• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Bildiri Gönderim KurallarıBildiri gönderimleri için öncelikle türünü (sözlü bildiri, akademik bildiri, poster) seçiniz. Sözlü bildiriler ve akademik bildiriler için toplantı salonları tiyatro tarzında kurulacak; posterler için poster panoları kurulacaktır.
 
Sözlü bildirilerde yazarlar çalışmalarının kısaltılmış hallerini sunarlar, ardından izleyiciler ve oturum başkanları tarafından eleştiri ve yorumlar yapılır. Oturumlarda dört veya beş çalışa yer almakta, 10 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap kısmı yer almaktadır. 
 
Akademik bildirilerde, yazarlar çalışmalarının kısaltılmış hallerini sunarlar. İzleyicilerin dışında oturum başkanları bir grup şeklindedir. Oturumlarda 15 dakika sunum, 10 dakika oturum başkanlarının eleştiri ve yorumları ve 5 dakika izleyici yorumlarına zaman tanınır. Bir oturumda üç bildiri yer almaktadır. Akademik bildirilerin, sözlü sunumlardan farkı çalışmaların daha detaylı sunulması, eleştirilmesi ve yorumlanmasıdır.
 
Poster oturumlarında, çalışmanın grafiksel gösterimi 90 dakikalık oturum boyunca uygun yerlerde asılı kalmaktadır. Poster sahipleri bu süre boyunca gelen sorulara cevap vermektedir.

***Bütün bildiri türleri için öncelikle hakem değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bilim kurulu üyeleri kendilerine gönderilen bildirilere kör hakemlik (blind peer-review) yaparak akademik açıdan geçerlilik kontrolü yapmaktadır. 

*** Bildirileri Türkçe veya İngilizce olarak sunabilirsiniz. Eğer bildiriyi Türkçe olarak sunacak olsanız dahi sisteme hem Türkçe hem de İngilizce özetlerinizi yüklemeniz gerekmektedir.

*** Tüm bildiri türlerine ait özetler ve tam metinler (gönderildi ise), özet ve tam metin kitaplarında yayınlanacaktır. 
 
Sözlü Bildiri Yazım Kuralları  
Akademik Bildiri Yazım Kuralları  
Poster Yazım Kuralları