between Executive Functions And Patterning Skills In Children Aged 4-7: Age Effects And Cognitive Associations1st Session Thursday 10:30-11:50
Teleferik
Science Education
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şirin Ilkörücü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
50TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Dr. Esra Yalçintaş
Öğretmen Hakan Özkaynak
Öğretmen Abdulmüttalip Akkaya
Sınır Tanımayan Bilim: Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Bilim Ve Teknoloji Şenliğinin Etkililiği / Science Without Borders: Effectiveness Of Science And Technology Festival For Individuals With Special Needs
166TurkishDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Ihsan Özcan
Çevre Kirliliği Konusunda Düzenlenen Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Karşı Tutumlarına Etkisi / The Effect Of Out-of-school Learning Activities Organized On Environmental Pollution On The Attitudes Of Eighth Grade Bodies Towards Science
205TurkishLisansüstü Öğrencisi Buket ÇatarLisansüstü Öğrencisi Buket Çatar
Prof. Dr. Zehra Özdilek
Çevre Eğitimi Ve Iklim Değişikliği Dersi Öğretim Programının Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde Incelenmesi / Examination Of Environmental Education And Climate Change Course Teaching Program Within The Framework Of Environmental Educatıon Objectives
206TurkishArş. Gör. Muhammet Emin MısırArş. Gör. Muhammet Emin Mısır
Doç. Dr. Eda Demirhan
Prof. Dr. Canan Laçin-Şimşek
Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunun Sosyobilimsel Bir Konu Olarak Ele Alınma Durumu / The Situation Of The Renewable Energy Resources In Science Textbooks As A Socioscientific Issue1st Session Thursday 10:30-11:50
Tophane
Chair Assoc. Prof. Sevgül Çalış
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hatice Kübra Güler Selek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
2TurkishÖğretmen Selçuk TütakÖğretmen Selçuk Tütak
Eğlenceli Matematik / Fun Math
105TurkishLisansüstü Öğrencisi Özgür ÖzünlüLisansüstü Öğrencisi Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim Yaklaşımına Dair Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Science Teacher Candidates On Engineering Design-based Teaching Approach
197TurkishArş. Gör. Merve ErolArş. Gör. Ayşe Ahsen Talu
Arş. Gör. Merve Erol
Prof. Dr. Erdoğan Tezci
Prof. Dr. Mustafa Sabri Kocakülah
Türkiye Ve Singapur Fen Bilimleri Öğretimi Programlarının Düşünme Becerileri Kapsamında Karşılaştırılması / Comparison Of Turkey And Singapore Science Curriculum In The Scope Of Thinking Skills
322TurkishÖğretmen Gökhan YildizÖğretmen Gökhan Yildiz
Doç. Dr. Ümmühan Ormanci
Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Stem Etkinliği Ve Etkinliğe Ilişkin Öğrenci Görüşleri / Stem Activity For Gifted Students And Student Opinions About The Activity1st Session Thursday 10:30-11:50
Nilüfer
STEM and Applications
Chair Professor Yavuz Akpinar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Miraç Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
193TurkishDoç. Dr. Esra Bozkurt AltanDoç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Doç. Dr. Nurhan Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Elif Kara
Lisansüstü Öğrencisi Özlem Şerbetçioğlu
Stem Eğitimi Için Sosyo-Bilimsel Konuların Bağlam Olarak Kullanımı: Biyoteknoloji, Mutasyon Ve Modifikasyon Kavramlarının Öğretimi / Socio-scientific Issues As A Context For Stem Education: Teaching Biotechnology, Mutation And Modification Concepts
200TurkishÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden Acar
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt
Görme Engelli Lise Öğrencilerinin Fetemm Alanına Yönelik Kariyer Hedeflerinin Incelenmesi / Investigation Of The Career Goals Of Visually Impaired High School Students For The Stem Field
230TurkishLisansüstü Öğrencisi Cem ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Cem Özkan
Doç. Dr. Şirin Ilkörücü
Uzamsal Görselleştirmenin Öğrenme Bağlamında Stem Çalışmalarındaki Yeri: Alan Yazın Incelemesi / The Place Of Spatial Visualization In Stem Studies In The Context Of Learning: Literature Review
270TurkishÖğr. Gör. Irem ÜçüncüoğluÖğr. Gör. Irem Üçüncüoğlu
Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Doç. Dr. Nurhan Öztürk
Stem Eğitimi Ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sinop Çocuk Üniversitesi / Stem Education And Out-of-school Learning Environments: Sinop Children's University1st Session Thursday 10:30-11:50
İznik (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Mustafa Ergun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Salih Gülen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
94TurkishLisansüstü Öğrencisi Serpil Kara OrçanDoç. Dr. Evrim Ural
Lisansüstü Öğrencisi Serpil Kara Orçan
Ortaokulu Öğrencilerinin Mantarlarla Ilgili Kavramsal Yapı Ve Metaforik Algılarının Sınıf Düzeylerine Göre Incelenmesi / Analysis Of The Conceptual Structure And Metaphorical Perceptions Of Middle-school Students Of Mushrooms According To Their Grade Level
248TurkishDoç. Dr. Mustafa ErgunDoç. Dr. Mustafa Ergun
Işitme Engelli Öğrenciye Fen Bilimleri Öğretmek Üzerine Öğretmen Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Çalışması / Determination Of Teacher Perceptions On Teaching Science To Hearing Impaired Students: A Metaphor Study
275TurkishDoç. Dr. Salih GülenDoç. Dr. Salih Gülen
Doç. Dr. Ismail Dönmez
Toulmin Argümantasyon Modeli Sürecinde Internete Yönelik Epistemolojik Inancın Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi / The Effect Of Epistemological Belief In The Internet On Critical Thinking Skills In The Toulmin Argumentation Model Process
284TurkishÖğretmen Mürşide KılıçÖğretmen Mürşide Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Feride Ercan Yalman
Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretim Ortamındaki Yeterliklerinin Incelenmesi / Investigation Of Science Teachers’ Competences In The Teaching Environment In Teaching Socioscientific Issues1st Session Thursday 10:30-11:50
Heykel (Online) Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Erdem Kaya
Vice-Chair: Assoc. Prof. Derya Özlem Yazlik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TurkishDr. Öğr. Üyesi Derya Özlem YazlikDr. Öğr. Üyesi Derya Özlem Yazlik
Dr. Öğr. Üyesi Ibrahim Çetin
Matematik Öğretmeni Adaylarının Origami Ile Öğrenme Ortamları Oluşturma Deneyimlerinin Incelenmesi / Examination Of Pre-service Mathematics Teachers’ Experiences Of Creating Learning Environments With Origami
62TurkishDr. Taliha KeleşDr. Taliha Keleş
Lise Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Ile Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeyleri Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Mathematics Anxiety Levels Of High School Students And Metacognition Levels For Problem Solving Skills
69TurkishDr. Öğr. Üyesi Erdem KayaDr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Lisansüstü Öğrencisi Selvihan Sari
Türkiye'de Sosyal Bilimler Alanında Eeg Kullanılarak Yapılan Tezlerin Incelenmesi / Investigation Of Postgraduate Theses Using Eeg Devices In The Field Of Social Sciences In Turkey
84TurkishLisansüstü Öğrencisi Gökhan YağizLisansüstü Öğrencisi Gökhan Yağiz
Prof. Dr. Gül Kaleli Yilmaz
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan-Broutin
Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeylerinin Denklem Çözme Açısından Incelenmesi / Investigation Of Algebraic Thinking Levels Of Secondary School Eighth Grade Students In Terms Of Solving Equations1st Session Thursday 10:30-11:50
Yeşil (Online) Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assist. Prof. Firdevs Iclal Karataş Aydin
Vice-Chair: Assist. Prof. Zehra Çakir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
109TurkishÖğretmen Handenur Caner BalicaÖğretmen Handenur Caner Balica
Doç. Dr. Yasemin Hacioğlu
Tersine Mühendislik Etkinliği ‘’gece Lambası Tasarlayalım’’ / Reverse Engineering Activity
221TurkishLisansüstü Öğrencisi Elvan ŞenLisansüstü Öğrencisi Elvan Şen
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Şekercioğlu
Materyal Geliştirmeye Dayalı Mikro Öğretim Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin “işığın Yayılması” Ünitesi Ile Ilgili Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Material Development-based Micro-teaching Practices On The Academic Achievement Of 5th Grade Students In The Unit Of "propagation Of Light"
238TurkishDr. Burcu AlanDr. Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Öğrencilerin Baskın Zekâ Türlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performanslarının Incelenmesi / Investigation Of Performance Of Machine Learning Algorithms Used In Identifying Students' Dominant Intelligence Types
286TurkishDr. Öğr. Üyesi Zehra ÇakirDr. Öğr. Üyesi Zehra Çakir
Prof. Dr. Sema Altun Yalçin
Montessori Yaklaşımı Temelli Stem Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerine Etkisi / Montessori Yaklaşımı Temelli Stem Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerine Etkisi


1st Session Thursday 10:30-11:50
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Ümit Demiral
Vice-Chair: Assoc. Prof. Canan Cengiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
138TurkishLisansüstü Öğrencisi Gül MüftüoğluLisansüstü Öğrencisi Şenem Alkan
Lisansüstü Öğrencisi Gül Müftüoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Ayşe Nur Tekin
Doç. Dr. Canan Cengiz
Fen Bilimleri Dersinde Karakter Ve Değer Eğitimi: Öğretmen Adaylarının Bilgilerinin Ve Görüşlerinin Belirlenmesi / Character And Values Education In Science Course: Determining The Knowledge And Opinions Of Pre-service Teachers
143EnglishLisansüstü Öğrencisi Şevval Kübra ÖzerLisansüstü Öğrencisi Şevval Kübra Özer
Phet Simulations In Science Education: A Systematic Review Of Studies In The Turkish Context
171TurkishLisansüstü Öğrencisi Ülke Balcı Yeşilkaya
Ilker Yeşilkaya
Prof. Dr. Salih Çepni
Dr. Öğr. Üyesi Salih Tutun
Ya Katılımcılar Ters Maddeleri Fark Ettiyseler ? Yapay Zeka Ile Aykırı Gözlem Analizi / What If The Participants Have Notified Reversed Items ? Artificial Intelligence Analysis For Outlier Detection
189TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep VarlikLisansüstü Öğrencisi Zeynep Varlik
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kocakülah
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Inanışlarına Bilim Tarihi Destekli Öğretimin Etkisi / Effect Of History Of Science Supported Instruction On Science Teacher Candidates' Beliefs About The Nature Of Science


2nd Session Thursday 14:30-16:00
Uludağ
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Özel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
52TurkishÖğretmen Canan ÇakirÖğretmen Canan Çakir
Kapsayıcı Eğitimi Sağlamada Evrensel Öğretim Tasarımı / Universal Design For Learning To Inclusive Education
95EnglishÖğretmen Meryem CihangirÖğretmen Meryem Cihangir
Preservice Mathematics Teachers’ Promotion Of Self Regulation (psrl) In Time: A Mixed Method Study
257EnglishLisansüstü Öğrencisi Betül YıldırımLisansüstü Öğrencisi Melek Pesen
Lisansüstü Öğrencisi Merve Özgünlü
Lisansüstü Öğrencisi Betül Yıldırım
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Şanlı Karmaz
Lisansüstü Öğrencisi Vuslat Şeker
Doç. Dr. Serkan Özel
The Impact Of Animated Intervention On Early Patterning Assessment2nd Session Thursday 14:30-16:00
Teleferik
Science Education
Chair Assoc. Prof. Miraç Aydin
Vice-Chair: Öğr. Gör. Dr. Arzu Öden Acar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
106TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammet MertLisansüstü Öğrencisi Muhammet Mert
Lisansüstü Öğrencisi Filiz Mutlu
Doç. Dr. Eda Demirhan
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Dersinde Scamper Tekniğinin Uygulanmasına Ilişkin Görüşleri: Aynalar / Opinions Of The Secondary School Students On The Application Of The Scamper Technique In Sciencelessons: Mirrors
201TurkishÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden Acar
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt
Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersi Deneyimlerinin Incelenmesi / Investigation Of Visually Impaired University Students’ Physics Course Experiences
269TurkishÖğretmen Cem UludağÖğretmen Cem Uludağ
Öğretmen Şafak Erim
Erdem Tutak
Ara Canel
Fuat Batu Hoştoygar
Fizik Öğreniminde Okul Dışı Ortamların Öğrencilere Kattıkları / Fizik Öğreniminde Okul Dışı Ortamların Öğrencilere Kattıkları
321TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve AvcuLisansüstü Öğrencisi Merve Avcu
Doç. Dr. Serap Öz Aydin
Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği (Nep) Ile Ilgili Bir Sistematik Derleme Çalışması / A Systematic Review Of The New Ecological Paradigm Scale (nep)2nd Session Thursday 14:30-16:00
Tophane
Chair Assoc. Prof. Mustafa Naci Kula
Vice-Chair: Assoc. Prof. Esra Bozkurt Altan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
191TurkishLisansüstü Öğrencisi Tülin KosukoğluLisansüstü Öğrencisi Tülin Kosukoğlu
Arş. Gör. Merve Erol
Arş. Gör. Hümeyra Azize Malay
Prof. Dr. Salih Çepni
Bilimsel Yayın Etiği Çerçevesinde Türkiye Ve Çin Örneği / The Perspectives Of Türkiye And China In The Framework Of Scientific Publication Ethics
195TurkishÖğretmen Abdulkadir ÇelikÖğretmen Abdulkadir Çelik
Örgütsel Bağlilik Ve Motivasyon Ilişkisi / Relationship With Organizational Commitment And Motivation
196TurkishDoç. Dr. Nurhan ÖztürkDoç. Dr. Nurhan Öztürk
Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Öğretmenlerin Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanılabilirliğine Ilişkin Görüşleri / Views Of Teachers On The Usability Of Web 2.0 Tools In Education
253TurkishDoç. Dr. Mustafa Naci KulaDoç. Dr. Mustafa Naci Kula
Kader Kavramının Matematik Ve Fen Bilimleri Ile Ilişkisi Üzerine Bir Deneme / A Study On Relationship Of Destiny With Mathematics And Science2nd Session Thursday 14:30-16:00
Nilüfer
Mathematics Education
Chair Professor Kürşat Çağiltay
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yeliz Yazgan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
43TurkishDoç. Dr. Yeliz YazganDoç. Dr. Yeliz Yazgan
Öğretmen Gülay Erişen
Matematik Okuryazarliği Eğitiminin Dördüncü Sinif Öğrencilerinin Matematiksel Okuryazarlik Başarilarina Etkisi / The Effect Of Mathematical Literacy Education On The Mathematical Literacy Success Of Fourth-grade Students
53TurkishLisansüstü Öğrencisi Buse Gizem YitmezProf. Dr. Süha Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Dilara Mol
Lisansüstü Öğrencisi Buse Gizem Yitmez
Lisansüstü Öğrencisi Duygu Alyeşil Kabakçı
Matematik Öğretmenlerinin Stem Ile Bilgi Işlemsel Düşünme Uygulamalarına Yönelik Öz Yeterlikleri Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Mathematics Teachers' Self-efficacy Toward Practices Computational Thinking And Stem
63TurkishLisansüstü Öğrencisi Damla DenizLisansüstü Öğrencisi Damla Deniz
Prof. Dr. Süha Yilmaz
Ilköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Kutupsal Koordinatlarda Alan, Hacim Ve Yay Uzunluğu Konusunda Alan Bilgilerinin Incelenmesi / Investigation Of Field Knowledge Of Primary Mathematics Teacher's Undergraduate Students On Area, Volume And Arrow Length In Polar Coordinates
73TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra DemirayLisansüstü Öğrencisi Büşra Demiray
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Origami Etkinliklerinin Öğrencilerin Geometriye Karşı Tutumlarına Etkisi / The Effect Of Origami Activities On Students' Attitudes Towards Geometry2nd Session Thursday 14:30-16:00
İznik (Online) Salonu Aç
Special Education
Chair Professor Murat Gökdere
Vice-Chair: Assoc. Prof. Gonca Keçeci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TurkishLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra ArtunçLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra Artunç
Özel Eğitimde Kullanilan Teknolojiler Ve Öğretmen Tutumlari Ile Yeterliliklerinin Incelenmesi / Investigation Of Technologies Used In Special Education And Teacher's Attitudes And Qualifications
184TurkishArş. Gör. Büşra SertelArş. Gör. Büşra Sertel
Arş. Gör. Saadet Kılıçarslan
Ilköğretim Matematik Öğretim Programının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bağlamında Bloom Taksonomisine Göre Incelenmesi / Investigation Of Primary Mathematics Curriculum According To Bloom's Taxonomy In The Perspective Of Gifted Education
218TurkishArş. Gör. Saadet KılıçarslanArş. Gör. Saadet Kılıçarslan
Arş. Gör. Büşra Sertel
Ilköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bağlamında Bloom Taksonomisine Göre Incelenmesi / An Investigation Of The Elementary Science Curriculum In The Perspective Of The Education Of The Gifted According To Bloom's Taxonomy
261TurkishLisansüstü Öğrencisi Selin YildizLisansüstü Öğrencisi Selin Yildiz
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Yenilikçi Eğitim Uygulamalarının Tanıtıldığı Projenin Destek Eğitim Odası Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Beceri Algılarına Etkisi / The Effect Of The Project In Which Innovative Educational Practices Were Introduced, On 21st Century Skill Perceptions Of Support Education Room Teachers2nd Session Thursday 14:30-16:00
Heykel (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Emine Çil
Vice-Chair: Assist. Prof. Banuçiçek Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
96TurkishLisans Öğrencisi Zühal SinirLisans Öğrencisi Zühal Sinir
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Tezcan
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumları Ve Dünya Vatandaşlığına Ilişkin Karakter Ve Değerlerinin Incelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Attitudes Towards Socioscientific Issues And Their Character And Values Regarding World Citizenship
127TurkishLisansüstü Öğrencisi Nalan UsluLisansüstü Öğrencisi Nalan Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kocakülah
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Kavramına Ilişkin Bilişsel Yapıları / Cognitive Structures Of Science Teacher Candidates Regarding The Concept Of Atom
130TurkishLisansüstü Öğrencisi Serkan NoyanLisansüstü Öğrencisi Serkan Noyan
Prof. Dr. Selahattin Gönen
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Derslerinde Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Incelenmesi / Examination Of Science Teachers' Levels Of Using Problem Solving Strategies In Their Courses
241TurkishDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek ÖzdemirDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Farklı Branşlardaki Öğretmen Bakış Açısıyla Ters Yüz Sınıf Modeli / Flıpped Classroom Model From The Perspectıve Of Teachers In Dıfferent Branches2nd Session Thursday 14:30-16:00
Yeşil (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Mustafa Ergun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
37TurkishDoç. Dr. Mustafa ErgunDoç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yapay Zekâ Teknolojileri Hakkında Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Views On Artificial Intelligence Technologies
114TurkishLisansüstü Öğrencisi Seda Selin GülLisansüstü Öğrencisi Seda Selin Gül
Fen Eğitimi Alanında Bağlamsal Soru Ögeleri Konulu Çalışmaların Sistematik Incelenmesi / Systematic Analysis Of Studies On Contextual Question Items In The Field Of Science Education
178TurkishLisansüstü Öğrencisi Nesa FeizipourLisansüstü Öğrencisi Nesa Feizipour
Prof. Dr. Gül Kaleli Yilmaz
Prof. Dr. Muhamet Emin Özdemir
Türkiye’de Yaşayan Ve Eğitim Gören Iranlı Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of The Opinions Of İranian Students Living And Studing İn Turkey On Mathematical Literacy
217TurkishArş. Gör. Ayşe Ahsen TaluArş. Gör. Ayşe Ahsen Talu
Prof. Dr. Erdoğan Tezci
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanımı Ve Etik Konular / Using Artificial Intelligence Applications In Education And Ethical Issues
296TurkishDoç. Dr. Ümit DemiralDoç. Dr. Hasan Bakirci
Lisansüstü Öğrencisi Zeliha Ada Arslan
Doç. Dr. Ümit Demiral
Fen Bilimleri Ve Matematik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanununa Yönelik Görüşleri / Science And Mathematics Teachers’ Views On The Teaching Profession Law


2nd Session Thursday 14:30-16:00
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Professor Fikriye Kırbağ Zengin
Vice-Chair: Dr. Pelin Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
229TurkishDr. Özgür BuldukDr. Özgür Bulduk
Prof. Dr. Cemil Aydoğdu
Öğretmenlik Uygulamasında Mikroöğretim Modeli Önerisinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Microteaching Model Suggestion On Teacher Candidates In Teaching Practice
240TurkishDr. Burcu AlanDr. Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Yapay Zekâ Tabanlı E-Öğrenme Ortamının Tasarım Ve Geliştirme Süreci / Design And Development Process Of Artificial Intelligence Based E-learning Environment
254TurkishArş. Gör. Cüneyd ÇelikArş. Gör. Cüneyd Çelik
Prof. Dr. Şendil Can
Fenassist Mag Uygulaması Ile Fen Kitabım Konuşuyor: Türkiye’de Kimya Endüstrisi / My Science Book Speaks With Fenassist Mar Application: The Chemical Industry In Turkey
258TurkishDr. Pelin YıldırımDr. Pelin Yıldırım
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Fen Alanında Çalışmaları Olan Türk-Islam Alimlerine Yönelik Bilgi Testi Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Developing Knowledge Test For Turkish-islamic Scholars Working In Science: A Study Of Validity And Reliability


3rd Session Friday 09:00-10:20
Uludağ
Mathematics Education
Chair Professor Dilek Sezgin Memnun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fatma Aslan-Tutak
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
151TurkishLisans Öğrencisi Nisa Cemre TuncerLisans Öğrencisi Nisa Cemre Tuncer
Gamze Bağ
Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Arık Karamık
8. Sınıf Öğrencilerinin Dış Temsil Becerilerinin Incelenmesi / An Investigation Of 8th Grade Students' External Representation Skills
213TurkishLisansüstü Öğrencisi Melike UstaoğluLisansüstü Öğrencisi Melike Ustaoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Neşe Vural
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Türkiyedeki Ortaöğretim Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Staj Süreçleri Üzerine Bakış Açısı / Türkiyedeki Ortaöğretim Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Staj Süreçleri Üzerine Bakış Açısı
335EnglishDr. Öğr. Üyesi Semra PolatDr. Öğr. Üyesi Semra Polat
Examination Of The Mathematics Textbook In Terms Of Values3rd Session Friday 09:00-10:20
Teleferik
Science Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TurkishLisansüstü Öğrencisi Nergis MakalLisansüstü Öğrencisi Nergis Makal
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarına Paralel Empati Gelişimini Hedefleyen Etkinlikler: Sıfır Atık Modülü Örneği / Structured Integration Of Activities That Enhance Students' Empathy Levels Into Science Curricula: ‘zero Waste Project Module' Example
165TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan ErLisansüstü Öğrencisi Neslihan Er
Doç. Dr. Bilge Gök
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Öz-yeterlik İnançları Ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
186TurkishLisansüstü Öğrencisi Yüsra ÇavdarLisansüstü Öğrencisi Yüsra Çavdar
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okuldan Memnuniyet Düzeyleri Ve Akademik Başarıları Arasındaki Ilişki / The Relatıonshıp Between School Satısfactıon Levels And Academıc Success Of Candıdates Of Scıence Teachers
277TurkishÖğretmen Gülşah AtilaÖğretmen Gülşah Atila
Lisansüstü Öğrencisi Dilara Şahin
Doç. Dr. Rıza Salar
Ortaokul Öğrencilerinin Temel Düzey Robotik Kodlama Eğitimi Hakkında Görüşleri / Secondary School Students' Opinions On Basic Level Robotic Coding Education3rd Session Friday 09:00-10:20
Tophane
Teacher Education
Chair Assoc. Prof. Aybüke Pabuçcu Akiş
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Gamze Yayla Eskici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
13TurkishÖğretmen Abdulkadir ÇelikÖğretmen Abdulkadir Çelik
Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlari / Attitudes Of Teachers Working In Vocational High Schools Towards Distance Education
135TurkishArş. Gör. Dr. Gamze Yayla EskiciArş. Gör. Dr. Gamze Yayla Eskici
Fen Fakültesi Ve Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Algıları / Pedagogical Formation Perceptions Of Faculty Of Science And Architecture Students
235TurkishArş. Gör. Dr. Özlenen Özdiyar GedikArş. Gör. Dr. Özlenen Özdiyar Gedik
Uzaktan Yürütülen ‘öğretim Ilke Ve Yöntemleri’ Dersinin; Yüz Yüze Ve Birebir Uygulamalar Ile Pekiştirilmesi / Distance-conducted 'teaching Principles And Methods' Course Reinforcement With Face-to-face And One-to-one Praxises
305TurkishÖğretmen Serhan SarıoğluÖğretmen Serhan Sarıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Yüsra Çavdar
Öğretmenlerin Yaşam Temelli Soru Hazırlama Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining Teachers' Views On Life-based Question Preparation Training3rd Session Friday 09:00-10:20
Nilüfer
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Ali Özkaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Tuğçe Kozaklı Ülger
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
5TurkishÖğretmen Tuncay ŞimşekÖğretmen Tuncay Şimşek
Geometri Soru Çözme Becerisi Algisi Gelişmetirme Teknikleri / Geometry Question Solving Skills Development Techniques
32TurkishLisansüstü Öğrencisi Mine TuranLisansüstü Öğrencisi Mine Turan
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şengil Akar
Doç. Dr. Elif Saygı
Ortaokul Öğretmenlerinin Matematiksel Yaratıcılığı Destekleme Süreçlerinin Incelenmesi / Examination Of Secondary School Teachers' Processes Of Supporting Mathematical Creativity
34TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşenur AltunerLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Altuner
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şengil Akar
Doç. Dr. Elif Saygi
Ilköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Matematiksel Yaratıcılığı Destekleme Açısından Incelenmesi / Examination Of Elementary Grade 7th Mathematic Textbook In Terms Of Creativity
39TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep BezanDoç. Dr. Yasemin Katranci
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Bezan
Probleme Dayali Öğrenme Ile Ilgili Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri / Trends Of Graduate Theses Related To Problem Based Learning3rd Session Friday 09:00-10:20
İznik (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Hava Ipek Akbulut
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ayşegül Derman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
208TurkishLisansüstü Öğrencisi Ismihan Nur KaleDoç. Dr. Hava Ipek Akbulut
Lisansüstü Öğrencisi Ismihan Nur Kale
Lisansüstü Öğrencisi Şeyda Sağir
Geri Dönüşüm Konusu Ile Ilgili Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Secondary School Students About Recycling
222TurkishDr. Öğr. Üyesi Betül OkcuDr. Öğr. Üyesi Betül Okcu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Bep (Bireyselleştirilmiş Eğitim Plani) Ile Ilgili Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Science Teacher Candidates On Iep
316TurkishÖğretmen Emine YurtyapanÖğretmen Emine Yurtyapan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
Argümantasyon Odaklı Öğretime Yönelik Bir Deneme Çalışması: 8. Sınıf Öğrencilerinin / Pilot Study For Argumentation-focused Technology Supported Instruction: Investigation Of Academic Achievement Of 8th Grade Students In The Unit
334TurkishDoç. Dr. Ayşegül DermanÖğretmen Neşe Döne Akkurt
Doç. Dr. Ayşegül Derman
Yeni Çevre Eğitimi Ve Iklim Değişikliği Dersinin Programina Uygun Örnek Bir Atölye Çalişmasi / An Example Workshop Suitable For The Program Of The New Environmental Education And Climate Change Lesson3rd Session Friday 09:00-10:20
Heykel (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ümit Demiral
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
91TurkishLisansüstü Öğrencisi Ilyas AcetLisansüstü Öğrencisi Ilyas Acet
Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmelerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi: Kastamonu Ili Örneği / Measuring The Attitudes Of Teachers Working In Basic Education Towards Distance Education: The Case Of Kastamonu Province
216TurkishDr. Öğr. Üyesi Dilek KırnıkDr. Öğr. Üyesi Dilek Kırnık
Afet Sonrası Okulların Açılmasına Ilişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions Of Classroom Teachers Regarding The Opening Of Schools After The Disaster
326EnglishDr. Ümran Yazıcılar NalbantoğluDr. Gamze Alp
Dr. Ümran Yazıcılar Nalbantoğlu
Doç. Dr. Selçuk Doğan
Öğr. Gör. Dr. Nihan Ağaçlı Doğan
Expectancy-value-cost Theory To Explain Teacher Motivation To Implement After A Bichronous Professional Development3rd Session Friday 09:00-10:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assist. Prof. Zeynep Şen
Vice-Chair: Dr. Mustafa Kemal Yüzbaşioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
198TurkishDr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞenDr. Öğr. Üyesi Zeynep Şen
Okul Dışı Öğrenme Ortamı Önerileri / Out-of-school Learning Environment Suggestions
202TurkishLisansüstü Öğrencisi Arzu AsaLisansüstü Öğrencisi Arzu Asa
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Ortaokul Fen Öğretim Programındaki Çevre Eğitimi Içerikli Kazanımlara Ve Çevre Etiğine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On Environmental Education Content And Environmental Ethics In Secondary School Science Curriculum
214TurkishProf. Dr. Sait BulutProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gülhan Özbakır Demirel
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Kubilay
Bahçe Temelli Eğitim Uygulamalarının Meslek Lisesi Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisinin Araştırılması / Investıgatıon Of The Effect Of Garden-based Educatıon Practıces On Vocatıonal Hıgh School Students' Attıtudes To The Envıronment
267TurkishDr. Mustafa Kemal YüzbaşıoğluDr. Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu
Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Incelenmesi / Investigation Of Activities In Science Textbooks In Terms Of Sustainable Development
318TurkishDr. Öğr. Üyesi Erkan ÖzcanDr. Öğr. Üyesi Erkan Özcan
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Laboratuvarda Sosyobilimsel Konularin Kullanilmasina Yönelik Görüşleri / Pre-service Science Teachers’ Views Towards The Use Of Socioscientific Issues In The Laboratory


3rd Session Friday 09:00-10:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Dr. Özgür Bulduk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
231TurkishDr. Özgür BuldukDr. Özgür Bulduk
Fen Bilimleri Konu Öğretimi Ve Öğrenimi Ile Ilgili Öğretmen Ve Öğrenci Ihtiyaçlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Ortaokulu Örneği / Determining The Needs Of Teachers And Students In Science Subject Teaching And Learning: A State Secondary School
239TurkishÖğr. Gör. Dr. Gürhan BebekÖğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Prof. Dr. Serkan Sevim
Dr. Sinan Bülbül
Lisansüstü Öğrencisi Selenay Yamaçlı
Lisansüstü Öğrencisi Cansu Uçmak
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Model Ve Modelleme Etkinliklerine Yönelik Semantik Algılarının Değerlendirilmesi: Tübitak 4005 Projesi / Evaluation Of Science Teachers' Semantic Perceptions Towards Model And Modeling Activities: TÜbİtak 4005 Project
271TurkishLisansüstü Öğrencisi Bahar MuradoğluProf. Dr. Faik Özgür Karataş
Lisansüstü Öğrencisi Bahar Muradoğlu
Öğretmen Nilgün Mısır
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilikleri / Personal Innovative Levels Of Teachers In Science
298TurkishLisansüstü Öğrencisi Yasemin SaraçLisansüstü Öğrencisi Yasemin Saraç
Prof. Dr. Paşa Yalçın
Kuvvet Ve Enerji Ünitesinin Öğretiminde Model Kullanılmasının Bazı Değişkenlere Etkisi / The Effect Of Using Models In Teaching The Unit Of Force And Energy On Some Variables


4th Session Friday 10:40-12:00
Uludağ
Computer and Instructional Technology Education
Chair Professor Erhan Şengel
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
192TurkishÖğretmen Doğukan ErcoşkunÖğretmen Doğukan Ercoşkun
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşi Tutumlarinin Farkli Değişkenler Açisindan Incelenmesi / Examination Of Science Teachers' Attitudes Towards Distance Education In Terms Of Different Variables
225EnglishÖğretmen Nil Orhan ÖzteberÖğretmen Nil Orhan Özteber
Doç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akiş
Making 3d Holograms Of Molecules: A Stem Activity
295EnglishLisansüstü Öğrencisi Şevval ErtokLisansüstü Öğrencisi Şevval Ertok
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Karatepe
Comparison Of Human-generated Essays And Ai-generated Essays: A Corpus Study
340EnglishDoç. Dr. Serkan DinçerÖğretmen Merve Ilik
Doç. Dr. Serkan Dinçer
Investigation Of The Behaviors Of Indıvıduals While Using Vıdeo-based Learning Environments In Terms Of Informal Learning4th Session Friday 10:40-12:00
Teleferik
Chemistry Education
Chair Professor Gülten Şendur
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevil Akaygün
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
7TurkishArş. Gör. Dilek TekeArş. Gör. Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Kimyasal Türler Arasi Etkileşimler Konusu Ile Ilgili Başari Testi Geliştirme / Development Of An Achievement Test On The Subject Of Interactions Between Chemical Species
72TurkishLisansüstü Öğrencisi Furkan KafadarLisansüstü Öğrencisi Cansu Karagülmez
Lisansüstü Öğrencisi Elif Çiçek
Lisansüstü Öğrencisi Evrim Aydar
Lisansüstü Öğrencisi Furkan Kafadar
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Saltık
Prof. Dr. Gülten Şendur
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinde Dijital Hikaye Kullanımına Yönelik Değerlendirmeleri : Bir Swot Analizi / Evaluation Of Pre-service Science Teachers Towards The Use Of Digital Stories In The Teaching Process: A Swot Analysis
122TurkishLisansüstü Öğrencisi Dilara TonyaLisansüstü Öğrencisi Dilara Tonya
Doç. Dr. Tamer Yildirim
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Kimya Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi / An Analysıs Of The Internatıonal Backaloorıa Dıploma Program Chemıstry Course Outcomes Accordıng To The Revised Bloom Taxonomy
246TurkishDoç. Dr. Sevil AkaygünDoç. Dr. Sevil Akaygün
Doç. Dr. Jessica Vandenplas
Kimyasal Tepkimelerin Görselleştirilmesinin Kimya Bilgisi, Görsel Algı Ve Uzamsal Yetenek Açısından Incelenmesi / Investigation Of Visualization Of Chemical Reactions In Terms Of Chemistry Knowledge, Visual Perception And Spatial Ability4th Session Friday 10:40-12:00
Tophane
Science Education
Chair Professor Ingo Eilks
Vice-Chair: Professor Mustafa Sözbilir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
30EnglishDoç. Dr. Dilek KarisanDoç. Dr. Dilek Karisan
Prof. Dr. Ingo Eilks
Sources Of Knowledge And Trust Of Authorities As Prerequi-sites Of Pre-service Teachers‘ Reflective Judgment Skills In The Context Of Socio-scientific Issues
31EnglishDoç. Dr. Dilek KarisanDoç. Dr. Dilek Karisan
Prof. Dr. Ingo Eilks
Lisans Öğrencisi Burcu Orakoğlu
An Investigation Of Preservice Teachers Views And Attitudes On Education For Sustainable Development
48TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Prof. Dr. Handan Asude Başal
Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Şenliklerine Ilişkin Tutumları: Bursa Tübitak 4007 Bilim Şenliği Örneği / Attitudes Of Preschool Teachers Working In Disadvantaged Regions Towards Science Festivals: The Example Of Bursa Tübitak 4007 Science Festival
314TurkishLisansüstü Öğrencisi Simge Karakaş MisirLisansüstü Öğrencisi Simge Karakaş Misir
Prof. Dr. Serap Emir
Fen Eğitiminde Bilgi Işlemsel Düşünme / Computational Thinking In Science Education4th Session Friday 10:40-12:00
Nilüfer
Mathematics Education
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assist. Prof. Tuğçe Kozaklı Ülger
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
103TurkishLisans Öğrencisi Beyza ArıLisans Öğrencisi Beyza Arı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Arı
Örüntü Bloklarından Euler Formülüne Yolculuk / Journey From Pattern Blocks To Euler's Formula
141TurkishÖğr. Gör. Dr. Barış DemirÖğr. Gör. Dr. Barış Demir
Dr. Rümeysa Beyazhançer Yilmaz
Lisans Öğrencisi Beyza Ari
Lisans Öğrencisi Esra Mutlu
Lisans Öğrencisi Ilayda Gürkan
Matematik Öğretmen Adaylarinin Matematiksel Kalibrasyon Becerisi Ve Öz-Kontrol Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Incelenmesi / Investigation Of Mathematics Teacher Candidates' Mathematical Calibration Skills And Self-control Skills In Terms Of Various Variables
157TurkishLisans Öğrencisi Saliha Betül TozdumanLisans Öğrencisi Saliha Betül Tozduman
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan-Broutin
Cabri-Geometri Yazılımıyla Gerçekleştirilen Bir Deltoid Çizimi Etkinliği Ve Öğretime Yansımaları Üzerine Bir Çalışma / A Study On A Deltoid Drawing Activity Using Cabrry-geometry Software And Its Reflections To Teaching
331TurkishLisansüstü Öğrencisi Sevcan Alaçamlı ÇulhaLisansüstü Öğrencisi Sevcan Alaçamlı Çulha
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger
Stem Etkinliklerinin Uygulandığı Bir Sınıfta Öğrencilerin Benimsediği Matematik Eğitimi Değerleri Keşfetmek / Exploring The Mathematics Education Values Espoused By Students In A Classroom Where Stem Tasks Are Conducted4th Session Friday 10:40-12:00
İznik (Online) Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Ayşegül Derman
Vice-Chair: Assist. Prof. Gizem Berk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
61TurkishDr. Öğr. Üyesi Gizem BerkDr. Öğr. Üyesi Gizem Berk
Prof. Dr. Aslan Gülcü
Bilgisayar Destekli Stem Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Oran -Orantı Ve Yüzdeler Konusundaki Başarılarına Etkisi / The Effect Of Computer-assisted Stem Applications On Secondary School Students' Achievement In Ratio - Proportion And Percentages
210TurkishProf. Dr. Sait BulutProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gülhan Özbakır Demirel
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Kubilay
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyonlarının Araştırılması / Investıgatıon Of Vocatıonal Hıgh School Students' Academıc Motıvatıons To Learn Bıology
263TurkishLisansüstü Öğrencisi Selin YildizLisansüstü Öğrencisi Selin Yildiz
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Hafif Ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerle Stem Uygulamaları / Stem Practices With Students With Mild And Moderate Intellectual Disabilities
333TurkishDoç. Dr. Ayşegül DermanProf. Dr. Emine Güler Akgemci
Öğretmen Merve Demircioğlu
Doç. Dr. Ayşegül Derman
Su Ve Hayat Konusunun Öğretiminde Proje Tabanlı Fetemm Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Project-based Stem Approach On Student Achievement In Teaching Of Water And Life Topic4th Session Friday 10:40-12:00
Heykel (Online) Salonu Aç
Teacher Education
Chair Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hava Ipek Akbulut
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
163TurkishLisansüstü Öğrencisi Mehmet Mustafa GülerProf. Dr. Mustafa Metin
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Mustafa Güler
Türkiye’de Argüman Oluşturma Ve Yazma Becerisine Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının Betimsel Içerik Analizi / Descriptive Content Analysis Of Thesis On Argument Making And Writing Skills In Turkey
215TurkishDr. Öğr. Üyesi Dilek KırnıkDr. Öğr. Üyesi Dilek Kırnık
Afet Bölgesindeki Eğitim Çadırlarında Yürütülen Ilkokul Faaliyetlerinin Incelenmesi / Investigation Of Primary School Activities Carried Out In Education Tents In The Disaster Area
276EnglishDr. Öğr. Üyesi Arzu Tanış ÖzçelikDr. Öğr. Üyesi Arzu Tanış Özçelik
Investigating Preservice Teachers’ Lesson Plan Development In Stem Teaching4th Session Friday 10:40-12:00
Yeşil (Online) Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Oben Kanbolat
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahsen Filiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
9TurkishDr. Öğr. Üyesi Ahsen FilizDr. Öğr. Üyesi Ahsen Filiz
8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar Konusundaki Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi / Determination Of 8th Grade Students' Misconceptions About Exponential Numbers
168TurkishLisansüstü Öğrencisi Talat KayaLisansüstü Öğrencisi Talat Kaya
Doç. Dr. Muhammet Arıcan
Doç. Dr. Ramazan Avcu
Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Yeterliklerinin Bilişsel Tanı Modelleri Ile Incelenmesi / Examining Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Proportional Reasoning Competencies With Cognitive Diagnosis Models
188TurkishDoç. Dr. Elif Ertem AkbaşDoç. Dr. Elif Ertem Akbaş
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Alan
5. Sınıf Çokgenler Konusunu Öğretim Sürecinde Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effect Of Computer Aided Educational Games In The Teaching Process Of 5th Grade Polygons
207TurkishArş. Gör. Sefa UyanikArş. Gör. Sefa Uyanik
Arş. Gör. Nalan Çevik
Işbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geometrik Cisimlerin Öğretimi: Bir Etkinlik Örneği / Teaching Geometric Objects In Cooperative Learning Environments: An Example Of Activity
259TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuğba DemirözLisansüstü Öğrencisi Tuğba Demiröz
Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Matematiksel Soyutlama Temalı Lisansüstü Tezlere Yönelik Betimsel Içerik Analizi / Descriptive Content Analysis For Theses On Mathematical Abstraction


4th Session Friday 10:40-12:00
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Erdem Kaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Şenay Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
60TurkishDr. Öğr. Üyesi Gizem BerkDr. Öğr. Üyesi Gizem Berk
Doç. Dr. Dilşad Güven Akdeniz
Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Ilişkin Görüşleri / Views Of Primary Education Mathematics Teacher Candidates On Distance Education
128TurkishDr. Öğr. Üyesi Erdem KayaDr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Alper Figen
Lisansüstü Öğrencisi Selvihan Sari
Eeg Verisinden Bilişsel Yük Ölçümü / The Measurement Of Cognitive Load Using Eeg
204TurkishDr. Öğr. Üyesi Şenay AydinDr. Öğr. Üyesi Şenay Aydin
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Turan Güntepe
Üniversite Öğrencilerinin Dijital Ortamlardaki Davranışlarının Incelenmesi / Investigation Of University Students' Behaviors In Digital Environments
313TurkishLisansüstü Öğrencisi Şifanur YavuzLisansüstü Öğrencisi Şifanur Yavuz
Prof. Dr. Erhan Şengel
Ortaokul Öğrencilerinin Derse Olan Ilgilerini Arttırma : Kahoot! / Increase Middle School Students' Attention To The Course: Kahoot!


5th Session Friday 15:00-16:20
Uludağ
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Gözdegül Arık Karamık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
144TurkishLisansüstü Öğrencisi Şeyma DumanLisansüstü Öğrencisi Şeyma Duman
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu
Eşitlik Ve Denklem Konusunda 7. Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşlukları: Öğretim Öncesi Çözüm Stratejileri / Readiness Of 7th Grade Students On Equity And Equation: Solution Strategies Before Teaching Experiment
152TurkishGamze BağGamze Bağ
Lisans Öğrencisi Nisa Cemre Tuncer
Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Arık Karamık
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Okullarda Geri Bildirim Tarzlarının Belirlenmesi / Determination Of Middle School Mathematics Teachers' Feedback Styles In Multicultural Schools
336EnglishDr. Öğr. Üyesi Semra PolatDr. Öğr. Üyesi Semra Polat
Examination Of 8th Grade Mathematics Textbooks In Terms Of Gender5th Session Friday 15:00-16:20
Teleferik
Science Education
Chair Professor Gülten Şendur
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Ebru Mazlum Güven
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TurkishLisansüstü Öğrencisi Cansel AnılırLisansüstü Öğrencisi Cansel Anılır
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topaslan
Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Ve Iklim Değişikliği Kavramına Ilişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Gifted Secondary School Students On The Concept Of Sustainable Development And Climate Change
46TurkishDr. Yasemin AşkinDr. Yasemin Aşkin
“hücrelerimiz Güçlerimiz” Biyoloji Eğitiminde Proje Tabanli Öğrenme (Etwinning Projesi Örneği) / “hÜcrelerİmİz GÜÇlerİmİz” Bİyolojİ EĞİtİmİnde Proje Tabanli ÖĞrenme (etwinning Projesİ ÖrneĞİ)
203EnglishArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Dr. Zeynep Kıryak
Arş. Gör. Dr. Ebru Mazlum Güven
Dr. Dilek Özbek
Factors Affecting The Pro-environmental Behavior: Scientific Attitude, Decision Making Styles And Self-regulation Skill
315TurkishArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Prof. Dr. Haluk Özmen
Sistemsel Düşünme Bağlamında Örnek 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersleri: Çal Mağarası Ve Çevresi Sistemi Etkinlikleri / 7. Grade Science Course Based On Systems Thinking: Çal Cave And Its Surroanding Systems Activities5th Session Friday 15:00-16:20
Tophane
Science Education
Chair Professor Mustafa Sözbilir
Vice-Chair: Professor Uygar Kanli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TurkishDr. Zeynep KıryakDr. Zeynep Kıryak
Doç. Dr. Bestami Buğra Ülger
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Lisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Stem Öğretmen Eğitimi: Içerik Ve Nitelik Geliştirmeye Yönelik Uzman Görüşleri / Stem Teacher Training: Expert Opinions On Content And Quality Improvement
25TurkishÖğretmen Zeynep GülerDr. Öğr. Üyesi Burcu Güngör Cabbar
Öğretmen Zeynep Güler
Lisansüstü Öğrencisi Burak Arıcıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Melike Aydar
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarım Süreci Ve Sürece Yönelik Görüşleri / Educational Game Design Process And Opinions Of Biology Teacher Candidates
49TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Prof. Dr. Handan Asude Başal
Arş. Gör. Güllden Altib Yöntem
Arş. Gör. Imran Çağlayan
Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Şenliklerine Ilişkin Görüşleri: Bursa Tübitak 4007 Bilim Şenliği Örneği / Opinions Of Preschool Teachers Working In Disadvantaged Regions On Science Festivals: Bursa Tübitak 4007 Science Festival Example
74TurkishÖğretmen Büşra Turna GülcüProf. Dr. Mustafa Sabri Kocakülah
Öğretmen Büşra Turna Gülcü
5e Öğrenme Modeline Dayalı Anlam Oluşturma Yaklaşımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Besin Zinciri Ve Enerji Akışı Konusu Kavramlarını Anlamalarına Etkisi / The Effect Of Meaning-making Approach Integrated Wıth The 5e Learning Model On Grade 8 Students’ Understanding Of The Nutrition Chain And Energy Flow Concepts5th Session Friday 15:00-16:20
Nilüfer
Mathematics Education
Chair Professor Gül Kaleli Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Özkaya
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
82TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu ArıDr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Arı
Prof. Dr. Murat Altun
Matematik Okuryazarlığının Pür Matematik Konularının Öğretimine Yansımaları: Sonlu Matematik Yapılar Örneği / Reflections Of Mathematical Literacy On Teaching Pure Mathematics Subjects: An Example Of Finite Mathematical Structures
100TurkishLisansüstü Öğrencisi Nisa EfeLisansüstü Öğrencisi Nisa Efe
Prof. Dr. Emel Özdemir Erdoğan
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Scratch Destekli Geometri Etkinlikleri / Scratch Based Geometry Activities For Secondary School Students
211EnglishLisansüstü Öğrencisi Sevil SezerLisansüstü Öğrencisi Sevil Sezer
Lisansüstü Öğrencisi Nil Arabacı
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Investigation Of Preservice Secondary School Mathematics Teachers’ Conceptions Of Interdisciplinary Mathematics Education
247TurkishLisansüstü Öğrencisi Nedim ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Nedim Özkan
Dr. Osman Bağdat
Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Karikatür Çalışmalarının Incelenmesi: Türkiye Örneklemi / Analysis Of Caricature Studies In The Field Of Mathematics Education: The Sample Of Türkiye5th Session Friday 15:00-16:20
İznik (Online) Salonu Aç
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Hakkı Kadayifçi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
97TurkishDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Lisansüstü Öğrencisi Zeynel Abidin Deger
Köy Ortaokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilim Fuarlarına Yönelik Görüşleri / The Opinions Of The Bodies Of The Village Secondary School Regarding Science Fairs
98TurkishDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Öğretmen Kübra Başak Erkaçmaz
Doç. Dr. Murat Cancan
Tübitak Projelerinin Ortaöğretim Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of TÜbİtak Projects According To Secondary Education Students' Views
119TurkishLisansüstü Öğrencisi Selinay DurucanLisansüstü Öğrencisi Selinay Durucan
Doç. Dr. Hakkı Kadayıfçı
Kimya Derslerinde Öğrencilerin Üstbilişlerinin Desteklenmesinin Bazı Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi / The Effect Of Supporting Students' Metacognition In Secondary School Chemistry Lessons On Some Critical Thinking Skills
121TurkishDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın GürlerDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın Gürler
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan “fen, Mühendislik Ve Girişimcilik” Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersine Yansımaları / Reflections Of "science, Engineering And Entrepreneurship" Practices In Science Curriculum On Science Course5th Session Friday 15:00-16:20
Heykel (Online) Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz
Vice-Chair: Assist. Prof. Gizem Berk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
71TurkishLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra ArtunçLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra Artunç
Eğitimde Kullanilan Stem Uygulamalarina Yönelik Bir Araştirma: Stem Ile Ilgili Görüşler Ve Uygulamalar Ne Durumda? / A Research On Stem Applications Used In Education: What Are The Opinions And Applications About Stem?
77TurkishLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan GündüzLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Uysal
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Için Stem Yaklaşımıyla Oluşturulmuş Parabolik Güneş Kolektörü Etkinliği Tasarımı Pilot Uygulaması / Parabolic Solar Collector Activity Design Pilot Application Created With Stem Approach For Science Teachers
83TurkishÖğretmen Ceren TüylüÖğretmen Ceren Tüylü
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Üstün Yetenekli Öğrenciler Için Geliştirilen Stem Etkinliğinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Stem Activity Developed For Gifted Students
136TurkishLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan GündüzLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Uysal
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Için Stem Yaklaşımıyla Oluşturulmuş Güneş Panelleri Alt Etkinliği Tasarımı (Pilot Uygulama) / Solar Panels Sub-activity Design For Science Teacher Candidates Created With Stem Approach (pilot Application)5th Session Friday 15:00-16:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Chair Assoc. Prof. Fulya Zorlu
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Mustafa Çetin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
101TurkishLisansüstü Öğrencisi Ali BaşayLisansüstü Öğrencisi Ali Başay
Doç. Dr. Fulya Zorlu
“hücre Ve Bölünmeler” Ünitesinde Öğrenme Galerisi Yönteminin Uygulanmasının Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effect Of Applying The Learning Gallery Method In The
116TurkishÖğretmen Tolga BabacanÖğretmen Tolga Babacan
Öğretmen Kevser Şentürk
Doç. Dr. Ayberk Bostan Sarıoğlan
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Lgs’de Ve Yazılı Sınavlarda Sorulan Beceri Temelli Sorulara Yönelik Görüşleri / Science Teachers' Views On Skill-based Questions Asked In Lgs And Written Exams
175TurkishÖğretmen Vasfi AfşarÖğretmen Vasfi Afşar
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gençer
Beyin Temelli Öğrenmenin Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konusunda Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum Ve Kalıcılığına Etkisi / The Effect Of Brain-based Learning On Academic Performance, Attitude And Retention Of Secondary Students On The Topic Of Interactions Between Chemical Species
243TurkishLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etwinning Ile Ilgili Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Preschool Teachers' Opinions About Etwinning
266TurkishArş. Gör. Dr. Mustafa ÇetinArş. Gör. Dr. Mustafa Çetin
21st Century Skills In Early Childhood Education: Pre- And In-service Teachers’ Perceptions And Practices


5th Session Friday 15:00-16:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Muammer Çalık
Vice-Chair: Assist. Prof. Dilek Kırnık
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
302TurkishLisansüstü Öğrencisi Serap Yildiz ÇolakLisansüstü Öğrencisi Serap Yildiz Çolak
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorulara Ilişkin Görüşlerinin Ve Öz Yeterliliklerinin Incelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Views And Self-efficacy On Skill-based Questions
328TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer KoçalLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer Koçal
Doç. Dr. Ümmühan Ormanci
Fen Eğitimi Alanında Grafik Okuryazarlığına Ilişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of Studies On Graphic Literacy In Science Education In Turkey
330TurkishLisansüstü Öğrencisi Gamze SonayLisansüstü Öğrencisi Gamze Sonay
Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi / The Examination Of Science Teacher Candidates Burn Out Levels In Terms Of Different Veriables
337TurkishLisansüstü Öğrencisi Mahmut Tuğrul IlkbaharLisansüstü Öğrencisi Mahmut Tuğrul Ilkbahar
Doç. Dr. Miraç Aydin
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Algodoo Destekli Öğrenme Ortamının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Algodoo Supported Learning Environment Developed For Science Teachers On Technological Pedagogical Content Knowledge Levels


6th Session Saturday 09:00-10:20
Uludağ
Science Education
Chair Professor Esra Bukova Güzel
Vice-Chair: Professor Selahattin Gönen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
36TurkishÖğretmen Arif Emrah ToyoğluÖğretmen Arif Emrah Toyoğlu
Yks Temel Düzey Matematik Sorularının Bilgi Işlemsel Düşünme Beceri Bileşenleri Ile Ilişkilendirilmesi / Associating Higher Education Institutions Exam Basic Level Mathematics Questions With Computational Thinking Skill Components
41TurkishLisansüstü Öğrencisi Müge ÖzkanbaşLisansüstü Öğrencisi Fatma Zişan Ekşioğlu
Lisansüstü Öğrencisi Müge Özkanbaş
Lisansüstü Öğrencisi Latife Nur Canan
Lisansüstü Öğrencisi Merve Düzyol
Ortaokul Öğrencilerinin 2018 Fen Öğretim Programındaki Konuların Içeriği Hakkındaki Görüşleri / Secondary School Students' Views On The Content Of The Topics In The 2018 Science Curriculum
237TurkishProf. Dr. Uygar KanliProf. Dr. Uygar Kanli
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Okul Duvarlarının Ötesinde Öğrenme Yolculuğu / Learning Journey Beyond School Walls In The Light Of Sustainable Development Goals6th Session Saturday 09:00-10:20
Teleferik
Pre-School Education
Chair Assoc. Prof. Bekir Yildirim
Vice-Chair: Assist. Prof. Sila Kaya-Capocci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
11TurkishÖğretmen Gürol KeserciÖğretmen Gürol Keserci
Doç. Dr. Sadiye Keles
Eski Fotoğraf Filmlerinden Dijital Teleskoba: Astronomi Eğitim Programlarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Astronomi Etkinlikleri Üzerine Etkisi / From Old Photographs To Digital Telescopes: The Effect Of Astronomy Education Programs On Preschool Teachers' Astronomy Activities
232TurkishLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Prof. Dr. Salih Çepni
Öğretmenlerin Bilim Merkezine Ilişkin Metaforik Algıları: Eskişehir Bilim Deney Merkezi / Teachers' Metaphorical Perceptions Of The Science Center: Eskişehir Science Experiment Center
236TurkishÖğretmen Gül YılmazÖğretmen Gül Yılmaz
Prof. Dr. Salih Çepni
Oyun Temelli Stem Eğitiminin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Play-based Stem Education On The Development Of Problem-solving Skills In Preschool Children
327TurkishLisansüstü Öğrencisi Pınar RuscukluLisansüstü Öğrencisi Pınar Ruscuklu
Prof. Dr. Zehra Özdilek
Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Ile Bütünleştirilmiş Steam Etkinliklerinin 6 Yaş Grubu Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi / The Effect Of Steam Activities Integrated With Life-based Learning Approach On Creative Thinking Skills Of 6-year-old Children6th Session Saturday 09:00-10:20
Tophane
Measurement and Evaluation in Education
Chair Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Elif Sezer Başaran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
21TurkishLisansüstü Öğrencisi Mustafa AcarLisansüstü Öğrencisi Şifanur Yiğit
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Acar
Ortaokul Öğretmenlerinin “sınıf Içi Ölçmeye” Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Secondary School Teachers Towards
80TurkishArş. Gör. Dr. Elif Sezer BaşaranArş. Gör. Dr. Elif Sezer Başaran
Matematik Okuryazarlığı Ile Üstbiliş Stratejileri Ilişkisinde Kayıp Veri Atama Tekniklerinin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizine Etkisi / The Effects Of Missing Value Imputation Techniques To Multiple Linear Regression Analysis On The Relationship Between Mathematical Literacy And Meta-cognition Strategies
173TurkishLisansüstü Öğrencisi Serhan SarıoğluLisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir Ar
2022 Lgs Fen Bilimleri Testi Sorularının Bilimsel Süreç Becerileri Ve Bloom Taksonomisine Göre Incelenmesi / Examination Of 2022 Lgs Science Test Questions In Terms Of Science Process Skills And Bloom's Taxonomy6th Session Saturday 09:00-10:20
Nilüfer
Science Education
Chair Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ayhan Çinici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
51TurkishDoç. Dr. Ayhan ÇiniciDoç. Dr. Ayhan Çinici
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Yılmaz
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlari Üzerine Yapilmiş Çalişmalarin Incelenmesi / Investigation Of Studies On Science Teaching Programs
54TurkishLisansüstü Öğrencisi Aygün YılmazLisansüstü Öğrencisi Aygün Yılmaz
Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Bilim Ve Sanat Merkezinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Deneyimleri Hakkındaki Görüşleri / Opinions Of Teachers Working In Science And Art Centres About Their Professional Experiences
56TurkishArş. Gör. Zeynep Betül ÇetinArş. Gör. Zeynep Betül Çetin
Doç. Dr. Elif Benzer
Popüler Bilim Kitaplarının Fen Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Usability Of Science Trade Books In Science Education
139TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşegül TongalLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Tongal
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Öğretmenlerin Proje Danişmanliği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Teachers' Project Consultancy Attitude Scale6th Session Saturday 09:00-10:20
İznik (Online) Salonu Aç
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ümmü Gülsüm Durukan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
150TurkishÖğr. Gör. Dr. Ahmet ÇelikDoç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çelik
Öğr. Gör. Gizem Yıldız
Temel Iş Sağlığı Ve Güvenliği E-Dersi Için Geliştirilmiş Vı̇deo Ders Anlatımlarının Bir Analizi / An Analysis Of Video Lectures Developed For Basic Occupational Health And Safety E-lecture
176TurkishÖğretmen Yeliz Moradaoğlu KopÖğretmen Yeliz Moradaoğlu Kop
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
“optik” Ünitesi Kapsamında Açıklama Destekli React Stratejisine Yönelik Tasarlanan Öğretim Materyallerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi / The Evaulation Of The Teaching Materials Activity Which Designed For React Strategy In Terms Of Optic-unit Supported Explanation
310TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeher Dilek ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Zeher Dilek Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Durkan
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Iklim Değişimine Yönelik Algılarının Balık Kılçığı Diyagramı Ile Belirlenmesi / Perceptions Of Middle School 5th Grade Students Towards Climate Change By Using Fishbone Diagram6th Session Saturday 09:00-10:20
Heykel (Online) Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Assist. Prof. Salih Birişçi
Vice-Chair: Dr. Mehmet Sena Ataş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
133TurkishDr. Mehmet Sena AtaşDr. Mehmet Sena Ataş
Ilkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Dijital Oyunların Etkisi / The Effect Of Digital Games On The Academic Achievement And Critical Thinking Skills Of Primary School Students
251TurkishLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Sınıf Öğretmenlerinin Etwinning Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Class Teachers' Opinions About Etwinning
306TurkishLisans Öğrencisi Cemre AhretlikoğluProf. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu
Lisans Öğrencisi Cemre Ahretlikoğlu
Lisans Öğrencisi Muhammet Ali Altunbaş
Lisans Öğrencisi Sevim Kolotoğlu
Lisans Öğrencisi Hatice Nur Tok
Afet Okuryazarliğinda Karekod Destekli Bir Oyun “cesur Pati Ile Afetler” / A Qr Code Support Game In Disaster Literacy “disasters With A Brave Paddle”
311TurkishLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Sınıf Öğretmenlerinin Web2.0 Araçlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Class Teachers' Views On Web2.0 Tools6th Session Saturday 09:00-10:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Ümit Demiral
Vice-Chair: Assist. Prof. Oben Kanbolat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
245TurkishDr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık UzunDr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık Uzun
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Çelik Demirci
Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Nesil Sorulara Ilişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Secondary School Students Regarding Next-generation Mathematics Questions
264TurkishLisans Öğrencisi Feride GöksuLisans Öğrencisi Feride Göksu
Prof. Dr. Aytaç Kurtuluş
Ilköğretim Matematik Dersi Etkileşimli E-Kitabın Tasarımı / Elementary Mathematics Course Interactive E-book Design
297TurkishDoç. Dr. Ümit DemiralDoç. Dr. Hasan Bakirci
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Baki Liçen
Doç. Dr. Ümit Demiral
Matematik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkındaki Görüşleri / Mathematics Teachers’ Views On The Teaching Professional Law
308TurkishLisansüstü Öğrencisi Nimet ÜtükLisansüstü Öğrencisi Nimet Ütük
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutin
Öğrencilerin Yalnız Pergel Ve Cetvel Kullanarak Yaptıkları Çizimlerin Anlatımında Kullandıkları Matematiksel Dilin Incelenmesi / Investigation Of The Mathematical Language That Students Use In The Expression Of The Drawings They Made Using Only Compass And Ruler
317TurkishDr. Öğr. Üyesi Duygu ArabacıDr. Öğr. Üyesi Duygu Arabacı
Ilköğretim Matematik Öğretmen Adayları Gözünden Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Verilen Problem Kurma Etkinliklerinin Incelenmesi / An Evaluation Of The Problem Posing Activites In Secondary School Mathematics Textbooks Through The Eyes Of The Pre-service Elementary Mathematics Teachers


6th Session Saturday 09:00-10:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Assist. Prof. Firdevs Iclal Karataş Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TurkishLisans Öğrencisi Melek BalçınLisans Öğrencisi Melek Balçın
Ses Teknolojisi Sosyobilimsel Konusu Ile Ilgili Bilimsel Düşünme Alişkanliklarina Odaklanan Bir Müdahale Çalişmasi / Ses Teknolojisi Sosyobilimsel Konusu İle İlgili Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarına Odaklanan Bir Müdahale Çalışması
64TurkishLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruDr. Öğr. Üyesi Emine Berna Gucum
Lisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Lisansüstü Öğrencisi Nazife Karagöz Bolat
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Alin Uran
Çeşitli Ülkelerdeki Fen Eğitiminin Karşilaştirilmasi / Comparison Of Science Education In Various Countries
70TurkishLisansüstü Öğrencisi Selvihan SariLisansüstü Öğrencisi Selvihan Sari
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Sınıf Dışı Eğitim Etkinliklerinin Akademik Başarı Ve Bilişsel Yüke Etkisi / The Effect Of Outdoor Education Activities On Academic Achievement And Cognitive Load


7th Session Saturday 10:40-12:00
Uludağ
Science Education
Chair Professor Ali Paşa Ayas
Vice-Chair: Assoc. Prof. Armağan Ateskan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
86TurkishLisansüstü Öğrencisi Yeliz EkleşLisansüstü Öğrencisi Yeliz Ekleş
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik: 7.sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Kaygı Ve Bilişsel Yük Düzeyleri / Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik: 7.sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Kaygı Ve Bilişşsel Yük Düzeyleri
145TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalkan CingiLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalkan Cingi
Doç. Dr. Gönül Sakiz
Ilkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Aydınlatma Ve Ses Teknolojileri Ünitesine Ilişkin Başarı Testi Geliştirme Çalışması / Achievement Test Development Study For Primary School 4th Grade Science Lesson Lighting And Sound Technologies Unit
234TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif AcarLisansüstü Öğrencisi Elif Acar
Doç. Dr. Şirin Ilkörücü
Öğrencilerin Kromozom Ve Yapısı Ile Ilgili Kavramalarının Ikili Kodlama Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluation Of Students' Understanding Of Chromosome And Its Structure In The Context Of Dual Coding7th Session Saturday 10:40-12:00
Teleferik
Chair Professor Selahattin Gönen
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Halil Çokçalişkan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
12TurkishÖğretmen Aynur Apaydin TosunÖğretmen Aynur Apaydin Tosun
Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandiklari Disiplin Türlerinin Incelenmesi / Working In Primary Schools Examination Of The Types Of Discipline That Class Teachers Use
108TurkishArş. Gör. Dr. Halil ÇokçalışkanArş. Gör. Dr. Halil Çokçalışkan
Doç. Dr. Meryem Görecek Baybars
Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Eğitimi: Sınıf Öğretmeni Adayları Ile Atık Su Arıtım Tesisi Gezisi / Science Education In Out-of-school Learning Environments: Wastewater Treatment Plant Trip With Pre-service Primary School Teachers
319TurkishArş. Gör. Hümeyra Azize MalayArş. Gör. Hümeyra Azize Malay
Prof. Dr. Salih Çepni
Yükselen Teknolojiler Işığında Fen Eğitimi: Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Bilim Ve Teknoloji Alanlarına Dair Görüşleri / Science Education In The Light Of Emerging Technologies: Teachers' Views On 21st Century Science And Technology Fields
339EnglishDoç. Dr. Serkan DinçerLisansüstü Öğrencisi Mustafa Mavaşoğlu
Doç. Dr. Serkan Dinçer
Barriers To Technology Integration In Foreign Language Teaching7th Session Saturday 10:40-12:00
Tophane
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Miraç Aydin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bekir Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
265TurkishDr. Öğr. Üyesi Sila Kaya-CapocciDr. Öğr. Üyesi Sila Kaya-Capocci
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Stem Uygulamalarında Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesine Bakış Açısı / Science Teachers' Perspective On The Development Of Entrepreneurship Skills Through Stem Practices
268TurkishÖğretmen Elif SağdilekÖğretmen Elif Sağdilek
Feyzullah Öztürk
Ahmet Sevim
Pelin Sağdilek
Dijital Gençlere Dijital Ortamda Simetri Öğretimi: Simetra Ve Yeşilsim Örneği / Teaching Symmetry To Digital Youth In The Digital Environment: The Case Of Simetra And Yeşilsim
287EnglishDoç. Dr. Bekir YıldırımDoç. Dr. Bekir Yıldırım
The Effect Of Online Stem Education On Master’s Students' Deep Learning, Stem Teacher Efficacy, And Attitudes Toward Stem
288EnglishDoç. Dr. Bekir YıldırımDoç. Dr. Bekir Yıldırım
A Thematic Process In Stem Education: Lesson Plan Development And Teacher Role7th Session Saturday 10:40-12:00
Nilüfer
Technology and Design Education
Chair Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Gamze Yayla Eskici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
117TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşegül YazarLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Yazar
Arş. Gör. Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Sekizinci Sinif Öğrencilerine Dna Ve Genetik Kod Konusunun 3b Materyaller Ile Öğretimi / Teaching Eighth Grade Students About Dna And Genetic Code With 3d Materials
126TurkishLisansüstü Öğrencisi Nur ŞimşekDoç. Dr. Ayhan Çinici
Lisansüstü Öğrencisi Nur Şimşek
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Fen Öğretim Uygulamalarına Ilişkin Görüşleri: Tematik Bir Içerik Analizi / Science Teachers’ Perspectives On Science Teaching Practice In The Covid-19 Pandemic Period: A Thematic Content Analysis
134TurkishArş. Gör. Dr. Gamze Yayla EskiciArş. Gör. Dr. Gamze Yayla Eskici
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Geri Dönüt Türleri / Types Of Feedback Used In Distance Education
338TurkishÖğr. Gör. Büşra FayetörbayÖğr. Gör. Büşra Fayetörbay
Matematik Öğretiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama / Creative Drama As An Alternative Method In Teaching Mathematics7th Session Saturday 10:40-12:00
İznik (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assist. Prof. Ümmü Gülsüm Durukan
Vice-Chair: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çelik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
68TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuba ElhakanLisansüstü Öğrencisi Tuba Elhakan
Prof. Dr. Selahattin Gönen
2022 Yks Sorularinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Incelenmesi / Investigation Of 2022 Yks Questions According To The Revised Bloom Taxonomy
177TurkishLisansüstü Öğrencisi Hande GüngörLisansüstü Öğrencisi Hande Güngör
Prof. Dr. Uygar Kanli
Astroloji Mi; Yoksa Astronomi Mi?: Fen Ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Görüş Ve Inanışları / Is It Astrology Or Astronomy?: Views And Beliefs Of Science And Social Sciences High School Students
252TurkishArş. Gör. Cüneyd ÇelikArş. Gör. Cüneyd Çelik
Prof. Dr. Şendil Can
Arş. Gör. Dr. Kahraman Kiliç
Fenassist Mag Uygulaması Ile Fen Kitabım Konuşuyor: Asitler Ve Bazlar / My Science Book Speaks With Fenassist Mar Application: Acids And Bases
324TurkishDr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm DurukanDr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Durukan
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Derse Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Learning Styles And Attitude Towards The Course Of Pre-service Science Teachers7th Session Saturday 10:40-12:00
Heykel (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Dr. Emine Şahin Topalcengiz
Vice-Chair: Öğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
78TurkishLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan GündüzLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Uysal
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Için Stem Yaklaşımıyla Oluşturulmuş Rüzgar Türbinleri Etkinliği Tasarımı Pilot Uygulaması / Wind Turbines Activity Design Pilot Implementation For Science Teacher Candidates Created With Stem Approach
155TurkishArş. Gör. Dr. Emine Şahin TopalcengizArş. Gör. Dr. Emine Şahin Topalcengiz
Sinif Öğretmenliği Öğretmen Adaylarinin Giyilebilir Arduino Tekstil Setlerinin Stem Eğitiminde Kullanimina Ilişkin Görüşleri / Elementary Teachers' Views On Using Electronic Textiles In Stem Education
233TurkishÖğr. Gör. Dr. Gürhan BebekÖğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek
Tübitak 4007 Bilim Şenliğine Katılan Lise Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Değerlendirilmesi: Stem Atölyesi Örneği / Evaluation Of Scientific Attitudes Of High School Students Participating In TÜbİtak 4007 Science Festival: An Example Of Stem Workshop
300TurkishLisansüstü Öğrencisi Şifanur YavuzLisansüstü Öğrencisi Şifanur Yavuz
Prof. Dr. Erhan Şengel
7.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elementler Ve Güneş Enerjisi Konuları Ile Öğretim Tasarımı Yapılmış Stem Etkinliği Uygulamaları / 7th Grade Science Course Elements And Solar Energy Topics And Educational Designed Stem Activity Applications7th Session Saturday 10:40-12:00
Yeşil (Online) Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Yeliz Yazgan
Vice-Chair: Assist. Prof. Işıl Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
90TurkishLisans Öğrencisi Esila MüftüoğluDr. Öğr. Üyesi Dilek Girit Yıldız
Lisans Öğrencisi Esila Müftüoğlu
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Öğrenme Alanına Ilişkin Öğrenci Düşünmesini Fark Etme Becerilerinin Incelenmesi / Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Öğrenme Alanına İlişkin Öğrenci Düşünmesini Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi
137TurkishLisansüstü Öğrencisi Furkan SariLisansüstü Öğrencisi Furkan Sari
Dr. Öğr. Üyesi Murat Genç
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimlerde Oluşan Kavram Yanılgılarının Matematiksel Modelleme Yoluyla Giderilmesinin Incelenmesi / Investigating The Elimination Of Sixth-grade Students’ Misconceptions In Decimals Through Mathematical Modeling
260TurkishLisansüstü Öğrencisi Müge KirazLisansüstü Öğrencisi Müge Kiraz
Doç. Dr. Emre Ev Çimen
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Ilişkilendirme Becerisi Ve Alt Bileşenlerine Ilişkin Görüşleri / Pre-service Mathematics Teachers’ Opinions On Connection Skill And Its Sub-components


7th Session Saturday 10:40-12:00
Gölyazı (Online) Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Professor Emine Çil
Vice-Chair: Assist. Prof. Firdevs Iclal Karataş Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
125TurkishLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Öğretmen Ömer Güner
Doç. Dr. Yasemin Hacioğlu
Fen Öğretimi Ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi / Teaching Science And Developing Critical Thinking Skills
174TurkishLisansüstü Öğrencisi Emine TurhalLisansüstü Öğrencisi Emine Turhal
Prof. Dr. Mustafa Metin
2013-2023 Yılları Arasında Robotik Kodlama Eğitimine Yönelik Öğretmen Ve Öğretmen Adayları Üzerinde Yapılan Çalışmaların Incelenmesi: Bir Meta Sentez Çalışması / An Investigation Of The Studies Regarding Robotic Coding Education On Teachers And Teacher Candidates Between 2013-2023: A Meta-synthesis Study
249TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammet Çağrı GüneşLisansüstü Öğrencisi Muhammet Çağrı Güneş
Dr. Öğr. Üyesi Betül Okcu
6.sınıf Görme Engelli Öğrencilerin Güneş Sistemi Konusundaki Öğrenme Ihtiyaçlarının Belirlenmesi Muhammet Çağrı Güneş & Betül Okcu / Determining The Learning Needs Of The 6th Grade Visually Impaired Students On The Solar System
262TurkishDr. Öğr. Üyesi Firdevs Iclal Karataş AydınDr. Öğr. Üyesi Firdevs Iclal Karataş Aydın
Öğr. Gör. Dr. Hakan Sipahi
Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Stem Okuryazarı Ve Girişimci Öğretmenleri Yetiştirmesi Açısından Incelenmesi / Investigation Of Undergraduate Teacher Training Programs Regarding The Training Of Stem-literate And Entrepreneurial Teachers


8th Session Saturday 15:00-16:20
Uludağ
Science Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevil Akaygün
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
124TurkishArş. Gör. Durmuş YanmazLisans Öğrencisi Özlem Güler
Arş. Gör. Durmuş Yanmaz
Prof. Dr. Emine Çil
Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Girişimcilik Özellikleri Açısından Incelenmesi / An Investigation Of The Activities In The Eighth Grade Science Textbook In Terms Of Entrepreneurial Characteristics
147TurkishLisansüstü Öğrencisi Burçin OkurDoç. Dr. Gönül Sakiz
Lisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalkan Cingi
Lisansüstü Öğrencisi Burçin Okur
Genel Kullanıma Uygun Derse Yönelik Haftalık Yansıtma Raporu’nun Geliştirilmesi / Development Of Weekly Course Reflection Report For General Use
209EnglishLisansüstü Öğrencisi Neşe VuralLisansüstü Öğrencisi Neşe Vural
Doç. Dr. Armağan Ateşkan
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Uygulama Akademisyenlerinin Etkili Biyoloji Mentörlüğü Üzerine Görüşleri / Supervisors’ Insights On Effective Biology Mentoring8th Session Saturday 15:00-16:20
Teleferik
Science Education
Chair Assoc. Prof. Bekir Yildirim
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şirin Ilkörücü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
120TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuğba AtunLisansüstü Öğrencisi Tuğba Atun
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bahadır Aktan
Fen Bilimleri Ders Kitabı Etkinliklerinin Öğrencilerde Bütüncül Yaklaşımı Sağlayan Bilimsel Anlayışı Kazandırması Açısından Incelenmesi / Examınatıon Of The Effectıveness Of Scıence Textbook Actıvıtıes In Developıng A Holıstıc Approach To Scıentıfıc Understandıng Among Students
182TurkishDr. Ragıp ÇavuşDr. Ragıp Çavuş
Ortaokul Öğrencilerinin Proje Yarışması Deneyimleri: Teknofest Örneği / Secondary School Students’ Project Competition Experiences: Teknofest Sample
227TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed -Doğukan BalçinLisansüstü Öğrencisi Muhammed -Doğukan Balçin
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen, Mühendislik Ve Girişimcilik Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi / An Investigation Of Eighth Grade Students' Science, Engineering And Entrepreneurship Skills In Terms Of Some Variables8th Session Saturday 15:00-16:20
Tophane
Science Education
Chair Professor Selahattin Gönen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nurcan Kahraman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
87TurkishLisansüstü Öğrencisi Seda TaşmışLisansüstü Öğrencisi Seda Taşmış
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Elektrik Devre Elemanlari Ünitesinde Robotik Kodlama Uygulamalarinin 5.sinif Öğrencilerinin Akademik Başari, Motivasyon Ve Fen’e Yönelik Kaygilarina Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effects Of Robotic Coding And Applications In The Unit Of Electrical Circuits And Elements On 5th Grade Students' Academic Success Motivation And Science Anxiety
99TurkishÖğretmen Büşra Yıldız ÇelikÖğretmen Büşra Yıldız Çelik
Prof. Dr. Nimet Remziye Ergül
Dijital Öykü Atölyesinin Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri Ve Öğrenci Başarılarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) / The Effect Of Digital Story Workshop On Secondary School Students' 21st Century Skills And Student Success (master's Thesis)
118TurkishLisansüstü Öğrencisi Güliz Tunç AçikgözLisansüstü Öğrencisi Güliz Tunç Açikgöz
Doç. Dr. Nurcan Kahraman
Konservatuar Eğitimi Alan Öğrencilerin Kimya Dersine Tutumunun Incelenmesi: Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Örneği / Examination Of The Chemistry Attitudes Of The Students Studying At The Conservatory: The Case Of Bursa Uludağ University State Conservatory8th Session Saturday 15:00-16:20
Nilüfer
Science Education
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bestami Buğra Ülger
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
153TurkishLisansüstü Öğrencisi Nergis MakalLisansüstü Öğrencisi Nergis Makal
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretim Programına Değerlerin Yapılandırılmış Entegrasyonunda Ilk Adım: Empati / First Step Toward Structured Integration Of Values Into Science Curricula: Empathy
164TurkishLisansüstü Öğrencisi Nermin MustakLisansüstü Öğrencisi Nermin Mustak
Doç. Dr. Meryem Görecek Baybars
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deprem Ile Ilgili Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi / Determination Of Pre-service Science Teachers’ Mental Models Of Earthquakes
167TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve AslanbölükDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Merve Aslanbölük
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişim Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Science Teacher Candidates' Views On Professional Development
220TurkishLisansüstü Öğrencisi Kevser KorumazLisansüstü Öğrencisi Kevser Korumaz
Prof. Dr. Fikret Korur
Prof. Dr. Dilek Erduran Avci
Ilköğretim Fen Bilimleri Dersinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanabilmesine Ilişkin: Özel Durum Çalışması / On The Use Of Instructional Technologies In Primary Science Lessons: A Case Study8th Session Saturday 15:00-16:20
İznik (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Evrim Ural
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fulya Zorlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
44TurkishTürkan Nur MetinTürkan Nur Metin
Prof. Dr. Nilgün Yenice
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Ve Öğrenme Stilleri / Dıgıtal Lıteracy Levels And Learnıng Styles Of Secondary School Students,
75TurkishLisansüstü Öğrencisi Sibel KarabulutLisansüstü Öğrencisi Sibel Karabulut
Doç. Dr. Fulya Zorlu
7. Sınıf “saf Madde Ve Karışımlar” Ünitesinde Modeller Ve Kavram Ağlarının Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Applying The Models And Semantic Mappings In 7th Grade The
76TurkishLisansüstü Öğrencisi Sena AksayLisansüstü Öğrencisi Sena Aksay
Doç. Dr. Büşra Bakioğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Informal Ortamlarda Fen Deneyimlerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Inanç Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Secondary School Students' Science Experiences In Informal Environments On Self-efficacy Belief Levels For Learning Science
93TurkishLisansüstü Öğrencisi Ilker OrçanDoç. Dr. Evrim Ural
Lisansüstü Öğrencisi Ilker Orçan
Ortaokul Öğrencilerinin Yol-Zaman Ve Sürat-Zaman Grafiklerini Çizme Ve Yorumlama Becerilerinin Tespit Edilmesi / Identification Of Middle-school Students’ Drawing And Interpreting Distance-time And Velocity-time Graphics Skills8th Session Saturday 15:00-16:20
Heykel (Online) Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Gül Kaleli Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahmet Yildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
85TurkishÖğretmen Hasan Yasin TolÖğretmen Hasan Yasin Tol
Doç. Dr. Selin Çenberci
Lise Matematik Öğretmenlerinin Derslerde Matematiksel Ilişkilendirmelerin Kullanılması Ile Ilgili Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of High School Mathematics Teachers' Views On The Use Of Mathematical Connections In Lessons
92TurkishDr. Öğr. Üyesi Ahmet YıldızDr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Matematik Ders Kitaplarindaki Grafik Materyallerin Incelenmesi / Examination Of Graphic Materials In Mathematics Textbooks
146TurkishLisansüstü Öğrencisi Nagihan ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Nagihan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Esra Ünlüer
Ilkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Ebeveynlerin Matematik Kaygı Düzeylerinin Incelenmesi / Investigation Of Primary School 3rd Grade Students' Attitudes Towards Mathematics Lesson And Parents' Mathematics Anxiety Levels
154TurkishDr. Öğr. Üyesi Ahmet YıldızDr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Matematik Eğitiminde Özel Sayılar / Specıal Numbers In Mathematıcs Educatıon8th Session Saturday 15:00-16:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Canan Cengiz
Vice-Chair: Dr. Pelin Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
156TurkishLisansüstü Öğrencisi Huriye PehlivanLisansüstü Öğrencisi Huriye Pehlivan
Dr. Öğr. Üyesi Esin Şahin
Fen Eğitiminde Eğitsel Oyunlara Yönelik Gerçekleştirilen Akademik Çalışmaların Çeşitli Açılardan Incelenmesi / Analysis Of Academic Studies On Educational Games In Science Education From Various Aspects
183TurkishÖğretmen Kezban Gündüz AkkuşÖğretmen Kezban Gündüz Akkuş
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Dr. Öğr. Üyesi Adem Kenan
5. Sinif Canlilar Dünyasini Taniyalim Ünitesi Için Geliştirlen Eşini Bul Oyun Etkinlik Örneği / Example Of The Find Matching Game Activity Developed For The Grade 5 Get To Know The World Of Life Unit
199TurkishÖğretmen Kezban Gündüz AkkuşÖğretmen Kezban Gündüz Akkuş
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Dr. Öğr. Üyesi Adem Kenan
Sürtünme Kuvveti Konusu Için Nasil Bir Oyun Tasarlasam? / How Can I Design A Game For The Subject Of Frictional Force?
255TurkishDr. Pelin YıldırımDr. Pelin Yıldırım
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Mobil Artırılmış Gerçeklik Temelli Öğrenme Ortamında Bilim Insanlarının Hayatının Öğretilmesi: Ortamın Tasarlanması Ve Geliştirilmesi / Teaching The Lives Of Scientists In A Mobile Augmented Reality Learning Environment: Design And Development Of The Environment


8th Session Saturday 15:00-16:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Muammer Çalık
Vice-Chair: Professor Nermin - Bulunuz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
181TurkishÖğretmen Nurcan VariyenliÖğretmen Nurcan Variyenli
Prof. Dr. Mustafa Metin
Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Yeni Bir Yol Haritası: Permakültür / A New Roadmap For Sustainable Development: Permaculture
223TurkishLisansüstü Öğrencisi Gözde EndamLisansüstü Öğrencisi Gözde Endam
Doç. Dr. Ganime Aydin
Ortaokul Öğrencileri Için Gıda Ve Beslenme Okuryazarlığı (Fnlit) Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Food And Nutrition Literacy (fnlit) Scale For Secondary School Students: A Study Of Turkish Adaptation, Validity And Reliability
280TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif GüvençLisansüstü Öğrencisi Elif Güvenç
Prof. Dr. Betül Timur
Doç. Dr. Muzaffer Özdemir
Web Tabanlı Ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sisteminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesindeki Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effect Of Web-based And Augmented Reality Supported Active Learning System On Scientific Process Skills And Problem Solving Skills Of 6th Grade Students In The Unit Of Systems In Our Body