• Türkçe
  • English

FMGTEK 2020 - Congress ProgramSanal Salonlar: Uludağ   Mudanya   Tophane   Yeşil   Heykel  

19 November 2020 Thursday

09:30-10:30:

Açılış (Bursa'nın Tanıtımı - Bursa Uludağ Üniversitesi Tanıtımı - FMGTEK Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salih ÇEPNİ'nin Açılış Konuşması - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ'un Konuşması) Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

10:50-12:20:

1st Session

12:40-13:40:

Keynote Speaker: Çağrılı Konuşma (Dr. Pasi Reinikainen) Presentation Langugae: English Hall: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

2nd Session

15:50-17:30:

Panel 1 Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

3rd Session


20 November 2020 Friday

09:00-10:30:

4th Session

10:50-12:20:

5th Session

12:40-13:40:

Çalıştay: Kalabalığın Bilgeliği- Uzamsal Tahmin Etkinliği Presentation Langugae: Turkish Hall: Mudanya Salonu Aç

12:40-13:40:

Keynote Speaker: Çağrılı konuşma (Dr. Salwa Al-Jassar - Dr. Doutor Pedro Tadeu) Presentation Langugae: English Hall: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

6th Session

15:50-17:30:

Panel 2 Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

7th Session


21 November 2020 Saturday

09:00-10:30:

8th Session

10:50-12:20:

9th Session

12:40-13:40:

Keynote Speaker: Çağrılı konuşma (Dr. Lilia Hallim - Dr. Rachel Mamlok-Naaman) Presentation Langugae: English Hall: Uludağ Salonu Aç

12:40-13:40:

Çalıştay: Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi (ESTFÖ): Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları Presentation Langugae: Turkish Hall: Tophane Salonu Aç

12:40-13:40:

Çalıştay: Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayı Presentation Langugae: Turkish Hall: Mudanya Salonu Aç

14:00-15:30:

10th Session

15:50-17:30:

Panel 3 Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

11th Session


22 November 2020 Sunday

09:00-10:30:

12th Session

10:50-11:50:

Workshop: Çalıştay Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

10:50-11:50:

Workshop: Çalıştay Presentation Langugae: Turkish Hall: Yeşil Salonu Aç

10:50-11:50:

Workshop: Çalıştay Presentation Langugae: Turkish Hall: Mudanya Salonu Aç

12:30-14:00:

13th Session

14:20-15:50:

14th Session

16:00-16:30:

Kapanış Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

1st Session Thursday 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Özlem Çeziktürk
Vice-Chair: Dr. Canan Çolak Seymen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
134TurkishLisansüstü Öğrencisi Rahime Çelik GörgütLisansüstü Öğrencisi Rahime Çelik Görgüt
Prof. Dr. Yüksel Dede
Matematiksel Anlamayı Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması / Mathematical Understanding Evaluating Scale; Reliability And Validity Study
142TurkishArş. Gör. Dr. Tuğba HangülArş. Gör. Dr. Tuğba Hangül
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Matematik Öğretmen Adaylarinin Matematiksel Çikarim Süreçlerinin Incelenmesi: Bir Geogebra Uygulamasi / An Investigation Of Preservice Mathematics Teachers’ Mathematical Inference Processes: A Practice Of Geogebra
161TurkishDr. Öğr. Üyesi Özlem ÇeziktürkDr. Öğr. Üyesi Özlem Çeziktürk
Arş. Gör. Dr. Tuğba Hangül
Geogebra 3d Ile Yapilan Bir Matematiksel Inşa Örneği / An Example Of Mathematical Construction With Geogebra 3d1st Session Thursday 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Assist. Prof. Engin Karahan
Vice-Chair: Assist. Prof. Armağan Ateskan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
159TurkishDr. Öğr. Üyesi Armağan AteşkanDr. Öğr. Üyesi Armağan Ateşkan
Prof. Dr. Alipaşa Ayas
Fen Bilimleri Öğretmenleri Için Biçimlendirici Değerlendirme Uygulama Örneği / Formative Assessment Examples In Science Education
208TurkishDr. Öğr. Üyesi Engin KarahanDr. Öğr. Üyesi Nurhan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bozkurt Altan
Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Farklı Alanlardan Öğretmen Adaylarının Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konularla Ilgili Muhakemelerinin Incelenmesi / The Examining Of Reasoning Of Pre-service Teachers From Different Field In Various Socio-scientific Issues.
212TurkishArş. Gör. Şule ElmalıArş. Gör. Şule Elmalı
Arş. Gör. Dr. Mehmet Elibol
Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamaların Incelenmesi / Analysing Of Mobile Applications Developed For Biology Laboratory Activities
217TurkishDr. Öğr. Üyesi Engin KarahanDr. Öğr. Üyesi Engin Karahan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Akçay
Lisansüstü Öğrencisi Feyza Ardıç
Ilkokul Öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri Üzerine Bir Durum Çalışması / İlkokul öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri üzerine Bir Durum çalışması1st Session Thursday 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Chair Assist. Prof. Mithat Takunyaci
Vice-Chair: Dr. Erkan Akyürek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
40TurkishDr. Erkan AkyürekDr. Erkan Akyürek
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Ve Pedagojik Çikarim Kalitesi Ilişkisi / The Relation Of Speacial Education Teachers’ Pedagogical Content Knowledge And Pedagogical Inference Quality*
173TurkishDr. Öğr. Üyesi Selma GüleçDr. Öğr. Üyesi Selma Güleç
Lisansüstü Öğrencisi Ali Yalçın
Ortaokul 5, 6 Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Becerisine Yönelik Algısı / Perception Of Secondary School 5, 6 And 7th Grade Students Towards Entrepreneurship Skills
249TurkishArş. Gör. Elçin ErbasanDr. Öğr. Üyesi Göknur Kaplan
Arş. Gör. Elçin Erbasan
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine Ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri / Pre-service Teachers’ Opinions About Educational Robotics Sets And Their Use In Class
261TurkishDr. Öğr. Üyesi Mithat TakunyaciDr. Öğr. Üyesi Mithat Takunyaci
Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarinin Zekâ Ve Mantik Sorularini Çözme Becerilerinin Incelenmesi / Investigation Of Prospective Mathematics Teachers' Solving Skills Of Intelligence And Logical Questions.1st Session Thursday 10:50-12:20
Yeşil Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Açikgül Firat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
113TurkishDr. Öğr. Üyesi Esra Açikgül FiratDr. Öğr. Üyesi Esra Açikgül Firat
Prof. Dr. Mustafa Serdar Köksal
Öğretmen Yusuf Yilmaz
Öğrencilerin Fen Bilimlerini Öğrenmede Zihinsel Risk Almaları Ile Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of Relationship Between Students’ Intellectual Risk Taking In Science Learning And Metacognitive Awareness
117TurkishLisansüstü Öğrencisi Ibrahim KavakLisansüstü Öğrencisi Fikret Altintaş
Lisansüstü Öğrencisi Esra Yildiz
Lisansüstü Öğrencisi Ibrahim Kavak
Öğretmen Ilker Yilmaz
Doç. Dr. Erhan Şengel
2012 -2020 Yılları Arasında Türk Eğitim Sisteminde Kullanılan Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların Incelenmesi / Examination Of The Studies On Augmented Reality Practices Used In Turkish Education System Between 2012 And 2020
122TurkishLisansüstü Öğrencisi Nazlı PulatLisansüstü Öğrencisi Nazlı Pulat
Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Doç. Dr. Ümit Demiral
Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Kimya Dersi 9.sınıf Kavramsal Anlama Ve Kimya Motivasyonu Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Common Knowledge Construction Model (ckcm) On The 9th Grade Conceptual Understanding And Motivation Toward Chemistry Course
140TurkishDoç. Dr. Hasan BakırcıLisansüstü Öğrencisi Seda Bişkin Uygar
Doç. Dr. Ümit Demiral
Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Ortak Bilgiyi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Muhakeme Becerileri Üzerine Etkisi: Küresel Isınma / The Effect Of Science Education Based On Common Knowledge Construction Model On 8th Grade Students' Reasoning Skills: Global Warming1st Session Thursday 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Chair Assoc. Prof. Gül Kaleli Yılmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hatice Onuray Eğilmez
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
93TurkishLisansüstü Öğrencisi Elnare RecepliLisansüstü Öğrencisi Elnare Recepli
Doç. Dr. Hatice Onuray Eğilmez
Ingiliz Kraliyet Müzik Okullari Birleşik Kurulu Uygulamali Piyano Sinavlarinin Öğrencilerin Görüşlerine Dayali Olarak Incelenmesi / Analysing The Practical Examinations Of The Associated Board Of Royal Schools Based On The Reviews Of The Students
123TurkishÖğretmen Sami Sezer ArbağÖğretmen Sami Sezer Arbağ
Matematik Öğretmenlerinin Çoktan Seçmeli Izleme Testi Geliştirme Süreçlerinin Incelenmesi / Investigation Of Mathematics Teachers Multiple Elective Monitoring Test Development Processes
150TurkishÖğretmen Sami Sezer ArbağÖğretmen Sami Sezer Arbağ
Öğretmen Asuman Akdemir Tırsi
Öğretmen Fatma Yudum Özer Akyüz
Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Düşünme Düzeylerine Göre Matematiksel Modelleme Becerilerinin Ve Öz Yansıtımlarının Incelenmesi / Investigation Of Mathematical Modeling Skills And Self Reflections Of Special Talented Students According To Mathematical Thinking Levels


1st Session Thursday 10:50-12:20

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


2nd Session Thursday 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Mustafa Ergun
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
194TurkishÖğretmen Gökhan YildizÖğretmen Gökhan Yildiz
Öğretmen Serhan Sarioğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Ilkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddeyi Tanıyalım Ünitesinde Bağlam Temelli Etkinlik Kullanımına Ilişkin Öğrenci Görüşleri / Students' Views On The Use Of Context-based Activities In The 4th Grade Matter And Its Interactions Unit
340TurkishLisans Öğrencisi Hasret KaramaraLisans Öğrencisi Hasret Karamara
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Bir Öğretim Materyali Olarak Flexagon Ile Fen Eğitimi / Science Education With Flexagon As A Teaching Material
355TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif KaracakoyunLisansüstü Öğrencisi Elif Karacakoyun
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Işitme Engelli Öğrencilere Yönelik Fen Eğitim Portalı / Science Education Portal For Hearing Impaired Students
369TurkishArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm DurukanDoç. Dr. Necla Dönmez-Usta
Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Arş. Gör. Dr. Ebru Turan-Güntepe
“güneş Sistemi” Üzerine Artırılmış Gerçekliğe Dayalı Öğretim Materyali / Augmented Reality-based Instructional Material On "solar System"2nd Session Thursday 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assist. Prof. Sinan Çınar
Vice-Chair: Assist. Prof. Bestami Buğra Ülger
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
233TurkishArş. Gör. Dr. Büşra KartalDoç. Dr. Tezcan Kartal
Arş. Gör. Dr. Büşra Kartal
Fen Bilgisi Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fen, Matematik Ve Teknoloji Entegrasyonu Tutumlarının Pedagojik Inançları Bağlamında Incelenmesi / The Examination Of Pre-service Science And Mathematics Teachers’ Attitudes Towards The Integration Of Science, Mathematics, And Technology In Terms Of Pedagogical Beliefs
238TurkishÖğretmen Samet Yavuz TerziDr. Öğr. Üyesi Sinan Çinar
Öğretmen Samet Yavuz Terzi
Stem Eğitimi Almış Hizmet-Içi Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions Of In-service Teachers With Stem Education
248TurkishÖğretmen Samet Yavuz TerziDr. Öğr. Üyesi Sinan Çinar
Öğretmen Samet Yavuz Terzi
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyomimikri Uygulamaları Hakkındaki Düşünceleri / Science Teachers' Views On Biomimicry Applications
265TurkishÖğretmen Mehmet GümüşÖğretmen Mehmet Gümüş
Öğr. Gör. Özgür Özünlü
​​​​​​​ Deney Araçlarındaki Modüler Özelliğin Kazanımların Aşamalı Öğretiminde Kullanımı / Using Modular Feature In Experimental Tools In Progressive Teaching Of Gains2nd Session Thursday 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Teaching and Training Programs
Chair Assoc. Prof. Hatice Onuray Eğilmez
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Bilge Aslan Altan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
11TurkishArş. Gör. Dr. Bilge Aslan AltanArş. Gör. Dr. Bilge Aslan Altan
Dr. Öğr. Üyesi Halit Karalar
Ortaöğretimde Öğretim Teknolojileri / Instructional Technologies In Secondary Education
101TurkishLisansüstü Öğrencisi Mustafa AcarLisansüstü Öğrencisi Mustafa Acar
Lisansüstü Öğrencisi Şifanur Yiğit
Ortaokul Öğretmen Adaylarinin Öğretme Ve Öğrenme Hakkindaki Inançlarinin Incelenmesi / A Research Of The Beliefs Of The Secondary School Preservice Teachers About Teaching And Learning
375TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Nur KocaLisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Nur Koca
Öğretmen, Öğrenci Ve Velilerin Ders Kitapları Ve Yardımcı Kaynakların Kullanımına Ilişkin Görüş Ve Önerileri / Opinions And Suggestions Of Teachers, Students And Parents On The Use Of Textbooks And Auxiliary Resources2nd Session Thursday 14:00-15:30
Yeşil Salonu Aç
Environmental Education
Chair Assist. Prof. Gülfem Muşlu Kaygisiz
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Burak Kiras
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
178TurkishLisansüstü Öğrencisi Erkan UluşanLisansüstü Öğrencisi Erkan Uluşan
Doç. Dr. Mehmet Cihad Ayar
4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Öz Yeterliliği Ve Çevre Okuryazarlığı Ilişkisinin Incelenmesi / Investigating The Relationship Between Environmental Education Self-efficacy And Environmental Literacy At 4th Grade Level
339TurkishÖğretmen Kevser ArslanÖğretmen Kevser Arslan
Doç. Dr. Aslı Görgülü Ari
5. Sinif Öğrencilerinin “güneş, Dünya Ve Ay” Ünitesine Ilişkin Sahip Olduklari Kavram Yanilgilarinin Çizimler Yoluyla Incelenmesi / Examınıng The Mısconceptıons Of 5th Grade Students About The Unıt "sun, Earth And The Moon" Through Drawıngs
370TurkishArş. Gör. Dr. Burak KirasArş. Gör. Dr. Burak Kiras
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Besinler Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Risk Algıları / Knowledge, Attitudes And Risk Perceptions About Genetically Modified Foods Of Final Year Students Of Faculty Of Education
371TurkishArş. Gör. Dr. Burak KirasArş. Gör. Dr. Burak Kiras
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Besinler Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Risk Algıları / Pre-service Science Teachers’ Knowledge, Attitudes And Risk Perceptions About Genetically Modified Foods2nd Session Thursday 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Ridvan Ezentaş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Gül Kaleli Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
49TurkishDr. Satı CeylanDr. Satı Ceylan
Içerisinde Matematiksel Ögelerin Yer Aldiği Hikâye Kitaplari Okumanin Öğrencilerin Matematiğe Karşi Tutum Ve Başarilarina Etkisi / The Effect Of Reading Story Books That Mathematical Items Are Involved On Students 'attitudes And Achievements
270TurkishDoç. Dr. Hatice Kübra Güler SelekDoç. Dr. Hatice Kübra Güler Selek
Strateji Üretme Yeterliğini Gerektiren Bir Matematik Okuryazarlığı Probleminin Çözüm Sürecinin Incelenmesi / Investigation Of The Solution Process Of A Mathematical Literacy Problem Requiring The Capability Of Devising Strategies
294TurkishLisansüstü Öğrencisi Raziye Yıldız ÜstündağLisansüstü Öğrencisi Raziye Yıldız Üstündağ
Doç. Dr. Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusunda Illüstrasyon Ile Problem Kurma Becerilerine Ilişkin Görüşleri / Seventh Grade Students' Views About Rational Numbers About The Problem Posing Skills With Illustration


2nd Session Thursday 14:00-15:30

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


3rd Session Thursday 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Rıza Küpcü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
91TurkishLisansüstü Öğrencisi Nezaket Ilksen KanburLisansüstü Öğrencisi Nezaket Ilksen Kanbur
Doç. Dr. Dilek Sezgin Memnun
Ilkokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Kesirlere Yönelik Bilgiyi Oluşturma Sürecinin Incelenmesi: Apos Teorisi / Examining The Process Of Elementary School Students’ Creating Knowledge For Fractions In Mathematics Lesson: Apos Theory
94TurkishÖğretmen Pınarcan IşçiDr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Küpcü
Öğretmen Pınarcan Işçi
Kavram Karikatürleri Ile Destek Çalışmalarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi: Doğrusal Denklem Ve Eğim / The Effect Of Remedial Learning Activities With Concept Cartoons To Overcoming Misconceptions:linear Equation And Slope
273TurkishProf. Dr. Murat AltunProf. Dr. Murat Altun
Bir Matematiksel Yeterlik Olarak Modellemenin Yeniden Gözden Geçirilmesi / Review Of Modelling As Mathematical Competence 
308TurkishMehmet Akif ŞahinMehmet Akif Şahin
Berkay Semiz
Çok Boyutlu Uzaylarda Çokgensel Sayı Dizisinin Genelleştirilmesi / Generalization Of Multi-dimensional Polygonal Numbers3rd Session Thursday 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Zehra Özdilek
Vice-Chair: Assist. Prof. Engin Karahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
38TurkishLisansüstü Öğrencisi Alp KayaLisansüstü Öğrencisi Alp Kaya
Doç. Dr. Mehmet C. Ayar
Türkiye Örnekleminde Stem Eğitimi Alaninda Yapilan Çalişmalarin Içerik Analizi / Content Analysis Of Stem Education Studies In Turkey
43TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşegül YazarLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Yazar
Lisansüstü Öğrencisi Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Kadınların Stem Alanlarında Kariyer Seçimine Yönelik Çalışmaların Içerik Analizi / A Content Analysis Of Papers In Women Career Choice In Stem Disciplines
138TurkishÖğretmen Gürsel AktaşÖğretmen Gürsel Aktaş
Prof. Dr. Hilal Aktamış
Ortaokul 8. Sinif Öğrencilerinin Inovasyon Beceri Düzeyleri Ile Stem Kariyer Ilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Incelenmesi / Research Of Middle School 8th Class Students’ Innovation Skill Levels And Stem Career Interests In Terms Of Varİous Varİables
146TurkishÖğretmen Ahmet BolatÖğretmen Ahmet Bolat
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Saltan
Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Hazırlanan Stem Konulu Lisansüstü Tezlerin Içerik Analizi: 2015-2019 / Fields Science Education In Turkey Prepared In Stem Content Analysis Of Postgraduatethesis Subject: 2015-20193rd Session Thursday 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Assist. Prof. Oya Ağlarci Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
130TurkishLisansüstü Öğrencisi Kübra SezerLisansüstü Öğrencisi Kübra Sezer
Lisans Öğrencisi Cengiz Karakurt
Lisans Öğrencisi Ahmet Yurtseven
Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Etüt Saatlerinde Işbirlikli Öğrenme Yöntemi Kullanımının “kimyasal Türler Arasında Etkileşimler” Konusunun Kavranmasına Etkisi / The Effects Of Colloborative Learning Method On Understanding Of
329TurkishLisansüstü Öğrencisi Belgin KavukçuDoç. Dr. Gonca Keçeci
Lisansüstü Öğrencisi Belgin Kavukçu
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Meb Digital Eğitim Platformu Olan Eba(Eğitim Bilişim Ağı) Kaynakları Ve Canlı Dersler Ile Ilgili Görüşleri / The Opinions Of Science Teachers About Eba ( Education Information Network) Resources And Live Lessons, Which Is The Meb (ministry Of National Education) Digital Education Platform
358TurkishDr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı ÖzdemirDr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi / Chemical Literacy Levels Of Pre-service Science Teachers
377TurkishLisansüstü Öğrencisi Süleyman YılmazLisansüstü Öğrencisi Süleyman Yılmaz
Doç. Dr. Tezcan Kartal
Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerine Ilişkin Inançlarının Incelenmesi / Examining Pre-service Teachers’ Beliefs Related To Inquiry Skills3rd Session Thursday 17:50-19:20
Yeşil Salonu Aç
Entrepreneurial Skills
Chair Assoc. Prof. Isa Deveci
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nagihan Oğuz Duran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
71TurkishDoç. Dr. Nagihan Oğuz DuranDoç. Dr. Nagihan Oğuz Duran
Doç. Dr. Rasim Erol Demirbatır
Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf Ve Kariyer Hedefi Bakımından Incelenmesi: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği / Examining Entrepreneurship Levels Of Music Teaching Undergraduate Students In Terms Of Gender, Grade Level And Career Goals: The Case Of Bursa Uludağ University
297EnglishDr. Uluhan KurtDr. Uluhan Kurt
The Relationship Between Science-based Entrepreneurshİp And Metacognative Learning Strategies Of Hearing-impaired Students
299EnglishDr. Uluhan KurtDr. Uluhan Kurt
Effects Of Internal And Environmental Factors On Science-based Entrepreneurshİp Of Middle School Students3rd Session Thursday 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
239TurkishLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudProf. Dr. Naki Erdemir
Lisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Lisansüstü Öğrencisi Jiyan Zengin
Dünden Bugüne Öğretmen Seçimi Ve Kabul Şartları / Teachers Selectıon And Acceptance Terms From Past To Today
331TurkishLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm AlçiçekLisansüstü Öğrencisi Zehra Nur Çelik
Lisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm Alçiçek
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Deniz
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Uzaktan Fen Eğitimi'ne Yönelik Veli Görüşleri / Parents' Views On Distance Science Education
332TurkishLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm AlçiçekLisansüstü Öğrencisi Gamze Deniz
Lisansüstü Öğrencisi Zehra Nur Çelik
Lisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm Alçiçek
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Lgs Yeni Nesil Sorularına Yönelik Görüşleri / Opinions Of Science Teachers About Lgs Next Generation Questions


3rd Session Thursday 17:50-19:20

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


4th Session Friday 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Rıza Küpcü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
80TurkishDr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KüpcüDr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Küpcü
Öğretmen Pınarcan Işçi
Ortaokul Öğrencilerinin Doğrusal Denklem Ve Eğim Kavramlarındaki Yanılgıları Ve Kavram Yanılgılarında Süreklilik / Misconceptions Of Middle School Students In “linear Equation And Slope” Concepts And Continuity In Misconceptions
88TurkishLisansüstü Öğrencisi Lale GülerLisansüstü Öğrencisi Lale Güler
Doç. Dr. Emel Özdemir Erdoğan
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Oran Ve Orantı Konusunun Prakseolojik Analizi / Praxeological Analysis Of The Ratio And Proportion Topic In The Mathematics Textbooks Of Secondary Schools
184TurkishÖğretmen Sebil VarÖğretmen Sebil Var
Prof. Dr. Murat Altun
Ilkokul 4. Sinif Matematik Dersi Alan Ölçme Konusunun Yapilandirmaci Yaklaşima Göre Öğrenme Sürecinin Incelenmesi / Investigation Of Learning Process In Primary School 4th Grade Mathematics Course In Accordance With The Constructural Approach4th Session Friday 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Physics Education
Chair Professor Ali Eryilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Pınar Fettahlıoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
205TurkishArş. Gör. Hacı Mehmet YeşiltaşArş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Prof. Dr. Erol Taş
Lisansüstü Öğrencisi Sedanur Tombul
Lisansüstü Öğrencisi Çağla Aktürk
Öğretmen Adaylarinin 21. Yüzyil Becerileri Yeterlilik Algilarinin Ve Dijital Okuryazarliklarinin Bazi Değişkenler Açisindan Incelenmesi / Investigation Of Teacher Candidates 'qualification Perceptions And Digital Literacies In Terms Of Some Variables
209TurkishÖğr. Gör. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Arzu Öden Acar
Prof. Dr. Ali Eryılmaz
9. Sınıf Braille Fizik Ders Kitabında Yer Alan Hareket Konusu Görsellerinin Incelenmesi / Investigation Of Visuals On Motion Subject In 9th Grade Braille Physics Textbook
210TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan ÖksüzLisansüstü Öğrencisi Neslihan Öksüz
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Fettahlıoğlu
Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Öz-Yeterlik Inanç Düzeylerine Göre Sosyo Bilimsel Argüman Yapılarının Incelenmesi / The Examınatıon Of 7th And 8th Grade Students’ Socıoscıentıfıc Argument Structures Accordıng To Scıence Self-effıcacy Belıefs Level
354TurkishLisansüstü Öğrencisi Şule Nur SiğirciLisansüstü Öğrencisi Şule Nur Siğirci
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretimin Fizik Laboratuvarlarında Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On The Applicability Of Inquiry-based Instruction In Physics Laboratories4th Session Friday 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Bozkurt Altan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
105TurkishÖğretmen Irfan GümüşÖğretmen Irfan Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi Esra Bozkurt Altan
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Odaklı Ders Uygulamalarının Incelenmesi / Examination Of Stem-focused Lessons Of Science Teachers
127TurkishDoç. Dr. Emine ÇilDoç. Dr. Emine Çil
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Görecek Baybars
Mühendislik Tasarım Temelli Stem Eğitiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Stem Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarına Etkisinin Belirlenmesi / Determination Of The Effect Of Engineering Design-based Stem Education On Pre-service Mathematics Teachers’ Cognitive Structures About The Concept Of Stem
287TurkishDr. Aydın TiryakiDr. Aydın Tiryaki
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yaman
Prof. Dr. Ömer Çakiroğlu
Fen Eğitiminde Stem Uygulamalarına Dair Özel Yetenekli Öğrencilerin Görüşleri / Opinions Of Gifted Students On Stem Applications In Science Education
288TurkishDr. Aydın TiryakiDr. Aydın Tiryaki
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yaman
Prof. Dr. Ömer Çakiroğlu
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Stem Temelli Robotik Uygulamaları: Yaratıcılık Üzerine Nitel Bir Çalışma / Stem Based Robotics Applications In Education Of Gifted Students; A Qualitative Study On Creativity4th Session Friday 09:00-10:30
Yeşil Salonu Aç
Environmental Education
Chair Assoc. Prof. Mehmet Akif Haşiloğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Gülfem Muşlu Kaygisiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
84TurkishDr. Öğr. Üyesi Gülfem Muşlu KaygısızDoç. Dr. Hikmet Sürmeli
Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Muşlu Kaygısız
Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Ile Katı Atık Ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları Ilişkisi / The Relationship Between Prospective Teachers' Sustainable Consumption Behaviors And Attitudes Towards Solid Waste And Recycling
139TurkishArş. Gör. Hatici GülerArş. Gör. Hatici Güler
Doç. Dr. Mehmet Akif Haşıloğlu
Lisansüstü Öğrencisi Deniz Gelturan
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Iklim Değişikliğine Yönelik Görüşleri / Opinions Of Pre-service Science Teachers On Climate Change
300EnglishÖğretmen Elçin Değer BiricikDr. Yakup Ayaydin
Prof. Dr. Burçin Şeşen
Öğretmen Elçin Değer Biricik
Öğretmen Serbay Kapuci
The Effects Of Nature Education On Talented Students’ Attitudes Toward Forest
376TurkishÖğretmen Betül ÖzenliÖğretmen Betül Özenli
Bedirhan Eruzun
Biyoloji Ve Sağlık Eğitiminin Beslenme Gereksinimlerinin Giderilmesi Konusunda Etkinliği Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Effectiveness Of Biology And Health Education On Meeting Nutritional Needs4th Session Friday 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assist. Prof. Bekir Yildirim
Vice-Chair: Assist. Prof. Aytaç Karakaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
62TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep Merve OskayLisansüstü Öğrencisi Zeynep Merve Oskay
Argümantasyon Temelli Fetemm Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerilerine Etkisi / Effects Of Argumentation Based Stem Practices On Preservice Teachers’ Argumentation Skills
82TurkishÖğr. Gör. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Arzu Öden Acar
Prof. Dr. Ali Eryılmaz
Üniversite Sınavı Fizik Sorularının Görmeyen Öğrenciler Için Erişilebilirliğinin Incelenmesi / Examining The Accessibility Of University Entrance Exam Physics Questions For Blind Students
304TurkishÖğretmen Pehlül Serkan BilginÖğretmen Pehlül Serkan Bilgin
Öğretmen Abdurrahim Sargın
Öğretmen Ilayda Karaboğa
Yapay Zeka Destekli Steam Eğitimi / Artificial Intelligence Supported Steam Training


4th Session Friday 09:00-10:30

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


5th Session Friday 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Çiğdem Arslan
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Özkan Ergene
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
36TurkishArş. Gör. Rümeysa CevahirArş. Gör. Rümeysa Cevahir
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Çekmez
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dilini Kullanırken Zorlandıkları Durumların Incelenmesi / An Investigation Of The Difficulties That Prospective Mathematics Teachers Experience In Using Mathematical Language
96TurkishLisansüstü Öğrencisi Burçin Ince MusluLisansüstü Öğrencisi Burçin Ince Muslu
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Erduran
Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin Kavramsallaştırılması / Conceptualization Of The Factors Affecting The Technology Supported Teaching Processes Of Mathematics Teachers
222TurkishDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Deringöl
Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Ve Biliş Üstü Becerileri / Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving And Metacognitive Skills Of Middle School Students
335TurkishArş. Gör. Dr. Özkan ErgeneArş. Gör. Dr. Özkan Ergene
Ortaokul Matematik Öğretim Programında Sonsuzluk Kavramı / The Concept Of Infinity In Middle School Mathematics Curriculum5th Session Friday 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assist. Prof. Sinan Çınar
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Kibar Gül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
13TurkishLisansüstü Öğrencisi Gamze AlpLisansüstü Öğrencisi Gamze Alp
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Gürültü Farkındalığının Ilkokul Öğrencilerine Bir Çocuk Kitabı Yardımı Ile Kazandırılması: “uyurgezer Fil” / Getting Noise Awareness To Prımary School Students Wıth The Help Of A Chıldren’s Book: “sleepwalker Elephant” *
90TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan ErLisansüstü Öğrencisi Neslihan Er
Doç. Dr. Ersin Karademir
Prof. Dr. Özden Tezel
Stem Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğrenmeyi Öğrenme Yetkinliğine Yönelik Görüşleri / Opinions Of Prospective Teachers Receiving Stem Education Regarding Learning Competence
343TurkishDr. Canan Çolak SeymenDr. Canan Çolak Seymen
Prof. Dr. Arzu Saka
Kavram Karikatürlerine Ait Farklı Bir Uygulamanın Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation Of A Different Application Of Concept Cartoons In Terms Of Student And Teacher Views
366TurkishArş. Gör. Dr. Kibar Sungur GülArş. Gör. Dr. Kibar Sungur Gül
Arş. Gör. Dr. Aslı Saylan Kirmizigül
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş
Okul Öncesi, Ilk Ve Orta Öğretimde Stem Eğitimi Üzerine Alan Yazın Incelemesi: Türkiye Örneği / Review Of Stem Trends In K-12 Education In Turkey5th Session Friday 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Teacher Education
Chair Professor Ismail Önder
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Selin Urhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
215TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşenur YaşarLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Yaşar
Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Doç. Dr. Ezgi Güven Yıldırım
Prof. Dr. Ismail Önder
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Jetlag Sürelerinin Cinsiyet Ve Sınıf Düzeyine Göre Incelenmesi / Investigation Of Social Jetlag By Gender And Grade Level In Faculty Of Education Students
236TurkishArş. Gör. Dr. Büşra KartalArş. Gör. Dr. Büşra Kartal
Doç. Dr. Tezcan Kartal
Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen, Matematik Ve Teknoloji Entegrasyonuna Ilişkin Metaforik Algıları / Pre-service Science And Mathematics Teachers’ Metaphors Relate To The Integration Of Science, Mathematics, And Technology
322EnglishArş. Gör. Dr. Selin UrhanArş. Gör. Dr. Selin Urhan
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Interaction Design Reloaded: The New Unified Interaction Model
347TurkishÖğretmen Ibrahim ErgünÖğretmen Ibrahim Ergün
2020 Liseye Geçiş Sınavı Matematik Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi / Analysis Of The Mathematics Questions Of The 2020 High School Transition Exam According To The Revised Bloom's Taxonomy5th Session Friday 10:50-12:20
Yeşil Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Zehra Özdilek
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayberk Bostan Sarioğlan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
30TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarioğlanLisansüstü Öğrencisi Emine Yurtyapan
Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarioğlan
Hayvanların Sınıflandırılması Konusunun Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Etkinlik Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Becerilerine Etkisi / The Effect Of Argumentation Based Activity Usage On Argumentation Skills Of Secondary School Students In Teaching The Classification Of Animals
46TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarioğlanLisansüstü Öğrencisi Selman Ülker
Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarioğlan
Özel Yetenekleri Öğrencilerin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ile Nükleer Santrallerin Çalışma Mekanizması Ve Gerekliliği Konusunun Incelenmesi / Investigation Of The Working Mechanism And Requirements Of Nuclear Power Plants With Gifted Students' Based On Inquiry Based Learning
174TurkishLisansüstü Öğrencisi Sibel AkgünLisansüstü Öğrencisi Sibel Akgün
Prof. Dr. Fatime Balkan Kiyici
Etkinliklerle Zenginleştirilmiş Uygulamalarin Güneş Enerjisi Kullanim Alanlari Farkindaliğini Arttirmadaki Rolünün Incelenmesi / The Role Of Practices Which Are Enriched With Activities To Enhance Awareness Of Solar Energy Usage Areas
188TurkishLisansüstü Öğrencisi Ceren KörekenLisansüstü Öğrencisi Ceren Köreken
Doç. Dr. Zehra Özdilek
Belgesel Filmlerin Yıldız Oluşum Süreci Kavram Öğrenimine Etkisi / The Effect Of Documentary Films On Star Formation Process Concept Learning5th Session Friday 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
196TurkishEmel DumanEmel Duman
Doç. Dr. Nuray Yılmaz
Velilere Yönelik Geliştirilen Siber Zorbalık Farkındalık Eğitiminin Etkisinin Incelenmesi / Examining The Impact Of Cyber Bullying Awareness Training Developed For Parents
198TurkishLisansüstü Öğrencisi Furkan KalyoncuÖğr. Gör. Dr. Semra Fiş Erümit
Lisansüstü Öğrencisi Furkan Kalyoncu
Prof. Dr. Hasan Karal
Verinin Anakartta Yolculuğu: Unity 3d Ile Eğitsel Oyun Tasarımı / The Journey Of The Data On The Motherboard: Educational Game Design With Unity
361TurkishArş. Gör. Dr. Arif AkçayArş. Gör. Dr. Arif Akçay
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yilmaz
Çoklu Öğrenme Ortamlarında Bitişiklik Ilkesi Ve Bölünmüş Dikkat Etkisi: Bir Sistematik Derleme Çalışması / The Contiguity Principle And The Divided Attention Effect In Multiple Learning Environments: A Systematic Review Study


5th Session Friday 10:50-12:20

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


6th Session Friday 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Ridvan Ezentaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Bülent Nuri Özcan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
50TurkishDr. Satı CeylanDr. Satı Ceylan
Ortaokul Ders Kitaplarinda Matematik Tarihinin Kullanilma Durumunun Incelenmesi / Investigation Of The Use Of Mathematics History In Secondary School Course Books
78TurkishProf. Dr. Rıdvan EzentaşLisansüstü Öğrencisi Barış Aydoğan
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Lesson Study Metodunun Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effect Of Lesson Study Method On Teachers 'professional Developments
79TurkishProf. Dr. Rıdvan EzentaşÖğretmen Murtaza Karakaş
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Tess-India Açik Eğitim Kaynaklarindan Faydalanilarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine Etkisi / The Effect Of Activities Adapted By Using Tess-india Open Education Resources On Algebra Teaching
290TurkishDr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri ÖzcanDr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri Özcan
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Ödevlerine Verdikleri Yazılı Geri Bildirimlerinin Analizi / An Analysis Of Primary School Teachers' Written Feedback To Students' Mathematics Homework6th Session Friday 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Isa Deveci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
72TurkishÖğretmen Hayri DaşcıDoç. Dr. Isa Deveci
Öğretmen Hayri Daşcı
Tübitak-Meb Protokolü Ile Gerçekleştirilen Araştırma Projelerini Temel Alan Çalışmalar: Betimsel Içerik Analizi / Studies Based On Research Projects Conducted With TÜbİtak-mone Protocol: Descriptive Content Analysis
89TurkishLisansüstü Öğrencisi Serap Yıldız ÇolakLisansüstü Öğrencisi Serap Yıldız Çolak
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ve Ders Çalışma Yaklaşımlarının Incelenmesi / Research On The Learning And Studying Approaches Of The Candidates Of Science Teachers
257TurkishLisansüstü Öğrencisi Turgut ArslanDr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Lisansüstü Öğrencisi Turgut Arslan
Liselere Geçiş Sınavı Sorularına Ilişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Incelenmesi / Science Teachers Views About High School Entrance Exam
259TurkishÖğretmen Bulut DemirÖğretmen Bulut Demir
Öğretmen Serhan Sarioğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Ortaokullarda Uygulanan Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına Ilişkin Soru Yazarı Ve Öğretmen Görüşleri / Opinions Of Question Writers And Teachers On Skill-based Questions In Science Lesson In Secondary Schools6th Session Friday 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assist. Prof. Filiz Kuşkaya Mumcu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
69EnglishLisansüstü Öğrencisi Hatice VarlıkLisansüstü Öğrencisi Hatice Varlık
Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu
Improving Middle School Students’ Computational Thinking Skills And Attitudes Towards Computer Science Through Stem-based Robotics Education
253TurkishLisansüstü Öğrencisi Ibrahim Enes ÖnerLisansüstü Öğrencisi Ibrahim Enes Öner
Prof. Dr. Hasan Karal
Artırılmış Gerçekliğin Ve Sanal Gerçekliğin Eğitimde Kullanılması: Bir Içerik Analizi Çalışması / Using Augmented Reality And Virtual Reality In Education: A Content Analysis Study
309TurkishDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya MumcuDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya Mumcu
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç
Öğretmenlerin Disiplinlerarası Bir Mesleki Gelişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Örneği / Teachers' Opinions On Interdisciplinary Professional Development Training: Interdisciplinary Teacher Academy Sample
320TurkishDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya MumcuDr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya Mumcu
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Atman Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç
Disiplinlerarası Yenilikçi Derslerin Tasarlanması Için Öğretmenler Nasıl Desteklenmeli? 3 Yıllık Öğretmen Eğitimi Projelerinin Karşılaştırılmalı Olarak Incelenmesi / How Should Teachers Be Supported To Design Innovative Interdisciplinary Lessons? Comparative Analysis Of 3-year Teacher Education Projects6th Session Friday 14:00-15:30
Yeşil Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Zehra Özdilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
5TurkishLisansüstü Öğrencisi Uğur BilirLisansüstü Öğrencisi Uğur Bilir
Doç. Dr. Zehra Özdilek
Ortaokul Öğrencilerinin Steam Disiplinlerine Odaklanma Düzeylerinin Asit-Baz Etkinlikleri Aracılığıyla Belirlenmesi / Determination Of Secondary School Students' Focus On Steam Disciplines Through Acid-base Activities
75TurkishÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Özel Yetenekli Öğrenciler Ile Bilişim Teknolojileri Ile Fen Bilimleri Dersini Bütünleştiren Bir Steam Uygulaması: Telgraf Cihazı Yapım Etkinliği / A Steam Application Integrating Information Technology And Science Course With Specially Talented Students: Telegraph Device Production Activity
76TurkishÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Stem Ile Ilgili Fen Eğitimi Alanında 2016-2019 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Içerik Analizi / With The Respective Made In Turkey Stem Between 2016-2019 Year In Science Doctoral Training Area Content Analysis Of Theses
374TurkishLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Bilim Merkezlerine Yönelik Yapilan Lisansüstü Tezlerin Tematik Içerik Analizi / A Tematik Content Analysis Of Master And Phd Thesis About Science Center In Turkey6th Session Friday 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Ergun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
241TurkishLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudProf. Dr. Naki Erdemir
Lisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Lisansüstü Öğrencisi Jiyan Zengin
Verilen Seminerler Hakkında Yeni Atanan Öğretmenlerin Görüşleri / Opinions Of The Newly Appointed Teachers About The Seminars
328TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayşegül AslanArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Dr. Demet Batman
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Türkiye’deki Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzlarının Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Içerikleri / Science Course Contents Of Out Of School Learning Environment Guides In Turkey
330TurkishLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm AlçiçekLisansüstü Öğrencisi Ümmügülsüm Alçiçek
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Deniz
Lisansüstü Öğrencisi Zehra Nur Çelik
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenme Kullanilan Çalişmalarin Incelenmesi / The Examining Of Studies That Use Argumentation-based Learning In Science Education
362TurkishDoç. Dr. Mustafa ErgunLisansüstü Öğrencisi Kübra Keskinoğlu
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Öğretiminde Kurum Öğretmen Etkileşiminin Antropolojik Didaktik Teorisine Göre Incelenmesi / Investigation Of Institution Teacher Interaction In Science Teaching According To Anthropological Didactic Theory


6th Session Friday 14:00-15:30

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


7th Session Friday 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Özlem Çeziktürk
Vice-Chair: Assist. Prof. E. Gül Çelebi Ilhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
97EnglishDr. Öğr. Üyesi Emine Gül Çelebi IlhanDr. Öğr. Üyesi Emine Gül Çelebi Ilhan
Examining Teacher Learning In Practice Through Pedagogical Discourse
128TurkishLisans Öğrencisi Levent DuralDoç. Dr. Levent Akgün
Lisans Öğrencisi Levent Dural
Lisans Öğrencisi Ayşenur Bektaş
Lisans Öğrencisi Elanur Çamlica
Lisans Öğrencisi Kübra Atasever
Lisans Öğrencisi Sema Nur Pasli
Matematik Öğretmeni Adaylarının Hata Temelli Sorulara Yaklaşımları Ve Çözüm Önerileri / Approaches Of Mathematics Teacher Candidates To Mistake Handling Activities And Suggestions For Solutions[one]
193TurkishLisansüstü Öğrencisi Duygu BedirLisansüstü Öğrencisi Duygu Bedir
Prof. Dr. Süha Yilmaz
Farklı Okul Türlerine Göre Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumları / Attitudes Of High School Students Towards Mathematics According To Different School Types
314TurkishYiğit MadenciYiğit Madenci
2014-2019 Yılları Arası Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Matematik Projelerinin Incelenmesi (Istanbul Ili Örneği) / Examination Of Mathematics Projects Of TÜbİtak High School Students Research Projects Competition Between 2014-2019 (istanbul Province Example)7th Session Friday 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Elif Benzer
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nermin Bulunuz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
52TurkishÖğretmen Türkan ÇakmakÖğretmen Türkan Çakmak
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Uygulama Öğrencilerinin Klinik Danışmanlık Modeli Kapsamında Fen Kavramlarını Öğretme Performansları Ve Son Görüşme Süreçlerinin Betimlenmesi: Iki Örnek Olay Çalışması / Teaching Practice Students' Science Concepts Within The Scope Of Clinical Supervision Model Describing Performances And Three Way Conferences: Two Case Studies
164TurkishLisans Öğrencisi Ayşe AltıntaşDoç. Dr. Isa Deveci
Lisans Öğrencisi Ayşe Altıntaş
2019 Yılı Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Ölçme Ve Değerlendirme Anlayışı Açısından Incelenmesi / Examination Of 2019 Science Textbooks In Terms Of Measurement And Evaluation Approaches
165TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve KöroğluLisansüstü Öğrencisi Merve Köroğlu
Doç. Dr. Elif Benzer
2018 Fen Bilimleri Öğretim Programındaki Kazanımların Kesişen Kavramlar Bağlamında Incelenmesi / The Examination Of The 2018 Science Curriculum Objectives In The Context Of Crosscutting Concepts
223TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra SaydoğanLisansüstü Öğrencisi Büşra Saydoğan
Doç. Dr. Memduh Sami Taner
Öğretmen Ömer Manap
Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan 10. Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözme Biçim Ve Yaklaşımlarının Görsel Analizi / Visual Analysis Of Question-solving Style And Approaches Of 10th Grade Students Attended In Antalya Chemistry Olympiads7th Session Friday 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Biology Education
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şirin Ilkörücü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TurkishÖğretmen Latife Nur CananÖğretmen Latife Nur Canan
Doç. Dr. Oktay Aslan
Ortaokul Öğrencilerinin Bilim-Sözde Bilim Algılarının Kavram Karikatürleri Aracılığıyla Incelenmesi / Examination Of Middle School Student’ S Perceptions Of Science-pseudoscience Trough Concept Cartoons
180TurkishDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Doç. Dr. Ümit Demiral
Fen Öğretmeni Adaylarının Çevre Kirliliğiyle Ilgili Argümantasyon Düzeylerinin Sosyo-Bilimsel Ikilemler Yoluyla Belirlemesi / Identifying The Argumentation Levels Of Prospective Science Teachers On Environmental Pollution Through Socio-scientific Dilemmas
182TurkishDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Sevilay Kaya
Liselere Giriş Sınavı Biyoloji Sorularının Öğretim Programıyla Uyum Düzeyinin Belirlenmesi / Determining The Level Of Compliance Of High School Entrance Exam Biology Questions With The Curriculum
224TurkishLisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir ArLisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir Ar
Doç. Dr. Şirin Ilkörücü
Ilköğretim 7. Sınıf Hücre Konusundaki Kavramların Hatırlanmasında Zihin Haritası Ve Hikaye Yazdırma Etkinliklerinin Incelenmesi / Investigation Of Mind Mapping And Story Printing Activities In Recalling The 7th Grade Cell Concepts7th Session Friday 17:50-19:20
Yeşil Salonu Aç
Chair Assist. Prof. Elif Nur Akkaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayşegül Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TurkishDr. Öğr. Üyesi Elif Nur AkkaşDr. Öğr. Üyesi Elif Nur Akkaş
Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarinin Girişimcilik Ve Girişimcilik Becerisine Yönelik Bilgi Ve Önem Algilari / Knowledge And Importance Perceptions Of Elementary Pre-service Mathematics Teachers On Entrepreneurship And Entrepreneurship Skills
103TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayşegül AslanDr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Girişimcilik Eğitimi Uygulamalarinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylari Üzerindeki Etkileri / Effects Of Entrepreneurship Education Applications On Prospective Science Teacher
145TurkishÖğretmen Ahmet BolatÖğretmen Ahmet Bolat
Prof. Dr. Şafak Uluçınar Sağır
Türkiye’de Sosyo-Bilimsel Konularda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Içerik Analizi: 2010-2019 / Türkiye’de Sosyo-bilimsel Konularda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 2010-20197th Session Friday 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


7th Session Friday 17:50-19:20

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


8th Session Saturday 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assist. Prof. Pınar Ural Keleş
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
81TurkishLisansüstü Öğrencisi Emine YurtyapanLisansüstü Öğrencisi Emine Yurtyapan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Sürtünme Kuvveti Konusuna Ilişkin Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürleri Ile Belirlenmesi / Determination Of 5th Grade Students’ Misconceptions About Frictional Force Using Concept Cartoons
149TurkishLisansüstü Öğrencisi Banu KaraLisansüstü Öğrencisi Banu Kara
Lisansüstü Öğrencisi Merve Sak
Doç. Dr. Elif Benzer
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Tga’ya Dayalı Deney Tasarımlarının Incelenmesi / Examination Of Pre-service Teachers Experimental Designs Based On Poe
157TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşe Nur KeskinLisansüstü Öğrencisi Ayşe Nur Keskin
Prof. Dr. Ahmet Kilinç
Fantazi Odaklı Muhakemeden Veri Odaklı Muhakemeye: Acaba Öğrenciler Bilim Ile Ilgili Inançlarında Istenen Yönde Ilerliyorlar Mı? / From Fantasy-focused Reasoning To Data-focused Reasoning: Do Students Advance In The Desired Direction In Their Beliefs About Science?
229TurkishDr. Öğr. Üyesi Pınar Ural KeleşDr. Öğr. Üyesi Pınar Ural Keleş
Lisansüstü Öğrencisi Ahmet Salman
Devlet Ve Özel Okul 6. Sinif Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon Ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşilaştirilmasi / Comparison Of Motivation And Scientific Process Skills Of Public And Private School 6th Grade Students Towards Science Course [1]8th Session Saturday 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Dr. Filiz Gülhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
4TurkishLisansüstü Öğrencisi Kerime ÖzgürLisansüstü Öğrencisi Kerime Özgür
Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Doktora Dersinden Ilkokul Sınıfına Fen Eğitimi Uygulamalarının Yansımaları / Reflections Of Science Education Applications From Doctorate Course To Elementary School
8TurkishÖğretmen Ebru KaradağÖğretmen Ebru Karadağ
Gökyüzü Gözlemlerinin Ve Atölye Çalışmalarının Astronomi Öğretiminde Kullanılmasının Akademik Başarıya Etkisi / The Effects Of Using The Workshops And The Observations Of Sky Over The Teaching Astronomy Upon The Academic Achievements
301TurkishÖğretmen Esra Zaim AkınÖğretmen Esra Zaim Akın
Öğr. Gör. Yusuf Durmuş
Öğretmen Hasan Düzgünoğlu
Özel Yetenekli Öğrencilerin Doğaya Karşı Tutum Ve Algılarına Doğa Eğitimi Etkinliklerinin Etkisi / Impact Of Nature Education Activities On The Attitudes And Perceptions Of Specially Talented Students Towards Nature
368TurkishDr. Filiz GülhanDr. Filiz Gülhan
Prof. Dr. Fatma Şahin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Gida Bilinçlerinin, Hazir Gida Tüketim Davranişlarinin Ve Beslenme Öğretimi Öz Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Food Consciousness, Ready-to-food Consumption Behavior And Nutrition Learning Self-efficacy Of Pre-service Science Teachers8th Session Saturday 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Assist. Prof. Salih Birişçi
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Açikgül Firat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
110TurkishDr. Öğr. Üyesi Esra Açikgül FiratDr. Öğr. Üyesi Esra Açikgül Firat
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Firat
Öğrenme Ortamlarına Web 3.0 Entegrasyonu: Bir Sistematik Derleme Çalışması / Web 3.0 In Learning Environments: A Systematic Review
172TurkishLisansüstü Öğrencisi Uğurcan DemirözLisansüstü Öğrencisi Uğurcan Demiröz
Doç. Dr. Salih Birişçi
Grupla Programlama Sürecinde Yaşanan Söylem Örüntülerinin Incelenmesi / Analysis Of Discourse Patterns Experienced In Pair Programming
338TurkishLisansüstü Öğrencisi Kubra Bal CetinkayaLisansüstü Öğrencisi Kubra Bal Cetinkaya
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeye Ilişkin Görüşleri / Computer And Instructional Technology Teachers' Views On Informal Learning8th Session Saturday 09:00-10:30
Yeşil Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Sevil Akaygün
Vice-Chair: Assist. Prof. Aytaç Karakaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
37EnglishLisansüstü Öğrencisi Ilgım ÖzergunLisansüstü Öğrencisi Ilgım Özergun
Doç. Dr. Sevil Akaygün
An Investigation Of 5th And 7th Grade Middle School Students’ Conceptualizations Of Stem Integration
106TurkishDr. Öğr. Üyesi Aytaç KarakaşDr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş
Türkiye’de Görev Yapan Öğretmenlerin Stem Eğitimine Yönelik Algıları: Sistematik Bir Literatür Incelemesi / Perceptions Of Teachers Working In Turkey Towards Stem Education: A Systematic Literature Review
284TurkishDr. Öğr. Üyesi Gökçe OkDr. Öğr. Üyesi Gökçe Ok
Dr. Deniz Kaya
Ortaokul Öğrencilerinin Stem Alanlarındaki Mesleklere Yönelik Ilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Middle School Students' Levels Of Interest In Career Stem Fields In Terms Of Various Variables
285TurkishDr. Öğr. Üyesi Gökçe OkDr. Deniz Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Ok
Ortaokul Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (Fetemm) Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Middle School Students' Science, Technology, Engineering And Mathematics (stem) Attitudes In Terms Of Various Variables8th Session Saturday 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Ahmet Kilinç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
53TurkishLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudLisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi / The Effect Of Augmented Reality Applications On Elimination Of Misconceptions
54TurkishLisansüstü Öğrencisi Hacer TurgudLisansüstü Öğrencisi Hacer Turgud
Doç. Dr. Hasan Bakirci
2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Kurulması Planlanan Tasarım-Beceri Atölyelerine Ilişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions Of School Administrators Regarding Design-skill Workshops Planned To Be Established Within The Scope Of 2023 Educational Vision
156TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Prof. Dr. Ahmet Kilinç
Sosyobilimsel Konularin Öğretimine Yönelik Bir Profesyonel Gelişme Çalişmasinin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularin Doğasi Ile Ilgili Inançlarina Olan Etkileri / The Impacts Of A Professional Development Study On Science Teachers ‘ Beliefs About The Nature Of Socioscientific Issues


8th Session Saturday 09:00-10:30

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


9th Session Saturday 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assist. Prof. Zeki Bayram
Vice-Chair: Assist. Prof. Ahmet Volkan Yüzüak
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
263TurkishLisans Öğrencisi Ramazan AlkanDr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Lisans Öğrencisi Nail Şahin
Lisans Öğrencisi Ramazan Alkan
Ortaokul Öğrencilerinin Sıfır Atık Projesine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Elementary School Students' Opinions About The Zero Waste Project Summary
293TurkishLisansüstü Öğrencisi Tugay YağcıLisansüstü Öğrencisi Tugay Yağcı
Doç. Dr. Eylem Yıldız Feyzioğlu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Diyaloglarındaki Etkileşim Eylemleri / The Communicative Actions Of Preservice Science Teachers In Their Dialogues
315TurkishÖğretmen Zeynep ÖztürkÖğretmen Zeynep Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Pandemi Sürecinde Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi Modeliyle Hazırlanan Örnek Etkinlik Uygulaması / Sample Activity Application Prepared With Flexible Investigation-based Science Teaching Model During The Pandemic
336TurkishÖğretmen Zeynep ÖztürkÖğretmen Zeynep Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Pandemi Sürecinde Derslerde Kullanılan Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretim Modeli / Flexible Inquiry-based Science Teaching Model Used In Lessons During Pandemic Process9th Session Saturday 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Res. Ass. Dr. Burak Kiras
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Tuğba Hangül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
31TurkishÖğretmen Büşra ÇalışkanÖğretmen Büşra Çalışkan
8. Sınıf Öğrencilerinin “küresel Isınma Bir Hastalık Olsaydı Hangisi Ve Neden Olurdu?” Sorusuna Ilişkin Ürettikleri Metaforların Incelenmesi / 8th Grade Students'
58TurkishArş. Gör. Hacı Mehmet YeşiltaşDr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye Şentürk
Arş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Epistemolojik Açidan Tpab’e Yönelik Bakiş Açilarinin Belirlenmesi / Determination Of Pre-service Science Teachers' Opinion As To Tpack From Epistemological Perspective
59TurkishLisansüstü Öğrencisi Şeyma TayfunLisansüstü Öğrencisi Şeyma Tayfun
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
The Effect Of Stem Teaching On 5th Grade Students’ Conceptual Understanding In Frictional Force Subject
67TurkishLisansüstü Öğrencisi Ülke BalcıLisansüstü Öğrencisi Ülke Balcı
Ortaokul 8.sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Öz Düzenleme Ve Kavramsal Anlama Başarıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Self-regulation And Conceptual Comprehension Achievement Of 8th Grade Students In Science And Technology Course9th Session Saturday 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Sevil Akaygün
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevgül Çalış
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
190TurkishLisans Öğrencisi Ebrunur ArkunLisans Öğrencisi Ebrunur Arkun
Doç. Dr. Sevil Akaygün
9. Sınıf Ders Kitaplarında Yer Alan Periyodik Tablo Görsellerinin Incelenmesi / An Investigation Of 9th Grade Chemistry Textbooks With Respect To The Periodic Table
295TurkishLisansüstü Öğrencisi Selin GünayLisansüstü Öğrencisi Selin Günay
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Kimya Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi / The Effect Of Inquiry Based Chemistry Teaching On Academic Achievement
302TurkishLisansüstü Öğrencisi Destan TekinLisansüstü Öğrencisi Destan Tekin
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Kimyasal Türler Arası Zayıf Etkileşimler Ünitesinin Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli Ile Öğretimi / Teaching Intermolecular Forces Unit With Flipped Classroom Model
333TurkishÖğretmen Gülçin BarışÖğretmen Gülçin Barış
Arş. Gör. Dr. Sinem Gençer
Prof. Dr. Hüseyin Akkuş
Madde Ve Doğası Konusunda Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Temsillerin Incelenmesi / Examining The Representations In Science Textbooks On The Topic Of Matter And Its Nature9th Session Saturday 10:50-12:20
Yeşil Salonu Aç
Pre-School Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assist. Prof. Sevinç Kaçar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
18TurkishÖğretmen Gül YilmazÖğretmen Gül Yilmaz
Prof. Dr. Salih Çepni
Okul Öncesi Dönemde Stem Eğitimine Yönelik Uygulama Örneği: “rapunzel” / Activity Example Regarding Preschool Stem Education: “rapunzel”
155TurkishLisansüstü Öğrencisi Nazife KarahasanoğluLisansüstü Öğrencisi Nazife Karahasanoğlu
Doç. Dr. Mehmet Cihad Ayar
Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Inançları Ve Uygulamada Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigating The Relationship Between Self Efficacy Beliefs Of Primary Schools Teachers And Their Attitudes Towards Technology Use İn Their Practic
237TurkishDr. Öğr. Üyesi Sevinç KaçarDr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Okul Öncesi Eğitim Programinda Yer Alan Kazanimlari Ve Gösterleri Bilimsel Süreç Becerileri Açisindan Değerlendirebilme Becerilerinin Incelenmesi / The Investigate Of Preschool Teacher Candidates’ Ability To Evaluate The Acquisitions And Indicators Of The Preschool Education Curriculum In Terms Of Scientific Process Skills
305TurkishLisansüstü Öğrencisi Nilay MercanLisansüstü Öğrencisi Nilay Mercan
Dr. Öğr. Üyesi Ali Yiğit Kutluca
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Epistemolojik Inançlarının Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Kavramsallaştırmaları Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effect Of The Epistemological Beliefs Of Preschool Teachers On Their Pedagogical Conceptualization Towards Science Teaching9th Session Saturday 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Murat Altun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Çiğdem Arslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
116TurkishArş. Gör. Dr. Özkan ErgeneArş. Gör. Dr. Özkan Ergene
Arş. Gör. Büşra Çaylan Ergene
Basit Ama Hatalı: Birinci Dereceden Iki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemi Çözümleri / Simple But Incorrect: Solutions Of The Systems Of First-degree Inequalities In Two Variables
291TurkishLisansüstü Öğrencisi Esra KorkmazDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Esra Korkmaz
Matematik Öğretmeni Ve Öğretmen Adaylarının Doğrusal Grafik Ve Doğru Orantı Kavramlarına Ilişkin Bilgi Düzeyleri / Knowledge Levels Of In-service And Pre-service Mathematics Teachers Regarding The Concepts Of Line Charts And Direct Proportion
292TurkishLisansüstü Öğrencisi Niğmet Feyza ErolDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Niğmet Feyza Erol
Matematik Öğretmeni Ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Tam Kare Ve Iki Kare Farkı Özdeşliklerini Geometrik Şekillerden Faydalanarak Elde Etmelerinin Karşılaştırılması / Comparison Of In-service And Pre-service Math Teachers’ Obtaining The Perfect Square And Difference Of Two Squares Identities By Using Geometric Shapes


9th Session Saturday 10:50-12:20

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


10th Session Saturday 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Gül Kaleli Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Açikgül Firat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
118TurkishÖğretmen Kübra ŞahinÖğretmen Kübra Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Açikgül
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Incelenmesi / Investıgation Of Factors Affecting Mathematics-oriented Academic Risk Behavior Of Middle School Students By Structural Equation Modeling
319EnglishÖğretmen Selen GaliçÖğretmen Selen Galiç
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yildiz
The Effects Of Mathematics Activities Enriched With Game Elements On Students’ Success, Attitude And Motivation
344TurkishDoç. Dr. Gül Kaleli YılmazDoç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Hülya Sert Çelik
Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine Verilen Isimlendirmelere Bir Bakış / An Overview Of The Given Names To Van Hiele Geometric Thinking Levels
359TurkishDoç. Dr. Gül Kaleli YılmazDoç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Damla Sönmez
Gerçekçi Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılmış Olan Çalışmalara Yönelik Bir Doküman Analizi / A Document Analysis On Studies Completed In Turkey About Realistic Mathematical Education10th Session Saturday 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Lütfullah Türkmen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mızrap Bulunuz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
32TurkishÖğretmen Büşra ÇalışkanÖğretmen Büşra Çalışkan
Bilim-Kurgu Filmlerinin, Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersini Öğrenmelerine Ve Tutumlarına Yönelik Katkısının Incelenmesi / Investıgatıon Of Scıence-fıctıon Fılms And Students Contrıbutıon To The Learnıng And Attıtudes Of Scıence Course
33TurkishLisansüstü Öğrencisi Songül KüreciLisansüstü Öğrencisi Songül Küreci
Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Bilim Ve Sanat Merkezinde (Bilsem) Deneyap Atölyeleri: Bir Eylem Araştırması / Thinkering Workshops At Science And Art Center (sec): An Action Research
114TurkishÖğretmen Merve KocatürkÖğretmen Merve Kocatürk
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Türkiye 8.sınıf Öğrencilerinin Timss-2015 Fen Başarısının Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Turkiye 8th Grade Students' 2015 Timss Science Achievement In Terms Of Some Variables
147TurkishLisansüstü Öğrencisi Cansu NasLisansüstü Öğrencisi Cansu Nas
Doç. Dr. Ilknur Güven
Otantik Öğrenme Yaklaşimina Dayali Araştirma Ve Sorgulama Temelli Etkinliklerin Öğrenci Başarisina Ve Yaratici Problem Çözme Özelliklerine Etkisi / The Effects Of Authentic Learning Approach Based Activities Designed With Inquiry Based Learning Approach To The Students Academic Achievement And Creative Problem Solving Properties10th Session Saturday 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Teacher Education
Chair Res. Ass. Dr. Ahmet Taşdere
Vice-Chair: Dr. Erkan Akyürek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
35TurkishDr. Erkan AkyürekDr. Erkan Akyürek
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Ve Pedagojik Çikarim Kalitesi Ilişkisi / The Relation Of Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge And Pedagogical Inference Quality
169TurkishDr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞentürkDoç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici
Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye Şentürk
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Ilişkin Algılarının Bilgi Medya Teknoloji Okuryazarlığı Bağlamında Incelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Perceptions Of Technological Pedagogical Content Knowledge In The Context Of Information Media Technology Literacy
197TurkishÖğretmen Mürşide KiliçÖğretmen Mürşide Kiliç
Dr. Öğr. Üyesi Feride Ercan Yalman
Arş. Gör. Dr. Ahmet Taşdere
Sosyobilimsel Konularin Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeterliklerinin Incelenmesi / Investigation Of The Science Teachers' Competences In The Teachİng Socioscientific Issues
378TurkishDr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra ÜlgerDr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra Ülger
Arş. Gör. Tuğçe Kozaklı Ülger
Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Ormancı
Prof. Dr. Salih Çepni
Üstün Yeteneklilerin Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Profesyonel Gelişim Kursundan Yansımalar / Reflections From A Professional Development Course For Science Teachers Of Gifted Students10th Session Saturday 14:00-15:30
Yeşil Salonu Aç
Entrepreneurship Education
Chair Professor Sedat Uçar
Vice-Chair: Assist. Prof. Elif Nur Akkaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TurkishÖğretmen Zeynep Feyza UyanıkÖğretmen Zeynep Feyza Uyanık
Öğretmen Çiğdem Tekkuş
Prof. Dr. Sedat Uçar
Pisa Sonuçlarına Göre Fen Alanında Türkiye Ile Eşdeğer Olan Oecd Ülkelerinin Öğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi Yaklaşımlarının Incelenmesi / Investigation Of Entrepreneurship Education Approaches Of Countries, Which Have Equivalent Scores With Turkey From Pisa Science Domain.
167TurkishÖğretmen Çiğdem TekkuşÖğretmen Çiğdem Tekkuş
Öğretmen Zeynep Feyza Uyanık
Prof. Dr. Sedat Uçar
2018 Pisa Sonuçlarına Göre Fen Alanında Başarılı Olmuş Türkiye, Finlandiya Ve Estonya Ülkelerinin Öğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi Yaklaşımlarının Incelenmesi / Investigation Of Entrepreneurship Teaching Approaches In The Curriculum Of Oecd Countries And Equivalent Countries In The Top Of The List According To Pisa Results
218TurkishDr. Öğr. Üyesi Kübra AçıkgülDr. Öğr. Üyesi Selçuk Fırat
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Açıkgül
Matematik Öğretmen Adaylarinin Yenilikçilik Davranişlari Ile Girişimcilik Becerileri Arasindaki Ilişkinin Belirlenmesi / Determining The Relationship Between Innovative Behaviors And Entrepreneurship Skills Of Prospective Mathematics Teachers
349TurkishDr. Filiz GülhanDr. Filiz Gülhan
Tasarim Beceri Atölyelerinin Disiplinler Arasi Işleyişinde Girişimciliğin Yeri / The Place Of Entrepreneurship In The Interdisciplinary Operation Of Design-skills Workshops10th Session Saturday 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Teacher Education
Chair Professor Dündar Yener
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Kürşat Erümit
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
201TurkishLisansüstü Öğrencisi Ramazan Ziya YamaçProf. Dr. Dündar Yener
Lisansüstü Öğrencisi Ramazan Ziya Yamaç
Ülkemizde React Stratejisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi / Analysis Of Studies On React Strategy In Our Country
286TurkishLisansüstü Öğrencisi Uğur OrhanLisansüstü Öğrencisi Uğur Orhan
Doç. Dr. Murat Genç
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Facebook Gruplarındaki Paylaşım Içeriklerinin Uluslararası Karşılaştırması: Türkiye – Avrupa Örneği / International Comparison Of Science Teachers' Share Contents On Facebook Groups : Turkey - European Sample
356TurkishLisansüstü Öğrencisi Aleyna KelleciDr. Öğr. Üyesi Sakine Öngöz
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat Erümit
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karal
Lisansüstü Öğrencisi Sefa Özmen
Lisansüstü Öğrencisi Utku Aydin
Lisansüstü Öğrencisi Aleyna Kelleci
Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Elektronik Mentorluk Programının, Mentilerin Desteğe Gereksinim Duydukları Konular Bağlamında Incelenmesi / Examining An Electronic Mentoring Program For Beginning Teachers' Development In Relation With Their Reported Training Needs


10th Session Saturday 14:00-15:30

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


11th Session Saturday 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Lütfullah Türkmen
Vice-Chair: Professor Sevilay  karamustafaoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TurkishProf. Dr. Lütfullah TürkmenProf. Dr. Lütfullah Türkmen
Öğretmen Nihal Bayrak Demir
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik Inançlarının Belirlenmesi / Determination Of Scientific Epistemological Beliefs Of Science Teacher Candidates
55TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan KiliçLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan Kiliç
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu
Kan Kapmaca Isimli Eğitsel Oyun Hakkinda Öğretmen Görüşleri / Teachers' View On Blood Catching Educational Game
56TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan KiliçLisansüstü Öğrencisi Muhammed Furkan Kiliç
Doç. Dr. Recep Çakir
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu
Öğretmen Adaylarinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarliğina Ilişkin Öz Yeterlik Algilari Ile Fene Ilişkin Tutumlarinin Bazi Değişkenlere Göre Incelenmesi / The Investigation Of Science Prospective Teachers' Self Efficiency Perceptions About Science And Technology Literacy And Their Attitutes Towards Science Related To Some Variables
204TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif KutunLisansüstü Öğrencisi Elif Kutun
Dr. Öğr. Üyesi Eylem Yalçınkaya Önder
Web2.0 Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu / Integration Of Web2.0 Technologies To Science Education11th Session Saturday 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Vice-Chair: Assist. Prof. Zeki Bayram
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
151TurkishLisansüstü Öğrencisi Saliha SarıyıldızLisansüstü Öğrencisi Saliha Sarıyıldız
Prof. Dr. Paşa Yalçın
Doç. Dr. Sema Altun Yalçın
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanımının Fen Eğitiminde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Derse Karşı Motivasyonlarına Etkisi / The Effect Of Using Augmented Reality Technology On Students' Academic Achievement And Motivation Against The Course In Science Education
160TurkishLisansüstü Öğrencisi Feride Eda ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Soruşturma Temelli Mesleki Gelişimi: Tasarım Ve Uygulamalarda Karşılaşılan Güçlükler / Inquiry Based Professional Development Of Science Teachers: Strengths In Design And Applications
206TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülgün BakirliLisansüstü Öğrencisi Gülgün Bakirli
Doç. Dr. Güliz Aydin
Öğrencilerin Probleme Dayalı Hipotez Test Etme Deneylerine Ilişkin Görüşleri: Ses Ve Özellikleri Örneği / Students’ Opinions Related To Problem Based Hypothesis Testing Experiments: The Example Of Sound And Its Features
306TurkishLisansüstü Öğrencisi Feride Eda ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Feride Eda Öztürk
Öğretmen Yasemin Dolu
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Bayram
Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretim Modeli Kullanılan Bir Uygulama: Madde Ve Isı Örneği / An Application Using A Flexible Inquiry Based Science Teaching Model: The Sample Of Matter And Heat11th Session Saturday 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Ergun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
3TurkishLisansüstü Öğrencisi Musa KahrimanLisansüstü Öğrencisi Musa Kahriman
Doç. Dr. Mızrap Bulunuz
Okulda Gürültünün Önlenmesine Yönelik Bütünleştirilmiş Eğitim Uygulamaları / Integrated Education Practices For Noise Prevention At School : An Action Research
158TurkishÖğretmen Serhan SarioğluÖğretmen Serhan Sarioğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Eğitiminin, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına Etkisi Ve Öğretmen Görüşleri / The Effect Of Augmented Reality Applications Training On Science Teachers 'attitudes Towards Augmented Reality Applications And Teachers' Views
199TurkishDoç. Dr. Faik Özgür KarataşDoç. Dr. Faik Özgür Karataş
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Orçan
Lisansüstü Öğrencisi Şule Merve Uludüz
Doç. Dr. Suat Çelik
Doç. Dr. Sevil Akaygün
Bilimsel Okuryazarlık Düzeyi Ve Sosyoekonomik Durum Arasındaki Ilişki: Bir Tarama Çalışması / The Relationship Between Scientific Literacy Level And Socioeconomic Status: A Survey Research
363TurkishDoç. Dr. Mustafa ErgunLisansüstü Öğrencisi Gülsüm Sandalci
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmenleri Tarafından Biyoteknoloji Konusunda Gerçekleştirilen Iç Didaktiksel Dönüşümün Incelenmesi / Investigation Of Internal Didactical Transpotion In Biotechnology By Science Teachers11th Session Saturday 17:50-19:20
Yeşil Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Mehtap Yildirim
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Kizilay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
65TurkishÖğretmen Yasemin AdanırDr. Öğr. Üyesi Yasemin Hacıoğlu
Öğretmen Yasemin Adanır
Proje Tabanlı Stem Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlıklarına Etkisi* / The Effect Of Project Based Stem Education On 7th Grade Students’ Scientific Literacy*
137TurkishÖğretmen Gülsüm Yasemin UzÖğretmen Gülsüm Yasemin Uz
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Stem Etkinliklerinin 7.sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (Stem) Eğitimine Ilişkin Tutumlarına Etkisi / Effects Of Stem Activities On Attitudes Of 7th Grade Students Towards Science, Technology, Engineering And Mathematics Education
252EnglishArş. Gör. Dr. Erkan ÖzcanArş. Gör. Dr. Erkan Özcan
Prof. Dr. Ali Günay Balım
The Effects Of Socio-scientific Argumentation On Students' Views Towards Sustainable Science Education
346TurkishDr. Öğr. Üyesi Esra KızılayDr. Öğr. Üyesi Esra Kızılay
Bir Steam Etkinliği Olarak Sanal Astronomi Müzesi / Virtual Astronomy Museum As A Steam Activity11th Session Saturday 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Chair Assist. Prof. Özlem Çeziktürk
Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
61TurkishÖğretmen Duygu Çaliş ŞaşiÖğretmen Duygu Çaliş Şaşi
Prof. Dr. Sibel Balcı
Ilkokul 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramı Hakkındaki Zihinsel Modellerinin Incelenmesi / The Analysis Of The Cognitive Models Of Third And Fourth Graders About The Concept Of Environment
310TurkishLisansüstü Öğrencisi Ismail EvcimLisansüstü Öğrencisi Ismail Evcim
Prof. Dr. Mustafa Arslan
Fen Bilimleri Dersinde Stem Entegrasyonuyla Kuvvet Ve Enerji Ünitesinin Geliştirilerek, Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Girişimcilik Becerilerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effects On Students' Critical Thinking And Entrepreneurship Competencies By Improvİng The Force And Energy Unit With Stem Integration In The Science Lesson
364TurkishDr. Öğr. Üyesi Bilge ÖztürkDr. Öğr. Üyesi Bilge Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yilmaz
Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Eylem Araştırması / Action Research From The Eyes Of Prospective Science Teacher


11th Session Saturday 17:50-19:20

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


12th Session Sunday 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Fatih Çağlayan Mercan
Vice-Chair: Assist. Prof. Banuçiçek Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
277TurkishLisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek YeşilDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek Yeşil
Fen Bilimleri Dersinde Su Temasının Scamper Tekniği Uygulamalarıyla Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin Incelenmesi / The Effect Of Scamper Technique Applications On The Academic Achievement Of Students In Science Course
296TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma CoştuLisansüstü Öğrencisi Fatma Coştu
Fen Öğretmen Adaylarinin Elektrik Konusundaki Kavram Yanilgilarinin Kavram Haritalariyla Belirlenmesi / Revealing Prospective Science Teachers’ Misconceptions About Electricity Via Concept Maps
350EnglishDoç. Dr. Fatih Çağlayan MercanDoç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan
Science Performance, Extracurricular Activities, Enjoyment And Anxiety: A Study Of Four Countries Using Pisa 2015 Data12th Session Sunday 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Mustafa Ergun
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehtap Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
168TurkishÖğretmen Lerna GürleroğluÖğretmen Lerna Gürleroğlu
Lisansüstü Öğrencisi Özge Köngül
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Steam Uygulamari Ile Özel Yetenekli Öğrencilerde Fen Eğitimi / Steam Applications And Science Education In Special Talented Students
307TurkishLisansüstü Öğrencisi Yaprak ArmutcuLisansüstü Öğrencisi Yaprak Armutcu
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Stem Eğitimine Yönelik Farkındalıkları / Awareness Of Primary School Teacher Candidates For Stem Education
341TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut AtalarLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut Atalar
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi Farkındalıklarının Incelenmesi / Examining The Stem Awareness Of Prospective Science Teachers
360TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut AtalarLisansüstü Öğrencisi Fatma Bulut Atalar
Doç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi Metaforlarının Belirlenmesi / Determination Of Stem Education Metaphors Of Prospective Science Teachers12th Session Sunday 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Chair Assoc. Prof. Hikmet Surmeli
Vice-Chair: Assist. Prof. Esra Kizilay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
9TurkishÖğretmen Gözde GüneşÖğretmen Gözde Güneş
Prof. Dr. Sibel Balcı
Ilkokul Öğrencilerinin Bitki Farkindaliklarinin Incelenmesi / Investigation Of Plant Awareness Of Primary School Students
179TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican YılmazDoç. Dr. Serap Öz Aydın
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican Yılmaz
Ortaokul Biyoteknoloji Öğretim Modülünün Değerlendirilmesi / Evaluation Of Secondary School Biotechnology Teaching Module
181TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican YılmazLisansüstü Öğrencisi Fatma Bilgican Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karakoç Topal
Doç. Dr. Serap Öz Aydın
Dna Konusunun Web 2.0 Araçlarinin Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi Ile Öğretimi / Teaching The Dna Subject By Web 2.0 Tools Integrated Laboratory Method
342TurkishDr. Öğr. Üyesi Esra KızılayDr. Öğr. Üyesi Esra Kızılay
Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde Incelenmesi / Investigation Of Science Curriculum According To The Aims Of Environmental Education12th Session Sunday 09:00-10:30
Yeşil Salonu Aç
Measurement and Evaluation in Education
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assist. Prof. Bahadır Yildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TurkishLisansüstü Öğrencisi Mustafa AcarLisansüstü Öğrencisi Mustafa Acar
Lisansüstü Öğrencisi Şifanur Yiğit
Ortaokul Öğretmenlerinin Merkezi Sinavlarin Varliğina Ilişkin Görüşleri / The Opinions Of The Secondary School Teachers On The Existence Of The Hİgh-stakes Tests
255TurkishÖğretmen Şule AteşÖğretmen Şule Ateş
Öğretmen Mehmet Köylü
Türkçe Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorularla Ilgili Görüşleri / Opinions Of Turkish Teachers About Skill Based Questions
269TurkishÖğretmen Gülsüm AkyürekÖğretmen Gülsüm Akyürek
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali Akyürek
Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Bilişsel Süreç Basamağının Makine Öğrenmesi Yöntemleri Ile Belirlenmesi / Determining Congitive Process Dimension Of Exam Questions By Machine Learning Methods
318EnglishÖğretmen Selen GaliçÖğretmen Selen Galiç
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yildiz
Development Of Learner Profile Scale To Be Used To Determine Player Type12th Session Sunday 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Entrepreneurship Education
Chair Professor Dündar Yener
Vice-Chair: Assist. Prof. Elif Nur Akkaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
187TurkishLisansüstü Öğrencisi Gökhan KaraProf. Dr. Dündar Yener
Arş. Gör. Dr. Mustafa Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Gökhan Kara
Çizgi Filmlerde Fen-Mühendislik Girişimcilik Uygulamaları: Aslan Örneği / Science And Engineering Entrepreneurship Applications In Cartoons: Lion Example
192TurkishLisansüstü Öğrencisi Gökhan KaraProf. Dr. Dündar Yener
Arş. Gör. Dr. Mustafa Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Gökhan Kara
Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Girişimcilik Uygulamalarına Ilişkin Görüşleri / Opinions Of Teacher Candidates About Entrepreneurship Applications In Science Education
372TurkishLisansüstü Öğrencisi Osman MutluDoç. Dr. Güliz Aydın
Lisansüstü Öğrencisi Osman Mutlu
Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçilik Farkındalıkları Ile Bilim Ve Teknoloji Alanında Yenilik Üretimine Yönelik Görüşleri / Secondary School Students' Views Of Production Of Innovation In Science And Technology And Their Innovation Awareness


12th Session Sunday 09:00-10:30

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


13th Session Sunday 12:30-14:00
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Sevgül Çalış
Vice-Chair: Assist. Prof. Banuçiçek Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
64TurkishÖğretmen Gülsüm AkyürekÖğretmen Gülsüm Akyürek
Doç. Dr. Oktay Aslan
Lgs Ve Teog Sınavlarının Fen Bilimleri Dersinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Lgs And Teog Science Exams According To Revised Bloom’s Taxonomy
73TurkishÖğretmen Rabiya KiranÖğretmen Rabiya Kiran
Doç. Dr. Eylem Yıldız Feyzioğlu
Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin (Työö) Geliştirilmesi / Validity And Reliability Study Of The Self-efficacy Scale For Argumentation
278TurkishLisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek YeşilDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Raziye Gerçek Yeşil
Scamper Tekniği Uygulamalarının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effects Of Scamper Technique Practices On Students' Creative Thinking Skills
373TurkishDoç. Dr. Sevgül ÇalışDoç. Dr. Sevgül Çalış
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Nükleer Santrallerin Insan Ve Çevreye Olan Etkilerine Yönelik Görüşleri / The Views Of Science Preservice Teachers Regarding The Effects Of Nuclear Power Plants On People And The Environment13th Session Sunday 12:30-14:00
Mudanya Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Metin Açıkyıldız
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mehtap Yildirim
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
195TurkishDoç. Dr. Hikmet SurmeliDoç. Dr. Hikmet Surmeli
Doç. Dr. Mehtap Yildirim
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mühendisliğin Doğası Ile Ilgili Görüşleri / Preservice Science Teachers’ Views On Nature Of Engineering
211TurkishLisansüstü Öğrencisi Sevgi Nur YılmazDoç. Dr. Faik Özgür Karataş
Lisansüstü Öğrencisi Sevgi Nur Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Elif Kardeş
Mühendislik Tasarım Temelli Bilim Deneyleri Hakkında Öğrenci Görüşleri / Student Views About Engineering Design-based Science Experiments
243EnglishLisansüstü Öğrencisi Beyza OkanLisansüstü Öğrencisi Beyza Okan
An Investigation Of Stem Awareness Of Teachers Participated In Any Stem Trainings
245TurkishÖğretmen Merve Deveci BozkurtÖğretmen Merve Deveci Bozkurt
Doç. Dr. Metin Açikyildiz
Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (Stem) Yaklaşımının 6. Sınıf Madde Ve Isı Konusunun Öğretiminde Etkililiğinin Incelenmesi / Investigation Of The Effectiveness Of Science-technology-engineering-mathematics (stem) Approach In The Teaching Of 6th Grade Matter And Heat Subject13th Session Sunday 12:30-14:00
Tophane Salonu Aç
Out-Door Learning Environments
Chair Professor Ayşegül Şeyihoğlu
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
34TurkishLisansüstü Öğrencisi E. Nihan Acar ÜverLisansüstü Öğrencisi E. Nihan Acar Üver
Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Robotik Atölyelerindeki Disiplinler Arası Uygulamaların Öğrenci Yaratıcılığını Geliştirmedeki Rolü: Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri / The Role Of Interdisciplinary Applications In Robotic Workshops In Developing Student Creativity: Manager And Teachers' Views
144TurkishÖğretmen Kübra KalkanÖğretmen Kübra Kalkan
Doç. Dr. Yeter Şimşekli
Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarının Etkililiği Üzerine Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri / Student And Teacher Opinions On The Effectiveness Of Support And Training Courses
203TurkishLisans Öğrencisi Buse GeçimLisans Öğrencisi Buse Geçim
Lisans Öğrencisi Ayşenur Konuk
Lisans Öğrencisi Beyza Başpınar
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Imer Çetin
Tübitak 4006 Bilim Fuarlarinda Görevli Öğretmenlerin Danişmanlik Rollerinin Öğrenci Görüşlerine Dayali Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation Of Consultancy Roles Of Advisor Teachers In Tubitak 4006 Science Fairs Based On Student Opinions
323TurkishProf. Dr. Ayşegül ŞeyihoğluProf. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kartal
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sezen Vekli
Doç. Dr. Kader Birinci Konur
Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık
Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (Dafet)* / An Innovative Approach In Disaster Education: Interdisciplinary Disaster Education (dafet)13th Session Sunday 12:30-14:00
Yeşil Salonu Aç
Chair Assoc. Prof. Zehra Özdilek
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayberk Bostan Sarioğlan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
126TurkishArş. Gör. Arzu Arslan BuyrukArş. Gör. Arzu Arslan Buyruk
Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu
Öğrenci Modellerini Değerlendirmeye Yönelik Model Kalite Rubriğinin Geliştirilmesi / Development Of The Model Quality Rubric To Evaluate Students' Models
186TurkishLisansüstü Öğrencisi Melike TunçLisansüstü Öğrencisi Melike Tunç
Doç. Dr. Zehra Özdilek
Örnek Olay Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yaşam Temelli Sorular Üzerindeki Başarıları Üzerindeki Yansımaları / Reflections Of The Case Study Method On Students' Achievements On Life Based Questions  
298TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma CoştuLisansüstü Öğrencisi Fatma Coştu
Öğretmen Selvi Satılmış
Fizik Dersi Hareket Konusunda Kavramsal, Işlemsel Ve Grafiksel Sorulari Çözme Başarilarinin Karşilaştirilmasi / Comparison Performances Of Solving Conceptual, Algorithmic And Graphical Questions In The Course Of Physics
311TurkishDr. Hatice Gülmez GüngörmezDr. Hatice Gülmez Güngörmez
Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji Ile Kendi Kendine Öğrenme Seviyeleri Ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Review Of The Relationship Between Self-learning Levels With The Use Of Technology And Exam Anxiety Levels Of Secondary School Students13th Session Sunday 12:30-14:00
Heykel Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Hatice Kübra Güler Selek
Vice-Chair: Assist. Prof. Tuğba Öçal
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
121TurkishLisansüstü Öğrencisi Banu MemişoğluLisansüstü Öğrencisi Banu Memişoğlu
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan-Broutin
Disiplinler Üstü Verilen Öğretimin, 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterlik Gelişimine Yansıması / The Reflection Of The Transdisciplinary Teaching On The Mathematical Modeling Competence Development Of 7th Grade Students
251TurkishLisansüstü Öğrencisi Hatice AydınLisansüstü Öğrencisi Hatice Aydın
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutin
Dinamik Geometri Uygulamaları Ile Öğretimde 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of 7th Grade Students' Views On Geometry Lesson Of Mind In Teaching With Dynamic Geometry Applications
334TurkishDr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖçalDr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Okul Öncesi Çocukların Grafik Oluşturma Ve Okuma Becerilerinin Incelenmesi / Examination Of Preschool Children's Graphics Creation And Reading Skills


13th Session Sunday 12:30-14:00

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


14th Session Sunday 14:20-15:50
Uludağ Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Mithat Takunyaci
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Özkan Ergene
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
63TurkishÖğretmen Şafak YıldızÖğretmen Şafak Yıldız
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Düşünceleri / Vocational High School Students' Thoughts On Mathematics Lesson
166TurkishÖğretmen Esra Onkun ÖzgürÖğretmen Esra Onkun Özgür
7. Sınıf Öğrencilerine Web Destekli Etkinlikler Ile Dikdörtgenin Alanı Ve Çevresi Arasındaki Ilişkinin Öğretimi: Eylem Araştırması / Teaching 7th Grade Students Relationship Between Perimeter And Area Of The Rectangle With Web Supported Activities : Action Research
191TurkishLisansüstü Öğrencisi Süleyman Emre AktaşDoç. Dr. Çağlar Naci Hidiroğlu
Lisansüstü Öğrencisi Süleyman Emre Aktaş
Geogebra Destekli Matematiksel Modelleme Sürecinin Merdiven Problemi Çözümü Çerçevesinde Yapılandırılması / Structuring Geogebra-aided Mathematical Modeling Process Within The Framework Of Ladder Problem Solution
303TurkishLisansüstü Öğrencisi Yaprak ArmutcuLisansüstü Öğrencisi Yaprak Armutcu
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Stem Bağlamında Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Incelenmesi / Investıgatıon Of The Mathematıcal Modelıng Actıvıtıes Of Class Teacher Candıdates In The Stem Context14th Session Sunday 14:20-15:50
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Nermin Bulunuz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Isa Deveci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
24TurkishLisansüstü Öğrencisi Hatice DemirbaşLisansüstü Öğrencisi Merve Ünal
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Demirbaş
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Bir Fen Bilgisi Uygulama Öğrencisinin Klinik Danışmanlık Modeline Göre Yürütülmüş Öğretmenlik Uygulaması Dersindeki Performansının Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of A Preservice Science Teacher's Performance And Views In Teaching Science Lesson According To Clinical Supervision Model
92TurkishLisansüstü Öğrencisi Erdem GünbeyLisansüstü Öğrencisi Erdem Günbey
Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali Değirmençay
4006 Bilim Fuari Hakkinda Öğrenci Görüşleri: Giresun Ili Örneği / Student's Views About 4006 Science Fair: Case Of Giresun
133TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra SaydoğanLisansüstü Öğrencisi Büşra Saydoğan
Lisansüstü Öğrencisi Vildan Kaya
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Dijital Yeterliliklerinin Incelenmesi / Examination Of Digital Competence Of Science Teachers
260TurkishÖğretmen Muhammet Nair ZenginÖğretmen Muhammet Nair Zengin
Doç. Dr. Isa Deveci
Prof. Dr. Salih Çepni
Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Eğilimlerindeki Farklılıklar Ve Nedenleri: Açıklayıcı Ardışık Desen / Differences And Causes Of Middle School Students' Innovative Thinking Tendencies: Explanatory Sequential Design14th Session Sunday 14:20-15:50
Tophane Salonu Aç
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Elif Benzer
Vice-Chair: Assist. Prof. Özge - Özbayrak Azman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
41TurkishLisans Öğrencisi Tarık OtmanDoç. Dr. Gülten Şendur
Lisans Öğrencisi Tarık Otman
Lisans Öğrencisi Furkan Kafadar
Lisans Öğrencisi Merve Kaya
Lisans Öğrencisi Ece Aktaş
Organik Kimyada Rezonans Konusunun Öğretiminde Modelleme Destekli Tga Etkı̇nlı̇klerı̇nin Uygulanması / Implementation Of Modelling-supported Poe Activities In The Teaching Resonance Subject In Organic Chemistry
57TurkishLisansüstü Öğrencisi Yelda SapaLisansüstü Öğrencisi Yelda Sapa
Doç. Dr. Gülten Şendur
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Kiliç
Bilsem Öğrencileri Kimya Ve Kimyacıyı Nasıl Algılıyor? / How Do Sac Students Perceive Chemistry And Chemist?
312TurkishÖğretmen Esra KayaÖğretmen Esra Kaya
Doç. Dr. Hakki Kadayifçi
Farkli Kademelerdeki Lise Öğrencilerinin Mol Ve Kimyasal Hesaplamalar Konulari Ile Ilgili Problem Çözme Güçlüklerinin Zihinsel Işlemler Yönünden Incelenmesi / Examining The Problem Solving Difficulties Of High School Students At Different Levels With Mol And Chemical Calculations In Terms Of Mental Processes
337TurkishDr. Öğr. Üyesi Özge Özbayrak AzmanDr. Öğr. Üyesi Özge Özbayrak Azman
Prof. Dr. Sibel Kilinç Alpat
Kavram Karikatürleri Ile Desteklenmiş Tga (Tahmin – Gözlem – Açiklama) Uygulamasinin 11.sinif Öğrencilerinin Akademik Başarilari Üzerindeki Etkisi: “sulu Çözelti Dengeleri (Asit-Baz Dengesi)” / The Effect Of Predict-observation-explanation (poe) Application Supported With Concept Cartoons On Academic Achievement Of 11th Grade Students: “aqueous Solution Balances (acid-base Balance)”14th Session Sunday 14:20-15:50
Yeşil Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Bülent Nuri Özcan
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Tuğba Hangül
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
250TurkishArş. Gör. Aslıhan BaturArş. Gör. Aslıhan Batur
Prof. Dr. Adnan Baki
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Istatistik Alan Bilgilerinin Solo Taksonomisine Göre Incelenmesi / Examining The Statistics Content Knowledge Of Middle School Mathematics Teachers According To Solo Taxonomy
256TurkishÖğretmen Şule AteşÖğretmen Şule Ateş
Öğretmen Mehmet Köylü
Öğretmen Volkan Çirakoğlu
Matematik Öğretmenlerinin Ve Beceri Temelli Soru Yazarlarının Beceri Temelli Sorulara Ilişkin Görüşleri / Opinions Of Mathematics Teachers And Skill-based Question Writers On Skill- Based Questions
321TurkishLisansüstü Öğrencisi Raziye KıydalLisansüstü Öğrencisi Raziye Kıydal
Lisansüstü Öğrencisi Rabia Betül Köse
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Matematiğe Ilişkin Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik / Development Of Mathematical Values Scale: Validity And Reliability
324TurkishLisansüstü Öğrencisi Rabia Betül KöseLisansüstü Öğrencisi Rabia Betül Köse
Lisansüstü Öğrencisi Raziye Kıydal
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Ortaokul Öğrencilerinin Eba Içerikli Etkinlikleri Kullanımına Yönelik Bir Tutum Ölçeği Çalışması / A Study Of Attıtude Scale For Secondary School Students 'use Of Eba-contented Actıvıtıes14th Session Sunday 14:20-15:50
Heykel Salonu Aç
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


14th Session Sunday 14:20-15:50

Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı