• Türkçe
  • English

FMGTEK 2021 - Congress ProgramSanal Salonlar: Uludağ   Mudanya   Tophane   Heykel  

30 September 2021 Thursday

09:30-10:30:

Open, Homage, National Anthem Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

10:50-12:20:

1st Session

12:40-13:40:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Tetsuo ISOZAKİ: Several factors of successful science education in Japan Presentation Langugae: English Hall: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

Workshop: Using Web 2.0 tools from Remote Measurement and Evaluation Processes: Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ, Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Hall: Mudanya Salonu Aç

14:00-15:30:

2nd Session

15:50-17:30:

Panel 1: Holistic FMGT in Online Education Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

3rd Session


01 October 2021 Friday

09:00-10:30:

4th Session

10:50-12:20:

5th Session

10:50-12:20:

Workshop: Universal Design in Science Education: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Doç. Dr. M. Şahin BÜLBÜL Presentation Langugae: Turkish Hall: Tophane Salonu Aç

12:40-13:40:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Sibel ERDURAN: Future-Oriented Vision for Science Education Based on Epistemic Practices Presentation Langugae: English Hall: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

6th Session

15:50-17:30:

Panel 3: Entrepreneurship for Educators Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Mehmet AYDENİZ: Addressing the Leadership Gap in STEM Education Reforms Hall: Uludağ Salonu Aç


02 October 2021 Saturday

09:00-10:30:

7th Session

10:50-12:20:

Workshop: The Use of Augmented Reality Technology, Models and Simulations in Science Education: Doç. Dr. Miraç AYDIN Hall: Tophane Salonu Aç

10:50-12:20:

8th Session

10:50-12:20:

Workshop: STEM Lesson Plan Process and Preparation within the Scope of STEM Teacher Institutes Education Model: Doç. Dr. Bekir YILDIRIM Hall: Uludağ Salonu Aç

12:40-13:40:

Keynote Speaker: Dr. Peter Tiernan: Entrepreneurship in The Irish Education System Presentation Langugae: English Hall: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

9th Session

15:50-17:30:

Panel 2: The Nature of Science Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

10th Session


03 October 2021 Sunday

09:00-10:30:

11th Session

10:50-11:50:

Keynote Speaker: Prof. Dr. Muammer Çalık: Clues for effective paper writing Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

12:10-13:10:

Workshop: LGS Mathematics testvadisi.com Question Analysis Workshop: Prof. Dr. Yasar AKKAN Hall: Tophane Salonu Aç

12:10-13:10:

Workshop: University Entrance Exams Mathematics testvadisi.com Question Analysis Workshop: Prof. Dr. Bulent GUVEN Hall: Heykel Salonu Aç

12:10-13:10:

Workshop: LGS Sciences Testvadisi.com Question Analysis Workshop: Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Serhan SARIOĞLU Hall: Mudanya Salonu Aç

13:30-15:00:

12th Session

15:10-16:40:

13th Session

16:50-17:50:

Closing and Evaluation Presentation Langugae: Turkish Hall: Uludağ Salonu Aç

1st Session Thursday 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Primary Education
Chair Assist. Prof. Hamdi Karakaş
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Elçin Ayaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
39TurkishArş. Gör. Dr. Elçin AyazArş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
Doç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Ekolojik Ayak Izi Kavramının Öğretimine Yönelik Hazırlanan Ders Planlarının Incelenmesi / Examining The Lesson Plans Prepared For Teaching The Concept Of Ecological Footprint
40TurkishDoç. Dr. Menşure Alkış KüçükaydınArş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
Doç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Çalışmalarının Incelenmesi: Bibliyometrik Bir Analiz / Investigation Of Inquiry-based Learning Approach Studies: A Bibliometric Analysis
48TurkishLisansüstü Öğrencisi Kamuran KuturLisansüstü Öğrencisi Kamuran Kutur
Doç. Dr. Mustafa Akilli
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri Ve Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Inançlarının Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi / An Examination Of Primary School Teachers' Science Literacy Levels And Self-efficacy Beliefs Towards Science Teaching In Terms Of Several Variables
125TurkishDr. Öğr. Üyesi Hamdi KarakaşDr. Öğr. Üyesi Hamdi Karakaş
Sınıf Öğretmenlerinin Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Ilişkin Görüşleri / Views Of Classroom Teachers On Argumentation-based Learning Approach1st Session Thursday 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Assoc. Prof. Gonca Keçeci
Vice-Chair: Assist. Prof. Salih Birişçi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
142TurkishLisansüstü Öğrencisi Burcu AlanLisansüstü Öğrencisi Burcu Alan
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Öğretmen Adayları Için Yapay Zekâ Teknolojisine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Developing An Attitude Scale Towards Artificial Intelligence Technology For Teacher Candidates: A Study Of Validity And Reliability
143TurkishLisansüstü Öğrencisi Burcu AlanLisansüstü Öğrencisi Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kirbağ Zengin
Eğitimde Yapay Zekâ Konusu: Bir Doküman Inceleme Çalışması / The Subject Of Artificial Intelligence In Education: A Document Analysis Study
184TurkishÖğretmen Şeyma TuranDoç. Dr. Zeynep Tatli
Öğretmen Şeyma Turan
Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Bir Web 2.0 Aracı: Eda / A Web 2.0 Tool For Assessment: Eda
188TurkishÖğretmen Şeyma TuranDoç. Dr. Zeynep Tatli
Öğretmen Şeyma Turan
Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Web 2.0 Aracı Eda’da Geliştirilen Içeriklerin Analizi / Analysis Of Content Developed In Eda, Web 2.0 Tool For Assessment Evaluation1st Session Thursday 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Vice-Chair: Assist. Prof. Bestami Buğra Ülger
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
100TurkishLisansüstü Öğrencisi Pelin YildirimDoç. Dr. Gonca Keçeci
Lisansüstü Öğrencisi Pelin Yildirim
Fen Bilimleri Öğretim Programında Ve Ders Kitaplarında Bilim Tarihine Ve Türk-Islam Alimlerine Yer Verilme Düzeyi / The Level Of Including History Of Science And Turkish-islamic Scholars In The Science Curriculum And Textbooks
111TurkishLisansüstü Öğrencisi Nazan KahramanLisansüstü Öğrencisi Nazan Kahraman
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yecan
Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Öğrenme Deneyimlerinin Yansıtıcı Günlükler Ile Belirlenmesi / Determination Of Pre-service Science Teachers' Learning Experiences Towards Programming Education With Reflective Diaries
113TurkishDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Lisansüstü Öğrencisi Saniye Yaşar
Doç. Dr. Murat Cancan
Teknoloji Destekli Fen Öğretimine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Science Teachers' Views On Technology Supported Science Teaching
199TurkishLisansüstü Öğrencisi Nazan KahramanLisansüstü Öğrencisi Nazan Kahraman
Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının “inovasyon” Kavramına Yönelik Algıları / Perceptions Of Pre-service Science Teachers Towards The Concept Of "innovation"


1st Session Thursday 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Ebru Ersari
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
73EnglishÖğretmen Machmudah MachmudahÖğretmen Syahnur Rahman
Dr. Endang Prastuti
Öğretmen Machmudah Machmudah
A Review Literatur Mental Health Problems At The Workplace
112EnglishArş. Gör. Ebru Mazlum GüvenArş. Gör. Ebru Mazlum Güven
Prof. Dr. Nevzat Yiğit
Fostering Technological Pedagogical Content Knowledge: Developing A Workshop For Science Teachers
208EnglishArş. Gör. Dr. Ebru ErsariArş. Gör. Dr. Ebru Ersari
Mathematics Preservice Teachers’ Reasoning And Knowledge On Combinatorial Problems
214EnglishArş. Gör. Dr. Ebru ErsariArş. Gör. Dr. Ebru Ersari
Mathematics Teachers’ Proportional Reasoning: Strengths And Weaknesses


2nd Session Thursday 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Chemistry Education
Chair Assist. Prof. Senem Çolak Yazıcı
Vice-Chair: Dr. Candan Cengiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
19TurkishLisans Öğrencisi Idris ErdealLisans Öğrencisi Idris Erdeal
Lisans Öğrencisi Gülşah Yıldırım
Prof. Dr. Ruhan Benlikaya
2010-2020 Yılları Arasında Kimyasal Denge Konusunda Yapılmış Kavram Yanılgısı Ve Bu Yanılgıları Giderme Çalışmaları / Misconceptions And Their Remediation Studies About Chemical Equilibrium Between The Years Of 2010 And 2020
20TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan GürbüzLisansüstü Öğrencisi Neslihan Gürbüz
Prof. Dr. Süleyman Yaman
2013-2020 Yılları Arasında Eğitim Alanında Yapılan Dijital Hikaye Ile Ilgili Çalışmaların Betimsel Içerik Analizi Ile Incelenmesi / The Investigation With Descriptive Content Analysis Of Studies That Have Done Between 2013-2020, And About Digital Stories
50TurkishDr. Candan CengizDr. Candan Cengiz
Tübitak Lise Araştırma Projeleri Yarışmasına Kimya Alanından Hazırlanan Öğrencilerin Proje Tasarımı Süreçlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Project Design Processes Of The Students Prepared For The TÜbİtak High School Research Projects Competition From The Chemistry Field
131TurkishDr. Öğr. Üyesi Senem Çolak YazıcıDr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı
Kimya Konularında Bilgisayar Destekli Öğretim Kullanımına Yönelik Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Meta Analiz Yöntemi Ile Incelenmesi / Analysis Of Master's And Doctorate Theses On The Use Of Computer Assisted Education In Chemistry Subjects By Meta-analysis Method2nd Session Thursday 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı2nd Session Thursday 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Cemalettin Yildiz
Vice-Chair: Assist. Prof. Solmaz Damla Gedik Altun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
12TurkishDr. Öğr. Üyesi Solmaz Damla Gedik AltunDr. Öğr. Üyesi Solmaz Damla Gedik Altun
Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarinin Vustat Yazilimi Ile Olasilik Ve Veri Işleme Öğrenme Alaninda Hazirladiklari Etkinliklerin Değerlendirilmesi / İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Vustat Yazılımı İle Olasılık Ve Veri İşleme Öğrenme Alanında Hazırladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi
14TurkishArş. Gör. Dr. Fatma Nur AktaşArş. Gör. Dr. Fatma Nur Aktaş
Matematiksel Dil Becerisinin Gelişiminde Video Kulüp Modelinin Incelenmesi / Examining The Video Club Model In The Development Of Mathematical Language Skills
124TurkishLisans Öğrencisi Ahmet AvciLisans Öğrencisi Ahmet Avci
Lisans Öğrencisi Büşra Atik
Prof. Dr. Ali Sabri Ipek
Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarinin Ilköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programi Üzerine Görüşleri* / The Views Of Elementary Mathematics Teacher Candidates On The Undergraduate Program For Elementary Mathematics Teaching
128TurkishDoç. Dr. Cemalettin YıldızDoç. Dr. Cemalettin Yıldız
Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan Türk Kadın Matematikçiler / Turkish Female Mathematicians Living In The United States Of America


2nd Session Thursday 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assoc. Prof. Çiğdem Arslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TurkishLisansüstü Öğrencisi Mustafa MollaLisansüstü Öğrencisi Mustafa Molla
Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanik
Etkileşimli Simülasyon Ortamında 7. Sınıf Öğrencilerinin Çarpımsal Ilişkileri Modelleme Süreçlerinin Incelenmesi / Investigation Of 7th Grade Students' Multiplicative Relationship Modeling Process In Interactive Simulation Environment
72TurkishÖğretmen Uğur YılmazÖğretmen Uğur Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Doğan
2021 Lgs Matematik Sorularının Öğrenme Alanları Ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Boyutlarına Göre Incelenmesi / Learning Areas Of 2021 Lgs Mathematics Questions And Revised Bloom Taxonomy Examining According To Dimensions
155TurkishDr. Serkan GürsanDr. Serkan Gürsan
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutin
Doç. Dr. Jale Ipek
Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Tasarlanan Teknoloji Destekli Öğretim Modeli Uygulamalarına Ilişkin Öğrenci Günlüklerinin Incelenmesi / Examination Of Student Journals Relating To Applications Of Technology-assisted Learning Models Designed To Develop Critical Thinking Skills


3rd Session Thursday 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Environmental Education
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
21TurkishLisansüstü Öğrencisi Nesibe Fatıma Nur IrmakLisansüstü Öğrencisi Nesibe Fatıma Nur Irmak
Prof. Dr. Özgül Yılmaz-Tüzün
Prof. Dr. Jale Çakıroğlu
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarının Incelenmesi / Eighth Grade Students’ Nature Of Science Understanding
104TurkishÖğretmen Burhan IşikÖğretmen Burhan Işik
Doç. Dr. Hikmet Sürmeli
Sürdürülebilir Kalkinma Için Çevre Eğitimi Konusunda Webquest Uygulamasinin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkinma Eğitimine Yönelik Inançlarina Etkisi / The Effect Of Webquest Application Based On Environmental Education For Sustainable Development On Science Teachers' Beliefs Towards Education For Sustainable Development
215TurkishDoç. Dr. Emine ÇilDoç. Dr. Emine Çil
Çeşitli Disiplinlerin Biraraya Getirilmesi Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Bitki Isimleri Hakkındaki Bilgileri Üzerine Etkilerinin Araştırılması / Exploring The Effects Of Integration Of Several Disciplines In An Instructional Approach On Students’ Knowledge Of Plant Names
228TurkishDoç. Dr. Dilek Zeren ÖzerDoç. Dr. Dilek Zeren Özer
Dr. Öğr. Üyesi Sema Nur Güngör
Doç. Dr. Elif Özata Yücel
Prof. Dr. Muhlis Özkan
Tübitak-4004 Destekli Uludağ Doğa Eğitimine Başvuruda Bulunan Öğretmenlerin Eğitime Katılma Nedenleri Ve Eğitimden Beklentileri / Participation Reasons And Expectations Of The Teachers Applying To The TÜbİtak-4004-supported Uludağ Nature Education3rd Session Thursday 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Nevin Kozcu Çakir
Vice-Chair: Dr. Erkan Özcan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
127TurkishArş. Gör. Zeynep KıryakArş. Gör. Zeynep Kıryak
Prof. Dr. Haluk Özmen
Kuvvet Ve Enerji Ünitesinde Bilimsel Iletişimin Geliştirilmesi Ve Öğrenci Görüşlerinin Incelenmesi / Enhancing Scientific Communication In Force And Energy Subject And Examining Students' Opinions
238TurkishDr. Erkan ÖzcanDr. Erkan Özcan
Uzaktan Eğitim Sürecinde Sosyo-Bilimsel Argümantasyon Kullanilmasinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Öz Yeterliklerine Yönelik Etkisi / The Effect Of Using Socio-scientific Issues In Distant Learning Towards Prospective Science Teachers’ Self Efficacy Beliefs
241TurkishLisans Öğrencisi Sıla YurdakulLisans Öğrencisi Sıla Yurdakul
Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Robotik Ve Kodlama Destekli Etkinliklerin Akademik Başarıya Etkisi / Impact Of Robotics And Coding Supported Activities For Science Course On Academic Success
242TurkishLisansüstü Öğrencisi Keziban ŞarlakkayaDoç. Dr. Gökhan Güven
Lisansüstü Öğrencisi Keziban Şarlakkaya
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yazılım Ve Tasarım Atölyesine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Views On Software And Design Workshop3rd Session Thursday 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assist. Prof. Seda Okumuş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
44TurkishDr. Öğr. Üyesi Seda OkumuşDr. Öğr. Üyesi Seda Okumuş
Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazır Gıdalar Konusunda Argüman Oluşturma Becerileri / Argumentation Skills Of Pre-service Science Teachers On Ready Foods In Distance Education Process
82TurkishLisansüstü Öğrencisi Şenem AlkanLisansüstü Öğrencisi Şenem Alkan
Dr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmelerinin Incelenmesi: Öğretmenlik Uygulaması Örneği / Examination Of Self-evaluations Of Pre-service Science Teachers: Example Of Teaching Practice
96TurkishDr. Faruk AriciDr. Faruk Arici
Doç. Dr. Mehmet Yilmaz
Doç. Dr. Rabia Meryem Yilmaz
Covid-19 Döneminde Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Ve Yüz-Yüze Eğitim Etkinliklerinin Belirlenmesi / Determination Of Distance Education And Face-to-face Education Activities Of Science Teachers In The Covid-19 Period
108TurkishProf. Dr. Tuncay ÖzsevgeçProf. Dr. Tuncay Özsevgeç
Öğretmen Cansu Geyikçigil
Öğretmen Hatice Çetin
Fen Bilgisi Kavramlarına Yönelik Sinektik Uygulama: Renkler / Synectic Application For Science Concepts: Colors


3rd Session Thursday 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Biology Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şirin Ilkörücü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
81EnglishAishat Abdulqadir YusufAishat Abdulqadir Yusuf
Prof. Dr. Esther Ore Omosewo
Dr. Abdulrasaq Oladimeji Akanbi
Dr. Ridwan E Mohammed
Dr. Olalekan T Badmus
Abubakar Usman
Physics Teachers Pedagogical Content Knowledge On Students’ Academic Achievement In Kwara State, Nigeria
98EnglishArş. Gör. Dr. Nazli Ruya Taskin BedizelArş. Gör. Dr. Nazli Ruya Taskin Bedizel
Introducing Various Web 2.0 Tools To 9th-grade Students In Biology Classroom: Their Views And Metaphors About Technology
203EnglishDr. Öğr. Üyesi Vita MeylaniDr. Öğr. Üyesi Vita Meylani
Doç. Dr. Diana Hernawati
Herping: Natural Exploration As Bioeducation Of Herpetofauna Animal Diversity
206EnglishArş. Gör. Dr. Metin ŞardağArş. Gör. Dr. Metin Şardağ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kaya
Genetic Code Analysis And Encrypted Communication: A Multidisciplinary Approach In Stem Education


4th Session Friday 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayberk Bostan Sarioğlan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarıoğlanDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Lisansüstü Öğrencisi Özge Şentürk Özkaya
2019-2020-2021 Yılları Liselere Giriş Sınavı Fen Bilimleri Sorularının Bağlam Temelli Soru Kriterlerine Göre Incelenmesi / Examining The Science Questions In The High School Entrance Exam For The Years 2019-2020-2021 According To Context-based Question Criteria
52TurkishÖğretmen Gül YılmazÖğretmen Gül Yılmaz
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Fen Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi / The Thematic Review Of Using Educational Games Studies In Science Teaching
109TurkishÖğretmen Osman BayrakÖğretmen Osman Bayrak
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Lise Fizik Dersine Yönelik Bağlam Temelli Öğretime Uygun Soruların Özellikleri / Characteristics Of Questions Appropriate For Context-based Instruction For High School Physics Course
202TurkishLisansüstü Öğrencisi Kevser ÇataldereLisansüstü Öğrencisi Kevser Çataldere
Doç. Dr. Ümmühan Ormanci
Beceri Temelli Soruların Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlar Ve Etkinliklere Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Skill-based Questions According To The Gains And Activities In The Curriculum4th Session Friday 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Dr. Gülşah Gerez Cantimer
Vice-Chair: Dr. Tuğba Yulet Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
45TurkishDr. Tuğba Yulet YilmazDr. Tuğba Yulet Yilmaz
7. Sınıf Öğrencilerinin Önerme Ve Problemleri Kanıtlama Sürecindeki Kanıt Şemalarının Belirlenmesi / Examining The Proof Schemes Of The 7th Grade Students In The Process Of Proving Propositions And Problems
62TurkishLisans Öğrencisi Aleynanur AkbabaLisans Öğrencisi Aleynanur Akbaba
Ilkokul 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Içerisindeki Etkinliklerin Sayı Duyusu Temel Bileşenlerine Göre Incelenmesi / An Investigation Of The Activities In The Primary School 4th Grade Mathematics Textbook According To The Basic Components Of Number Sense
173TurkishDr. Gülşah Gerez CantimerDr. Gülşah Gerez Cantimer
Prof. Dr. Sare Şengül
Örnek Olay Temelli Öğretim Etkinlikleri Ile 7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin Incelenmesi / The Investigation Of Problem Posing Skills Of 7th Grade Students With Case-based Teaching Activities
174TurkishDr. Gülşah Gerez CantimerDr. Gülşah Gerez Cantimer
Prof. Dr. Sare Şengül
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Web Destekli Öğretim Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri / Preservice Mathematics Teachers’ Experiences On Web-assisted Instruction Applications Within The Scope Of Teaching Practice Course4th Session Friday 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yusuf Zorlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
86TurkishÖğretmen Aslıhan BabaÖğretmen Aslıhan Baba
Doç. Dr. Yusuf Zorlu
Doç. Dr. Fulya Zorlu
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Destekli Modellemeye Dayalı Öğretim Yönteminin Uygulanmasının Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin Incelenmesi / The Investigation Of The Effect Of Applying The Modeling Based Teaching Method Supported By Augmented Reality Applications On 21st Century Skills
137TurkishDr. Yılmaz KaraDr. Yılmaz Kara
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kavram Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Science Teachers' Views On Concept Teaching
146TurkishArş. Gör. Havva YamanDoç. Dr. Sibel Er Nas
Arş. Gör. Havva Yaman
Covid-19 Salgın Döneminde Öğretmenlik Uygulaması Dersi Sürecinin Yansıtıcı Günlükler Yoluyla Incelenmesi / Examining The Teaching Practice Course Process Through Reflective Diaries During The Covid-19 Pandemic Period
150TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşe ErenLisansüstü Öğrencisi Ayşe Eren
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Popüler Bilim Dergisi Kaynaklarının Yaşam Temelli Soruları Çözmeye Etkisi / The Impact Of Popular Science Journal Resources On Solving Life-based Questions


4th Session Friday 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Mustafa Ürey
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hikmet Surmeli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
158TurkishLisansüstü Öğrencisi Selenay YamaçliDoç. Dr. Mustafa Ürey
Lisansüstü Öğrencisi Bahar Muradoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Selenay Yamaçli
Fen Ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarinin Ekolojik Vatandaşlik Düzeylerinin Farkli Değişkenler Açisindan Değerlendirilmesi / The Evaluation Of Ecological Citizenship Levels Of Teacher Candidates With Science And Social Sciences In Terms Of Different Variables
171TurkishLisansüstü Öğrencisi Serdar SevinçLisansüstü Öğrencisi Serdar Sevinç
Uzaktan Eğitim Ile Uygulanan 5e Modeline Dayali Öğretimin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Education Based On The 5e Model Applied With Distance Education On Scientific Process Skills Of Students
196TurkishÖğretmen Aydın SellioğÖğretmen Aydın Sellioğ
Doç. Dr. Hikmet Sürmeli
Bilimsel Muhakeme Becerilerine Yönelik Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adayalarinin Mantiksal Düşünme Becerilerine Etkisi / The Effect Of Activities Based On Scientific Reasoning Skills On Preservice Science Teachers’ Logical Thinking Skills
226TurkishArş. Gör. Hümeyra Azize YalçınArş. Gör. Hümeyra Azize Yalçın
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretim Programında Fotonik Ve Fotonik Teknolojilerinin Yeri / The Place Of Photonics And Photonic Technologies In The Turkish Science Curriculum


5th Session Friday 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Teaching and Training Programs
Chair Assoc. Prof. Zehra Özdilek
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevgül Çalış
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
18TurkishMuhammed Halid KafadarMuhammed Halid Kafadar
Lisans Öğrencisi Yusuf Emre Kafadar
Teknoloji Ve Fikri Mülkiyet Hakları / Technology And Intellectual Property Rights
59TurkishÖğretmen Reha AtaşÖğretmen Reha Ataş
Aydınlatıcı Program Değerlendirme Modeli / Illuminative Evaluation Approach
161TurkishLisansüstü Öğrencisi Özge DurmuşLisansüstü Öğrencisi Özge Durmuş
Öğr. Gör. Özgür Özünlü
Web 2.0 Araçlarının Fen Bilimleri Öğretiminde Ve Sınıf Ortamında Kullanımı / Use Of Web 2.0 Tools In Science Teaching And Classroom Environment
166TurkishLisansüstü Öğrencisi Özge DurmuşÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Lisansüstü Öğrencisi Özge Durmuş
2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerilerine Uygunluk Düzeylerinin Incelenmesi / Investigation Of 2018 Science Course Curriculum Outcomes And Conformity Levels To 21st Century Skills5th Session Friday 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Distance Education
Chair Professor Lütfullah Türkmen
Vice-Chair: Assist. Prof. Sinan Çınar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
87TurkishLisansüstü Öğrencisi Gökhan TaşkinLisansüstü Öğrencisi Gökhan Taşkin
Prof. Dr. Gökhan Aksoy
Uzaktan Eğitime Ilişkin Algi Ölçeği Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmasi / Developing A Perception Scale On Distance Education: A Validity And Reliability Study
116TurkishLisansüstü Öğrencisi Melahat ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Melahat Özkan
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Pandemi Döneminde Uzaktan Fen Bilimleri Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların; Öğretmen Görüşlerine Göre Analiz Edilmesi: Kütahya Örneği / In The Pandemi Era, The Issues Based On Science Teachers’ View Points Would Be Analyzed In Kütahya Province, During Online-distance Science Education
168TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra GerzLisansüstü Öğrencisi Büşra Gerz
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Dürüstlük Kök Değeri Temelli Youtube Dijital Öyküleri Üzerinden Bir Analiz / An Analysis Through Youtube Digital Stories Based On The Basic Value Of Honesty
198TurkishÖğretmen Kubilay TutarÖğretmen Kubilay Tutar
Doç. Dr. Esra Keleş
Öğretmenlerin Infobezite Yaşama Durumlarının Incelenmesi / Investigation Of Teachers' Experience Of Infobesity5th Session Friday 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


5th Session Friday 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Chair Professor Mustafa Sözbilir
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
1TurkishArş. Gör. Dr. Hasan Zühtü OkuluArş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu
Astronomi Öğretiminde Hologram Tasarlama: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bil-Iste-Öğren Şemalarının Incelenmesi / Hologram Design In Astronomy Teaching: Investigation Of Pre-service Science Teachers' Know-want-learn Charts
126TurkishÖğretmen Kübra YavaşDoç. Dr. Gonca Keçeci
Öğretmen Kübra Yavaş
Işbirlikli Çoklu Zekâ Döngüsü (Cmic) Modelinin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tutumuna Etkisi / The Effect Of The Collaborative Multiple Intelligence Cycle (cmic) Model On Secondary School Students' Attitudes Towards Science And Technology
243TurkishÖğretmen Ezgi TurgutalpÖğretmen Ezgi Turgutalp
Doç. Dr. Nimet Remziye Ergül
8. Sınıf Basınç Konusunda Stem Öğretme -Öğrenme Modelinin Uygulanmasının Öğrenci Başarısına Ve Girişimcilik Becerisine Etkisinin Araştırılması / Stem Teaching The Subject Of Pressure In Eighth Grade – A Study Of The Implementation Of The Learning Model’s Impact On Students’ Success And Entrepreneurial Skills


6th Session Friday 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assist. Prof. Ali Özkaya
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Sevim Bezen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TurkishArş. Gör. Dr. Sevim BezenArş. Gör. Dr. Sevim Bezen
Prof. Dr. Celal Bayrak
Fizik Ile Günlük Yaşamın Ilişkilendirilebilme Durumunun Öğrenci Bakış Açısıyla Incelenmesi / An Examination Of The Relatability Of Physics And Daily Life From A Student’s Perspective
27TurkishLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinDr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Prof. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Stem Eğitiminin Öğretmen Adaylarında Yaratıcı Tasarım Becerilerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Stem Education's Effect On Creative Design Skills Of Prospective Teachers
63TurkishLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinDr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Prof. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Stem Etkinliklerinin Öğretmenlerin Yaratıcı Tasarım Becerilerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effect Of Stem Activities On Teachers’ Creative Design Skills
66TurkishÖğretmen Mustafa ÇelikÖğretmen Mustafa Çelik
Stema Eğitiminde Kültürel Öğeler: Trabzonspor'un Yöresel Motifli Ürünlerinde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Ve Sanat Entegrasyonu / Cultural Elements In Stema Education: Integration Of Science, Technology, Engineering, Mathematics And Art In Trabzonspor's Locally Patterned Products6th Session Friday 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Science Education
Chair Assist. Prof. Ahmet Volkan Yüzüak
Vice-Chair: Assist. Prof. Sevinç Kaçar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
29TurkishLisansüstü Öğrencisi Recep RecepkethüdaDr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Lisansüstü Öğrencisi Recep Recepkethüda
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorulara Ilişkin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Science Teachers On Skill-based Questions
147TurkishArş. Gör. Havva YamanDoç. Dr. Sibel Er Nas
Arş. Gör. Havva Yaman
Covid-19 Salgın Sürecinde Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Ilişkin Görüşleri / The Views Of Teacher Candidates About Community Service Practices Course During The Covid-19 Pandemic Process
236TurkishDr. Öğr. Üyesi Sevinç KaçarDr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar
Fen Eğitiminde Üstbiliş Değişkeninin Araştırılmasına Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Tematik Içerik Analizi: Türkiye Bağlamı / Thematic Content Analysis Of Postgraduate Theses On Investigation Of Metacognition Variable In Science Education: Turkey Context
244TurkishLisansüstü Öğrencisi Selenay YamaçliProf. Dr. Hakan Şevki Ayvaci
Doç. Dr. Mustafa Ürey
Prof. Dr. Serkan Sevim
Dr. Öğr. Üyesi Gürhan Bebek
Dr. Sinan Bülbül
Lisansüstü Öğrencisi Emine Bilge
Lisansüstü Öğrencisi Sena Bebek
Lisansüstü Öğrencisi Selenay Yamaçli
Öğretmen Suat Yamak
Proje Etkinliklerine Katilan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Model Kullaniminin Ve Modelleme Sürecinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Model Use And Modeling Process Of Science Teachers Attending Project Activities6th Session Friday 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Çiğdem Arslan
Vice-Chair: Assist. Prof. Betül Barut
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
2TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan ÜçgülDoç. Dr. Serdal Baltaci
Lisansüstü Öğrencisi Neslihan Üçgül
6. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Hayata Yönelik Veri Toplama Sürecinin Incelenmesi / Examining The Real Life Data Collection Process Of 6th Grade Students
13TurkishÖğretmen Canan BeklenÖğretmen Canan Beklen
Dr. Öğr. Üyesi Betül Barut
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin Incelenmesi / Analysİng Of Vocatİonal Hİgh School Students' Problem Posİng Skİlls
30TurkishLisansüstü Öğrencisi Sevilay TavşanLisansüstü Öğrencisi Sevilay Tavşan
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Pusmaz
Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Inançlarini Şekillendirmede Deneyimlerin Rolünün Incelenmesi / Examination Of The Role Of Experiences In Shaping The Students’ Beliefs About Problem-solvin
42TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif InciLisansüstü Öğrencisi Elif Inci
Prof. Dr. Tuba Ada
Pandemi Döneminde Ortaokul Öğrencilerinin Yüz Yüze Ve Uzaktan Matematik Eğitimine Yönelik Metaforik Algılarının Incelenmesi / Examination Of Metaphorical Perceptions Of Middle School Students Towards Face-to-face And Remote Mathematics Education During The Pandemic Period


6th Session Friday 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Haluk Özmen
Vice-Chair: Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
65EnglishLisansüstü Öğrencisi Sabina SulejmaniLisansüstü Öğrencisi Sabina Sulejmani
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Seden Tapan Broutin
Doç. Dr. Gül Kaleli Yilmaz
Technology And Mathematics Education: A Comparative Survey On The Use Of Geogebra In Turkey And In Albania
133EnglishHalalisani MngomezuluHalalisani Mngomezulu
Dr. Samantha Govender
Dr. Taurayi Chinaka
Teachers' Perspectives On Embedding Formative Assessment In Grade 10 Physical Sciences
149EnglishArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Prof. Dr. Haluk Özmen
A Critical Evaluation Of The Systems Thinking In Science Education


7th Session Saturday 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Dilek Zeren Özer
Vice-Chair: Assoc. Prof. Emine Çil
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
181TurkishArş. Gör. Durmuş YanmazDoç. Dr. Emine Çil
Arş. Gör. Durmuş Yanmaz
Mühendislik Tasarım Temelli Stem Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi Ve Mühendislik Kavramlarına Yönelik Algılarına Etkisi / The Effect Of Engineering Design-based Stem Education On Pre-service Science Teachers' Perceptions Of Stem Education And Engineering Concepts
195TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra ÖzyalçınLisansüstü Öğrencisi Büşra Özyalçın
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Avcı
Türkiye’de Mühendislik Tasarım Temelli Eğitim Çalışmalarının Analizi: Meta-Sentez Çalışması / Analysis Of Engineering Design Based Education Studies In Turkey: Meta-synthesis Study
205TurkishÖğretmen Dilek AktaşÖğretmen Dilek Aktaş
Kakamyrat Kakayev
Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maker Atölyesi’nde Yer Alan Etkinlikler Ve Stem Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri / Science Teacher Candidates' Opinions About The Activities In The Maker Workshop And Stem Applications
229TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan SarıLisansüstü Öğrencisi Neslihan Sarı
Dr. Öğr. Üyesi Aycan Buldur
Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Stem Eğitimi Ile Ilgili Yapılan Çalışmaların Incelenmesi / Investigation Of Studies On Stem Education In Preschool Period In Turkey7th Session Saturday 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Entrepreneurship Education
Chair Professor Ali Günay Balım
Vice-Chair: Assist. Prof. Sinan Çınar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
130TurkishArş. Gör. Dr. Elvan Ince AkaArş. Gör. Dr. Elvan Ince Aka
Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özelliklerinin Incelenmesi Ve Girişimci Öğretmen Tanımlamaları / Examination Of Entrepreneurship Characteristics Of Preservice Teachers And Definitions Of Entrepreneurial Teachers
177TurkishDr. Öğr. Üyesi Sinan ÇinarDr. Öğr. Üyesi Sinan Çinar
Lisansüstü Öğrencisi Nurullah Kereci
Okul Yöneticilerinin Girişimcilik Özellikleri Ile Karar Verme Stillerinin Incelenmesi / Investigation Of The Entrepreneurship Characteristics And Decision-making Styles Of School Headquarters
178TurkishArş. Gör. Durmuş YanmazArş. Gör. Durmuş Yanmaz
Doç. Dr. Emine Çil
Risk Alma Girişimcilik Özelliği Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of Studies On Risk-taking Entrepreneurial Characteristic
250TurkishLisansüstü Öğrencisi Betül ÖztaşProf. Dr. Ali Günay Balim
Lisansüstü Öğrencisi Betül Öztaş
Covid-19 Sürecinde Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Bilgi Ve Iletişim Teknolojilerinin Kullanimina Yönelik Yeterlilik Algilari Ve Uzaktan Eğitime Ilişkin Görüşleri / Covid-19 SÜrecİnde Fen Bİlİmlerİ Dersİ ÖĞretmenlerİnİn Bİlgİ Ve İletİŞİm Teknolojİlerİnİn Kullanimina YÖnelİk Yeterlİlİk Algilari Ve Uzaktan EĞİtİme İlİŞkİn GÖrÜŞlerİ7th Session Saturday 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Pınar Ural Keleş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Elif Benzer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
151TurkishLisansüstü Öğrencisi Hatice Cansu Özpir MantaşLisansüstü Öğrencisi Hatice Cansu Özpir Mantaş
Lisansüstü Öğrencisi Ceyda Balcı Çömez
Doç. Dr. Elif Benzer
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Içerikli Bilimsel Hikâye Etkinliği Ile Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Incelenmesi / Investigation Of High Level Thinking Skills Of Secondary School Students With Science-contained Scientific Story Activity
156TurkishArş. Gör. Meral ÇelikoğluArş. Gör. Meral Çelikoğlu
Prof. Dr. Erol Taş
Arş. Gör. Hayrunnisa Ayyildiz
Arş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Fen Bilimleri Ve Matematik Ders Kitaplarinin Dijital Yetkinlik Bağlaminda Değerlendirilmesi / Evaluation Of Science And Mathematics Textbooks In Context Of Digital Competency
180TurkishDoç. Dr. Pınar Ural KeleşDoç. Dr. Pınar Ural Keleş
Öğretmen Hamza Soyuçok
Tübitak 4006 Bilim Fuarlarina Katilan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions Of Science Teachers Attending Tubitak 4006 Science Fairs
182TurkishDoç. Dr. Pınar Ural KeleşDoç. Dr. Pınar Ural Keleş
Öğretmen Fatih Çintaş
Destekleme Ve Yetiştirme Kurslari Kapsaminda Verilen Fen Bilimleri Dersi Hakkinda Öğrenci Görüşleri / Student Opinions About The Science Lesson Offered Within The Scope Of Support And Training Courses


7th Session Saturday 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Computer and Instructional Technology Education
Chair Professor Yüksel Göktaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Salih Birişçi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
38TurkishDoç. Dr. Muhammed Hanefi CalpÖğretmen Resul Bütüner
Doç. Dr. Muhammed Hanefi Calp
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun
Yapay Sinir Aği Kullanilarak Kalp Yetmezliği Hastalari Için Ölüm Olayi Tahmini / Death Event Prediction For Heart Failure Patients By Using Artificial Neural Network
153TurkishDoç. Dr. Necla Dönmez-UstaDoç. Dr. Necla Dönmez-Usta
Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Arş. Gör. Dr. Ebru Turan-Güntepe
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Değerlendirilmesi* / The Evaluation Of Preservice Science Teachers' Interactive Digital Teaching Material Development Process*
179TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep SarıkoçLisansüstü Öğrencisi Zeynep Sarıkoç
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Teker
Öğretmenlerin Etik Olmayan Bilgisayar Kullanım Davranışları Ile Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) / Investigation Of The Relationship Between Teachers' Unethical Computer Using Behaviors And Computer Self-efficacy Perceptions (master Thesis)


8th Session Saturday 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı8th Session Saturday 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Gül Kaleli Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Zerrin Toker
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
148TurkishArş. Gör. Havva Kevser YildirimArş. Gör. Havva Kevser Yildirim
Dr. Öğr. Üyesi Adem Doğan
Ilkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Argümantasyon Yöntemi Ile Kesir Hesaplama Stratejilerinin Geliştirilmesi / Developing Fraction Calculation Strategies By Argumentation Method Of Primary School Fourth Grade Students
152TurkishLisansüstü Öğrencisi Cansu Çelik ÖzkezLisansüstü Öğrencisi Cansu Çelik Özkez
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak Gürel
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Hazırlama Süreçlerinin Incelenmesi / Exploring The Development Processes Of The Mathematical Modelling Activities Of The Secondary School Mathematics Teachers
154TurkishLisansüstü Öğrencisi Mehmet Ihsan YurtyapanLisansüstü Öğrencisi Mehmet Ihsan Yurtyapan
Doç. Dr. Gül Kaleli Yilmaz
Öğretmen Adaylarının Grafik Çizme Becerilerinin Incelenmesi: Covid -19 Örneği / Examination Of Pre-service Teachers' Graphic Drawing Skills: The Case Of Covid -19
157TurkishLisans Öğrencisi Mehmet EfeLisans Öğrencisi Mehmet Efe
Lisans Öğrencisi Nur Hatice Çorumluoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Cebirsel Düşünceyi Desteklemeye Yönelik Fırsatlar / Opportunities To Support Algebraic Thinking In Secondary School Mathematics Textbooks8th Session Saturday 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı


8th Session Saturday 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Entrepreneurship Education
Chair Assoc. Prof. Taner Altun
Vice-Chair: Dr. Sila Kaya-Capocci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
132EnglishDoç. Dr. Albana DedaDoç. Dr. Albana Deda
Dr. Natasha Poroçani
E E Learning In Albania During The Pandemic, Before And After It (analysis On The Situation Of Albanian Education)
159EnglishArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Arş. Gör. Ebru Mazlum Güven
Prof. Dr. Taner Altun
Science Teacher Candidates’ Mental Models On Environmental Problems
234EnglishDr. Sila Kaya-CapocciDr. Sila Kaya-Capocci
Designing Digital Formative Assessment For Entrepreneurial Stem Education
235EnglishDr. Serhan BozanDr. Sila Kaya Capocci
Dr. Serhan Bozan
Impact Of Reflective Thinking On Pre-service Teachers’ Development Of Entrepreneurial Stem Lesson Plans


9th Session Saturday 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Assoc. Prof. Yılmaz Kara
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ümmühan Ormancı
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
32TurkishDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Nurhan Recepkethüda
Ortaokul Öğrencilerin Beceri Temelli Sorulara Ilişkin Tutumunun Incelenmesi / Examination Of Secondary Students' Attitudes To Skill-based Questions
64TurkishIlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimine Yönelik Tutumları Ile 21. Yüzyıl Becerileri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Elementary Mathematics Teacher Candidates' Attitudes Towards Stem Education And 21st Century Skills
186TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep SarıkoçLisansüstü Öğrencisi Zeynep Sarıkoç
Öğretmen Hasan Ersoy
Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımıyla Stem Uygulamaları: Etwinning Projesi Örneği / Stem Applications With Design Thinking Approach: Example Of Etwinning Project
233TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer KoçalLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer Koçal
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Türkiye’de Fen Eğitimi Alaninda Web 2.0 Araçlarina Ilişkin Yapilan Çalişmalarin Analizi / Analysis Of The Studies On Web 2.0 Tools In Science Education In Turkey9th Session Saturday 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assist. Prof. Zeynep Çakmak Gürel
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Nazan Mersin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
84TurkishÖğretmen Elif ÇetinÖğretmen Elif Çetin
Doç. Dr. Timur Koparan
Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Eğitim Ortamında Ders Planı Hazırlama Ve Uygulama Süreçlerinin Incelenmesi / Investigation Of Lesson Plan Preparation And Implementation Processes Of Primary Education Pre-service Mathematics Teachers In Online Education Environment
95TurkishLisansüstü Öğrencisi Yeliz ÜnalLisansüstü Öğrencisi Yeliz Ünal
Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt
Ilkokulda Teknoloji Destekli Bölme Işlemi / Technology-aided Division In Primary School
139TurkishArş. Gör. Dr. Nazan MersinArş. Gör. Dr. Nazan Mersin
Matematik Öğretmen Adaylarının Sonsuzluk Kavramına Ilişkin Kavram Imajları Ve Kavram Tanımlarının Incelenmesi / Examination Of Pre-service Mathematics Teachers' Concept Images And Concept Definitions Related To The Concept Of Infinity
141TurkishDr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak GürelDr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak Gürel
Matematiksel Modelleme Etkinliklerine Katılan Öğretmen Adaylarının Modelleme Ile Ilgili Görüşleri / The Opinions Of The Pre-service Teachers Participating In The Mathematical Modelling Activities About Modelling9th Session Saturday 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Tuncay Özsevgeç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Tülay Şenel Çoruhlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
54TurkishLisansüstü Öğrencisi Neslihan ErLisansüstü Öğrencisi Neslihan Er
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Konusundaki Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Science Teachers On Science
83TurkishLisansüstü Öğrencisi Murat PehlevanDoç. Dr. Tülay Şenel Çoruhlu
Lisansüstü Öğrencisi Murat Pehlevan
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “genetiği Değiştirilmiş Besinler” Konusunda Sahip Oldukları Görüşlerinin Belirlenmesi / Investigation Of Pre-service Primary Teachers’ Opinions Related To The Genetically Modified Foods
97TurkishDr. Faruk ArıcıDr. Faruk Arıcı
Doç. Dr. Mehmet Yilmaz
Doç. Dr. Rabia Meryem Yilmaz
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerinin Akademik Başarı Ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi / The Effect Of Augmented Reality Technology In Science Lessons On Students Academic Achievement And Motivation For Science Learning
110TurkishProf. Dr. Tuncay ÖzsevgeçProf. Dr. Tuncay Özsevgeç
Öğretmen Sibel Göçmez
Öğretmen Şeyma Saraç
Online Eğitimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşam Becerilerini Edinmede Etkisi / The Effects Of Online Education On Students Acquiring Life Skills In Science Lesson


9th Session Saturday 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Cemalettin Yildiz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Isa Deveci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
92TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülçin SağlamDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Gülçin Sağlam
Matematik Öğretmenlerinin Tam Sayılarda Dört Işlem Becerisini Kazandırmak Için Kullandıkları Etkinlikler / Activities Used By Mathematics Teachers To Gain The Skill Of Four Operations In Integers
102TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve TaşçıDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Merve Taşçı
Öğrenme Stilleri Farklı Öğretmenlerin Kavram Öğretiminde Sahip Oldukları Çoklu Temsillerin Karşılaştırılması / Comparison Of Representations Of Teachers With Different Learning Styles In Concept Teaching
207TurkishLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Lisansüstü Öğrencisi Ömer Güner
Dr. Öğr. Üyesi Funda Yeşildağ-Hasançebi
Fen Bilgisi Eğitiminde Fetemm Destekli Argümantasyon Tabanlı Sorgulama Etkinliği Tasarımı / Stem Integrated Argumentation-based Inquiry Activity Design In Science Education


10th Session Saturday 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Isa Deveci
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayberk Bostan Sarioğlan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TurkishMuhammed Halid KafadarMeryem Fehir Kafadar
Muhammed Halid Kafadar
Teknoloji Ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti / Technology And Privacy Of Personal Data
24TurkishArş. Gör. Adem KoçArş. Gör. Dr. Emine Kahraman
Arş. Gör. Adem Koç
Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi / The Analysis Of Unit Measurement And Evaluation Studies In Secondary School Science Textbooks According To The Revised Bloom Taxonomy
25TurkishArş. Gör. Adem KoçArş. Gör. Adem Koç
Arş. Gör. Dr. Emine Kahraman
Lgs Fen Bilimleri Sorularının Solo Taksonomisine Göre Analizi / Analysis Of Lgs Science Questions According To Solo Taxonomy
28TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarıoğlanDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Lisansüstü Öğrencisi Esra Bursa
Doç. Dr. Fatih Gürbüz
Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Yöntem Ve Tekniklerinin Kullanıldığı Çalışmaların Içerik Analizi Yöntemiyle Incelenmesi / Analysis Of Studies Using Alternative Measurement And Evaluation Methods And Techniques In Science Education By Content Analysis Method10th Session Saturday 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Higher Education
Chair Assoc. Prof. Şule Betül Tosuntaş
Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
33TurkishArş. Gör. Dr. Hasan TemelArş. Gör. Dr. Hasan Temel
Eleştirel Düşünme Dersinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Ve Eğilimlerine Etkisi / The Effect Of Critical Thinking Course On Critical Thinking Skills And Disposition
119TurkishDr. Öğr. Üyesi Adem YilmazDr. Öğr. Üyesi Pınar Ayyildiz
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yilmaz
Liderlik Kapasitesinin Hazır Oluş/isteklilik/yetkinlik Bakımlarından Ölçülmesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Adaptation Of The Ready-willing-able Measure Of Leadership Capacity Scale To Turkish: A Validity And Reliability Study
136TurkishProf. Dr. Arzu SakaProf. Dr. Arzu Saka
Dr. Canan Çolak Seymen
Covid-19 Salgin Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Süreci Ile Ilgili Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri / Covıd-19 Salgın Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Süreci İle İlgili Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri
209TurkishLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Eskişehir Bilim Deney Merkezi Ve Sabanci Uzay Evi’nde Gerçekleştirilen Uzman Buluşmalari Etkinliklerinin Katilimcilar Tarafindan Değerlendirilmesi / Evaluation Of Expert Meeting Events At Eskisehir Science Experiment Center And Sabanci Planetarium By The Participants
251TurkishDoç. Dr. Şule Betül TosuntaşDoç. Dr. Şule Betül Tosuntaş
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Kabul Ve Kullanımının Çevrimiçi Hazırbulunuşluk Ve Bağlılık Açısından Incelenmesi / Investigation Of Acceptance And Use Of Online Learning Environments In Terms Of E-learning Readiness And Online Student Connectedness10th Session Saturday 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Emine Çil
Vice-Chair: Assoc. Prof. Elif Benzer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TurkishLisansüstü Öğrencisi Selen Şener KorukLisansüstü Öğrencisi Selen Şener Koruk
Doç. Dr. Elif Benzer
Fen Bilgisi Öğrenme Ortamına Bilgi Işlemsel Düşünmenin Entegrasyonu: Hücre Bölünmeleri Öğretiminde Algoritmalar, Modellemeler Ve Veri Uygulamaları / Integration Of Computational Thinking Into Environment Of Science Learning: Algorithms, Modeling And Data Applications In Teaching Cell Divisions 
167TurkishArş. Gör. Dr. Gülşen KoçakArş. Gör. Dr. Gülşen Koçak
Prof. Dr. Sabriye Seven
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Argüman Oluşturma Becerileri Üzerine Etkisi / The Effect Of Argumentation-based Science Learning (absl) Approach On The Argument Making Skills Of Secondary School Students
183TurkishLisansüstü Öğrencisi Tülay KurakLisansüstü Öğrencisi Tülay Kurak
Doç. Dr. Emine Çil
Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Afet Kavramına Yönelik Anlamalarının Incelenmesi / Investigation Of Science Education Undergraduate And Master Students' Understandings Of The Concept Of Disaster
190TurkishArş. Gör. Hacı Mehmet YeşiltaşArş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Prof. Dr. Erol Taş
Arş. Gör. Meral Çelikoğlu
Türkiye’ Deki Dijital Okuryazarlık Araştırmalarının Betimsel Içerik Analizi / A Descriptive Content Analysis Of Digital Literacy Studies In Turkey


10th Session Saturday 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Chemistry Education
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Aybüke Pabuçcu Akiş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
11EnglishDoç. Dr. Handan ÜrekDoç. Dr. Handan Ürek
The Effect Of Distance Chemistry Laboratory Applications On University Students’ Attitudes And Motivations Towards Chemistry
120EnglishDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu AkişDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akiş
Prof. Dr. Sibel Erduran
Extended Reality in Chemistry Education Research / Extended Reality In Chemistry Education Research
160EnglishDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu AkişDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akiş
Pre-service Teachers’ Experiences On The Use Of Digital Storytelling In Chemistry Education
211EnglishDoç. Dr. Antuni WiyarsiDoç. Dr. Antuni Wiyarsi
Measuring Students’ Scientific Habits Of Mind Through Socio-scientific Issues


11th Session Sunday 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hasan Bakirci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
105TurkishDoç. Dr. Emine ÇilDoç. Dr. Emine Çil
Stem+a Eğitimi Profesyonel Gelişim Deneyiminin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen, Teknoloji Ve Bilim Insanı Algısı Üzerine Etkileri / The Effectiveness Of A Stem+a Professional Development Experiment On Preschool Teachers’ Perceptions Of Science, Technology And Scientist
117TurkishDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Lisansüstü Öğrencisi Pınar Demir
Doç. Dr. Murat Cancan
Fetemm Yaklaşımında Mühendislik Disiplinine Ilişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Views Of Science Teachers On The Engineering Discipline In The Stem Approach
165TurkishÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Stem+a Etkinliklerini Derslerine Entegre Eden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürece Yönelik Görüş Ve Önerileri / Opinions And Suggestions Of Science Teachers Who Integrate Stem+a Activities Into Their Lessons Regarding The Process
175TurkishArş. Gör. Ahmet Burak ŞenözArş. Gör. Ahmet Burak Şenöz
Doç. Dr. Elif Atabek Yiğit
Steam Eğitimi Ile Ilgili Çalışmaların Incelenmesi / Steam Eğitimi Ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi11th Session Sunday 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Assoc. Prof. Gül Kaleli Yilmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Çiğdem Arslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
53TurkishÖğr. Gör. Damla SönmezÖğr. Gör. Damla Sönmez
Doç. Dr. Gül Kaleli Yilmaz
Inşaat Ve Makine Mühendislerinin Meslek Hayatlarındaki Matematikle Ilgili Görüşleri / Views Of Civil And Mechanical Engineers On Mathematics In Their Professional Life
129TurkishArş. Gör. Zeynep KiryakArş. Gör. Zeynep Kiryak
Prof. Dr. Haluk Özmen
Çoklu Anlama Sahip Bilim Sözcüklerinin Yedinci Sınıf Öğrencileri Tarafından Algılanma Biçimleri / The Perceptions On Multiple Meaning Science Words By Seventh Grade Students
218TurkishDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Havva Yaldız
Ilköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problemleri Yaratıcılık Açısından Sınıflandırma Durumları / Classification Situations Of Prospective Mathematics Teachers In Terms Of Creativity Of Mathematical Problems
219TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep ÖzaydınLisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Matematik Okuryazarlığı Sorularının Ve Matematiksel Muhakeme Etme Gerektiren Soruların Taşıdıkları Kriterlerin Tespit Edilmesi / Determining The Criteria Of Mathematical Literacy Questions And Questions Requiring Mathematical Reasoning11th Session Sunday 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Dr. H. Seda Sezgin
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Nazan Mersin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
51TurkishLisansüstü Öğrencisi Zeynep ArslanProf. Dr. Hasan Ünal
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Ali Cumali
Öğrencilerin Video Paylaşım Platformunda Ortaokul Matematik Ders Anlatım Kanallarının Videolarına Katılım Gösterme Nedenleri / Reasons For Students To Participate In Videos Of Secondary School Math Lecture Channels On The Video Sharing Platform
68TurkishDr. Hayriye Seda SezginDr. Hayriye Seda Sezgin
Uzak Doğu Ülkelerinin Ortaokul Geometri Öğretim Programlarının Incelenmesi / Analyzing Middle School Geometry Curriculum Of East Asian Countries
89TurkishLisansüstü Öğrencisi Sevinç TaşLisansüstü Öğrencisi Sevinç Taş
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yavuz
Öğrencilerin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarına Göre Şekilsel Kavram Teorisinin Incelenmesi / Examination Of Figural Concepts Theory According To The Geometric Habits Of Mind Of Students
134TurkishArş. Gör. Dr. Nazan MersinArş. Gör. Dr. Nazan Mersin
Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgenler Arasında Ilişkilendirme Yapabilme Becerilerinin Kavram Haritaları Yoluyla Incelenmesi / Examination Of Pre-service Mathematics Teachers' Ability To Make Connections Between Quadrilaterals Through Concept Maps


11th Session Sunday 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Engineering Education
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assist. Prof. Tufan Inaltekin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
37TurkishÖğretmen Resul BütünerÖğretmen Resul Bütüner
Doç. Dr. Muhammed Hanefi Calp
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun
Derin Öğrenme Kullanılarak Ses Ile Cinsiyet Tanıma / Gender Recognition By Voice Using Deep Learning
79TurkishArş. Gör. Dr. Sümeyra Zeynep EtArş. Gör. Dr. Sümeyra Zeynep Et
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz
Fen Bilimleri, Biyoloji, Fizik Ve Kimya Dersi Öğretim Programının Teknoloji Okuryazarlığı Standartları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation Of Science, Biology And Physics Curriculum In Terms Of Technology Literacy Standards
187TurkishDr. Öğr. Üyesi Arzu Kirman BilginDr. Öğr. Üyesi Arzu Kirman Bilgin
Doç. Dr. Tufan Inaltekin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Öğretimi Üzerine Tasarladıkları Etkinliklerin Uygunluklarının Incelenmesi / Examining The Suitability Of The Activities Designed By Pre-service Science Teachers On Concept Teaching


12th Session Sunday 13:30-15:00
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Nermin - Bulunuz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ümmühan Ormancı
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
46TurkishLisansüstü Öğrencisi Senem Ceren Güneş GaliLisansüstü Öğrencisi Senem Ceren Güneş Gali
Dr. Öğr. Üyesi Ali Yiğit Kutluca
2000-2021 Yılları Arasında Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of Researches In The Field Of Science Education In The Preschool Period Between 2000-2021
192TurkishLisansüstü Öğrencisi Sevde ErdoğanLisansüstü Öğrencisi Sevde Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çinar
Ters Yüz Sınıflarda Mühendislik Tasarım: Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri / Engineering Designin Reverse Classes :practical Challenges And Solution Suggestions
216TurkishLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Yapilan Lisansüstü Tezlerin Tematik Betimsel Analizi / A Thematic Descriptive Analysis Of Graduate Theses Made On Gifted And Talented Students In Turkey Between 2018-2021 Years
232TurkishÖğretmen Osman -ElmasÖğretmen Osman -Elmas
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Üyep Müfredat Modeli Kullanılarak Zenginleştirilen Ve Hızlandırılan “madde Ve Doğası” Konusu Hakkındaki Görüşleri / Opinions Of Gifted Secondary School Students On The Subject Of12th Session Sunday 13:30-15:00
Mudanya Salonu Aç
Special Education
Chair Assoc. Prof. Ufuk Töman
Vice-Chair: Assist. Prof. Meltem Sari Uzun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
17TurkishDoç. Dr. Ufuk TömanDoç. Dr. Ufuk Töman
Yansıtıcı Düşünme Becerisinde Karşılıklı Konuşma Yazıları / Conversation Writings On Reflective Thinking Skills
122TurkishDr. Öğr. Üyesi Meltem Sarı UzunDr. Öğr. Üyesi Meltem Sarı Uzun
Biyoloji Öğretmen Adayı Olarak Matematik Öğretmenliği Programında Çift Ana Dal Öğrencisi Olmak / Being A Double Major Student In Mathematics Teaching Program As A Preservice Biology Teacher
164TurkishÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Mühendislik Tasarım Temelli Öğrenme / A New Approach In Science Education: Engineering Design Based Learning
200TurkishLisansüstü Öğrencisi Buket ÇatarLisansüstü Öğrencisi Buket Çatar
Türkiye’de Assure Öğretim Tasarimi Modeli Alaninda Yayinlanan Araştirmalarin Betimsel Içerik Analizi / Descriptive Content Analysis Of Research Published In The Field Of The Assure Instructional Design Model In Turkey12th Session Sunday 13:30-15:00
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Abdullah Aydin
Vice-Chair: Assist. Prof. Büşra Bakioğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
103TurkishÖğretmen Merve DoğruÖğretmen Merve Doğru
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Öğretiminde Okuma Becerilerini Geliştirmede Üstbiliş Ve Üstbilişe Dayalı Uygulamalar: Pq4r Stratejisi / Metacognition And Metacognition Based Practices In Developing Reading Skills In Science Teaching: Pq4r Strategy
169TurkishLisansüstü Öğrencisi Özge KöngülLisansüstü Öğrencisi Özge Köngül
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Merve Korkut
Doç. Dr. Elif Benzer
Fen Öğretim Programlari Kazanimlarinin Düşünme Becerileri Açisindan Yillar Içerisindeki Değişiminin Incelenmesi: 6. Sinif Örneği / Examination Of The Change Of Science Teaching Programs In Terms Of Thinking Skills Over The Years: 6th Grade Example
176TurkishDr. Öğr. Üyesi Büşra BakioğluDr. Öğr. Üyesi Büşra Bakioğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Informal Ortamlarda Fen Deneyimlerinin Fen Konularına Yönelik Ilgi Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Middle School Students' Science Experiences In Informal Environments On Their Curiosity For Science Subjects
224TurkishLisansüstü Öğrencisi Sema Irem OrhanLisansüstü Öğrencisi Sema Irem Orhan
Prof. Dr. Abdullah Aydin
Gelişim Öz-Teorisine Göre Hazırlanan Etkinliklerin Yüz Yüze Ve Online Olarak Fen Bilimleri Dersinde Kullanılmasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Düşünce Tarzları Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Using Face-to-face And Online Activities Prepared According To Incremental Self-theory In Science Lesson On Mindsets Of 7th Grade Students


12th Session Sunday 13:30-15:00
Heykel Salonu Aç
STEM and Applications
Chair Professor Salih Çepni
Vice-Chair: Assoc. Prof. Miraç Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
9TurkishLisansüstü Öğrencisi Gözde EndamLisansüstü Öğrencisi Gözde Endam
Fen Eğitiminde Stem Etkinliklerinin Masal Senaryolariyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri / Student Opinions On Supporting Stem Activities With Fairy Scenarios In Science Education
210TurkishArş. Gör. Dr. Emrah HiğdeArş. Gör. Dr. Emrah Hiğde
Stem Temelli Eğitim Alan Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Ve Ortaya Koydukları Stem Ürünlerin Incelenmesi / Investigation Of Stem-based Education Teacher Candidates' Attitudes Towards Renewable Energy Sources And Their Stem Products
245TurkishProf. Dr. Ibrahim OrtaşProf. Dr. Ibrahim Ortaş
Doğal Felaketlerin Günah Keçisi Iklim Değişikliği Mi? Önlem Almayan Insanın Rolü Ile Fen Ve Ekosistem Okur Yazarlığın Öne / Doğal Felaketlerin Günah Keçisi İklim Değişikliği Mi? Önlem Almayan İnsanın Rolü Ile Fen Ve Ekosistem Okur Yazarlığın Öne


13th Session Sunday 15:10-16:40
Uludağ Salonu Aç
Science Education
Chair Assoc. Prof. Ufuk Töman
Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
3TurkishLisansüstü Öğrencisi Gizem CingözLisansüstü Öğrencisi Gizem Cingöz
Doç. Dr. Burak Kağan Temiz
Fizik Eğitiminde Kavram Yanılgılarını Saptama Ve Giderme Ile Ilgili Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi / Evaluation Of Studies In Our Country On Detection And Elimination Of Misconceptions In Physics Education
41TurkishArş. Gör. Sümeyra YılmazArş. Gör. Sümeyra Yılmaz
Prof. Dr. Bülent Aydoğdu
Covid-19 Pandemi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Perspektifinden Çevrim Içi Dersler / Online Courses From The Perspective Of Science Teachers In The Covid-19 Pandemic Process
61TurkishDoç. Dr. Ufuk TömanDoç. Dr. Ufuk Töman
Biyoetik Konusuyla Ilgili Ahlaki Yargıların Incelenmesi / Examining Moral Judgments On Bioethics
94TurkishDr. Öğr. Üyesi Adem YilmazDr. Öğr. Üyesi Adem Yilmaz
Aynalar Konusunda Scamper Tekniği Ile Periskop Yapımının Ortaokul 7.sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Ve Sorgulama Becerilerine Etkisi / The Effect Of Periscope Making With Scamper Technique On The Creative Thinking And Inquiry Skills Of Secondary School 7th Grade Students At Mirrors Subject13th Session Sunday 15:10-16:40
Mudanya Salonu Aç
Mathematics Education
Chair Research Assistant Tuğçe Kozaklı Ülger
Vice-Chair: Assist. Prof. Işıl Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
185TurkishDr. Esra Akarsu YakarDr. Esra Akarsu Yakar
Prof. Dr. Süha Yılmaz
Bir Yedinci Sınıf Öğrencisinin Üçgen Eşitsizliği'ni Oluşturma Sürecinin Incelenmesi / Examining The Triangle Inequality Formation Process Of A Seventh Grade Student
217TurkishDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Karaduman
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Matematik Okuryazarlığı Ile Ilgili Lisansüstü Tezlerin Analizi / Analysis Of Postgraduate Theses On Mathematics Literacy In The Field Of Mathematics Education In Turkey
220TurkishLisansüstü Öğrencisi Burcu KaradumanLisansüstü Öğrencisi Burcu Karaduman
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Sorularına Bakışları / The Views Of Prospective Mathematics Teachers To Mathematical Modeling Questions
246TurkishArş. Gör. Dr. Tuğçe Kozakli ÜlgerProf. Dr. Murat Altun
Arş. Gör. Dr. Tuğçe Kozakli Ülger
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Bozkurt
Doç. Dr. Recai Akkaya
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Furkan Demir
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydin
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Karaduman
Dr. Burcu Nur Baştürk Şahin
Matematik Öğretiminde Yeni Bir Model: Çift Odaklı Öğretim / A New Model In Teaching Mathematics: A Dual Focus Teaching Model13th Session Sunday 15:10-16:40
Tophane Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Abdullah Aydin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nevin Kozcu Çakir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
225TurkishLisansüstü Öğrencisi Sema Irem OrhanLisansüstü Öğrencisi Sema Irem Orhan
Prof. Dr. Abdullah Aydin
Öğretmen Adaylarının Düşünce Tarzlarının Belirlenmesi / Determining The Mindsets Of Pre-service Teachers
237TurkishArş. Gör. Dr. Gülşen KoçakArş. Gör. Dr. Gülşen Koçak
Prof. Dr. Sabriye Seven
Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Yaklaşımına Ilişkin Görüşleri / Secondary School Students' Views On Argumentation-based Science Learning (absl) Approach
239TurkishLisansüstü Öğrencisi Gökhan YıldızLisansüstü Öğrencisi Gökhan Yıldız
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir Ar
Lisansüstü Öğrencisi Bulut Demir
Lisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
2021 Lgs Fen Bilimleri Sorularının Içerdiği Bilimsel Süreç Becerileri Bakımından Incelenmesi / Examination Of The 2021 High School Transition Exam Science Questions In Terms Of Scientific Process Skills
240TurkishLisans Öğrencisi Suna KarlıdağLisans Öğrencisi Suna Karlıdağ
Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Robotik Ve Kodlama Destekli Etkinliklerin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi / Development And Evaluation Of Robotics And Coding Supported Activities For Science Course


13th Session Sunday 15:10-16:40
Heykel Salonu Aç
Science Education
Chair Professor Ali Günay Balım
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şirin Ilkörücü
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
7TurkishLisansüstü Öğrencisi Halil AkdağLisansüstü Öğrencisi Halil Akdağ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi / Science Teachers' Laboratory Practices Determination Of Competencies For  
118TurkishArş. Gör. Bahar CandaşArş. Gör. Bahar Candaş
Prof. Dr. Haluk Özmen
Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunun Eleştirel Düşünme Stratejileri Ile Öğretilmesi / Teaching The Topic Of Particulate Nature Of Matter With Critical Thinking Strategies
248TurkishLisansüstü Öğrencisi Rukiye AltaşLisansüstü Öğrencisi Rukiye Altaş
Doç. Dr. Şirin Ilkörücü
8. Sinif Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinden Değişken Belirleme Temelli Yeni Nesil Sorulari Çözme Durumlarinin Değerlendirilmesi / Evaluating 8th-grade Students Skills In Solvİng New Generation Questİons Related To Determining Variables
249TurkishLisansüstü Öğrencisi Ece AltayProf. Dr. Ali Günay Balim
Lisansüstü Öğrencisi Ece Altay
Türkiye Ile Kanada Fen Öğretim Programlarinin Çevre Eğitimi Açisindan Karşilaştirmasi / TÜrkİye İle Kanada Fen ÖĞretİm Programlarinin Çevre EĞİtİmİ AÇisindan KarŞilaŞtirmasi